„BUDOPOL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000093832
Numer REGON: 930423002
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2018-10-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/31505/18/627]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP9304230022002-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOPOL-WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA2017-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 51392002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 7 kod pocztowy 50-125 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-05-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDOPOL@BUDOPOL.WROC.PL2012-08-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDOPOL.WROC.PL2012-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117 LISTOPADA 1994 R., NORARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. SĄDOWEJ 2, REPERTORIUM A 9117/94 NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 6, PAR. 16 PKT1, PAR. 16 PKT 3, PAR. 16 PKT 6, PAR. 18 PKT 1, PAR. 18 PKT 2, PAR. 18 PKT 3, PAR. 18 PKT 16, PAR. 24 PKT 1, 2, 3, PAR. 26 AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 MAJA 2001 R. REPERTORIUM A 1976/20012002-02-25 do dziś
227 MAJA 2002 R. NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL.SOLNYM 13 REPERTORIUM A NR 3915/2002. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 12 PKT 3, PAR. 12 PKT 4, PAR. 16 PKT 4, PAR. 16 PKT 6 „E”, PAR. 16 PKT 7, PAR. 18 PKT 10, PAR. 24 PKT 1, PAR. 26.2002-07-03 do dziś
310 GRUDNIA 2002 R. NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13 REPERTRIUM NR 8815/2002 NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 9 UST. 6, PAR. 12 UST. 3, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 16 UST. 4. NUMERY DODNYCH PARAGRAFÓW: PAR. 9 UST. 7, PAR. 9 UST. 8, PAR. 16 UST. 11, PAR. 16 UST. 12. NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: PAR. 12 UST. 4, PAR. 18 UST. 82003-01-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2006 R., REPERTORIUM A NR 2672/2006, NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY PLACU SOLNYM 13. ZMIENIONO § 9 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI.2006-08-22 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.08.2006 R., REP. A NR 4043/2006, NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY PLACU SOLNYM 13. ZMIANA PAR. 9 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI.2006-09-05 do dziś
609.08.2006 R., REP. A NR 4043/2006, NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13. ZMIENIONO PAR. 9 UST. 2.2006-12-06 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.05.2007 R. REP. A NUMER 11810/2007, NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY PLACU SOLNYM 18/19, ZMIANA § 4 STATUTU SPÓŁKI ZMIANA TYTUŁU III STATUTU SPÓŁKI ZMIANA § 9 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI ZMIANA § 9 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI ZMIANA § 9 UST. 5 STATUTU SPÓŁKI ZMIANA § 12 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI ZMIANA § 16 UST. 11 STATUTU SPÓŁKI ZMIANA § 18 UST. 8 STATUTU SPÓŁKI ZMIANA § 21 UST. 1 PKT. C) STATUTU SPÓŁKI ZMIANA § 24 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI ZMIANA § 24 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI2007-08-13 do dziś
820.05.2008 R., REP. A NR 1029/2008, NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY PL. SOLNYM 13 WE WROCŁAWIU. ZMIENIONO § 9 UST. 2.2008-12-10 do dziś
908.05.2009 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 4651/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA LECHA BORZEMSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. SOLNYM 13 WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 6 USTATUTU SPÓŁKI.2009-05-27 do dziś
1017.12.2009 R. NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁĄWIU PRZY PL. SOLNYM 13, REP. A NR 18285/2009 DODANO § 9A, § 20 A ZMIENIONO § 6, § 17, § 18,2010-01-08 do dziś
1119.06.2012 R., REP. A NR 9255/2012, NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KOMARZAŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI S. C. WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 60. USUWA SIĘ: § 9A STATUTU.2012-08-13 do dziś
1206.08.2013R., REP. A NR 25618/2013, NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60; DODANO: §10; ZMIENIONO: §14.2013-09-10 do dziś
1310.04.2014 R., REP. A NR 13909/2014, NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60; ZMIENIONO: § 9 UST. 2 STATUTU.2014-05-21 do dziś
1405.06.2014 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REP. A NR 20479/2014; WYKREŚLONO § 10 STATUTU UCHWAŁĄ NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 05.06.2014 R.2014-06-18 do dziś
1507.07.2014 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REP. A NR 25525/2014; DODANO § 9A STATUTU.2014-07-23 do dziś
1625.02.2016 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 60, REP. A NR 4856/2016 USUNIĘTO: §9A STATUTU2017-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-02-25 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego520000,00 ZŁ2014-05-21 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji520000002014-05-21 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 01 ZŁ2014-05-21 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego52000000,00 ZŁ2008-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA F2006-08-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii75000002006-08-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-08-22 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA G2006-09-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002006-09-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-09-05 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA „A”2006-10-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002006-10-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-10-04 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA „B”2006-10-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7000002006-10-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-10-04 do dziś
51. Nazwa serii akcjiSERIA „C”2006-10-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7000002006-10-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-10-04 do dziś
61. Nazwa serii akcjiSERIA „D”2006-10-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15000002006-10-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-10-04 do dziś
71. Nazwa serii akcjiSERIA „E”2006-10-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15000002006-10-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-10-04 do dziś
81. Nazwa serii akcjiH2006-12-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii130000002006-12-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-12-06 do dziś
91. Nazwa serii akcjiI2008-12-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii260000002008-12-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-12-10 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM 3) DWAJ PROKURENCI- DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2013-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
15. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-05-27 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-10-02 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOSIOREK SOBOLEWSKI2008-02-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2006-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-01-08 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-08 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-08 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-08 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-08 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-01-08 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-08 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-01-08 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-01-08 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 01.01.DO 31.12.2001 R. data złożenia 21.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię ZA OKRES OD 01.01.DO 31.12.2001 R.2002-07-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 30.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 01 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-06 do dziś
5data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-13 do dziś
6data złożenia 19.06.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
7data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
8data złożenia 15.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-27 do dziś
9data złożenia 14.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
10data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-11 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 2011 R.2012-08-13 do dziś
12data złożenia 26.04.2013 okres 2012 R.2013-05-17 do dziś
13data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-13 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-11 do dziś
72011 R.2012-08-13 do dziś
82012 R.2013-05-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 01.01.DO 31.12.2001 R.2002-07-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-06 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-13 do dziś
6OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
701.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-05-27 do dziś
901.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-11 do dziś
112011 R.2012-08-13 do dziś
122012 R.2013-05-17 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2001 R.2002-07-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-11 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-06-24 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-06 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-13 do dziś
6OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
701.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-05-27 do dziś
901.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-11 do dziś
112011 R.2012-08-13 do dziś
122012 R.2013-05-17 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, SYGN. AKT VIII GUP 66/13 data 29.04.20162017-03-17 do dziś
4. Informacja o uchyleniu układuorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH O UCHYLENIU UKŁADU I UMORZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO nr SYGN. AKT VIII GUU 3/18 data 16.07.20182018-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
2
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
3
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr SYGN. AKT VIII GUP 66/13 data 17.04.20152015-05-04 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2015-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
01. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANCELARIA SYNDYKÓW PIĄTKOWSKI, SZCZERBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2015-05-04 do dziś
4. Tbd00004431722015-05-04 do dziś
5. Określenie osobyNADZORCA SĄDOWY2015-05-04 do dziś
4
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościKANCELARIA SYNDYKÓW PIĄTKOWSKI, SZCZERBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2016-02-29 do dziś
4. Informacja o uchyleniu układu00004431722016-02-29 do dziś
5. #NA#ZARZĄDCA2016-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów