SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DIAMENT”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000093751
Numer REGON: 001278766
Numer NIP: 6530000241
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-01-18
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/18295/22/679]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012787662002-02-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DIAMENT”2002-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 10242002-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. PIEKARY ŚLĄSKIE gmina M. PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE2002-02-22 do dziś
2. Adresulica OGRODOWA nr domu 17 K kod pocztowy 41-940 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE 2002-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.09.1995 R. 12.01.2002 R. -PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2002-02-22 do dziś
228.06.2003 R. -ZMIENIONO STATUT W CAŁOŚCI; ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2004-03-30 do dziś
325.03.2006 R. ZMIENIONO; PAR. 5 UST. 2, PAR. 7 PKT 2, PAR. 10 UST. 2 PKT 3, 6, 7, 8, PAR. 13 UST. 1, PAR. 14 UST. 1, PAR. 15 UST. 1, PAR. 16 UST. 2, 3, PAR. 19 UST. 1, PAR. 20 UST. 5, PAR. 21 UST. 5, PAR. 28 UST. 2, PAR. 30 UST. 4, PAR. 33 UST. 2 PKT 10, PAR. 34 UST. 4, PAR. 35 UST. 1, 2, PAR. 38 UST. 3 PKT 1, 2, PAR. 39 UST. UST. 2, 4, 5, PAR. 40 UST. 2 PKT 1, PAR. 42 UST. 1, 2, PAR. 51 UST. 1, PAR. 54 UST. 2, PAR. 56 UST. 1, PAR. 57 UST. 1 PKT 2, 3, 4, 5, PAR. 59 UST. 1, PAR. 60 UST. 1 PKT 10, PAR. 60 UST. 2, PAR. 67 UST. 1, PAR. 68 UST. 1, PAR. 71 UST. 3, PAR. 88 UST. 2, PAR. 89, PAR. 94, PAR. 100, PAR. 103 UST 2, PAR. 104, PAR. 116 UST. 3, 4, PAR. 129. DODANO; PAR. 5 UST. 4 PKT 6, PAR. 10 UST. 1, PAR. 10 UST. 2, PAR. 10 UST. 3, PAR. 12 UST. 1, 2, PAR. 16 UST. 4, PAR. 30 UST. 5, PAR. 31 UST. 4, 5, PAR. 57 UST. 1 PKT 6, PAR. 69 UST. 4, 5, PAR. 74 UST. 1, 2, PAR. 82 UST. 3, 4, 5, PAR. 94 UST. 1, 2, 3, PAR. 122 UST. 10 SKREŚLONO; PAR. 7 PKT 4, PAR. 15 UST. 2 PKT 4, PAR. 28 UST. 3, PAR. 33 UST. 2 PKT 14, PAR. 38 UST. 3 PKT 5, PAR. 55 UST. 4, PAR. 55 UST. 4, PAR. 60 UST. 1 PKT 11, PAR. 64 UST. 1 PKT 4, PAR. 71 UST. 4, 5, PAR. 94 UST. 1, 2, 3, PAR. 116 UST. 5, 6,2007-02-08 do dziś
424.11.2007 R.-ZM.§ 5 UST. 4 PKT 4, 5; § 7 PKT 2; § 8 UST. 4; § 10 UST. 2 PKT 3-9; § 10 UST. 2 PKT 15; § 11 UST. 4; § 11 UST. 5, 6, 12-16; § 16 UST. 2 PKT 1; § 16 UST. 3 PKT 1-4; § 16 UST. 4; § 19 UST. 1, 4, 5; § 22; § 25 UST. 3, 4; ROZDZ.A § 26 UST. 1-5; § 27 UST. 1-3, 5; § 28 UST. 1-3; § 29 UST. 1 I 2 PKT 5, 8, 10, 13; § 30 UST. 1-4; § 31 UST. 1; § 32 UST. 1; § 33; § 34 UST. 1, 2, 3; § 35 UST. 2, 3, 4, 6; § 36 UST. 2 PKT 1; § 37 UST. 1 PKT 2 PPKT A; § 37 UST. 1 PKT 7, 16, 18; § 37 UST. 2, 3; § 38 UST. 2; § 39 UST. 1; § 40; § 42 UST. 5; § 46 PKT 4, 6, 7, 10, 11; § 47 UST. 1; § 49; § 50 UST. 2; § 52; § 54 UST. 1, 2, 3; § 56; § 57 UST. 2; § 58 UST3; § 59 UST. 3, 4; § 60 UST. 1 PKT 2; § 60 UST. 3, 4; § 62 UST. 2; § 63 UST. 2 PKT 1, 5; § 65; § 66 UST. 1 PKT 1-3, UST. 2; § 67 UST. 1 PKT 1-5; § 67 UST. 3, 4, 6; § 69 UST. 1; § 70 UST. 1, 2, 4, 6; § 71 UST. 1; § 72 UST. 3, 4; § 73 UST. 1; § 75 UST. 2; § 76 UST. 1; § 77; § 78 UST. 1, 2, 3; § 79 UST. 2, 3; § 81 UST. 1; § 82 UST. 1, 2; § 83 UST. 1, 2; § 86 UST. 2 PKT 1, 5 PPKT C; § 92 UST. 1; § 93 UST. 1; § 96 UST. 3 PKT 1, 2, 3; § 102 UST. 10; § 104 UST. 2, 3; § 106, DOD.§ 10 UST. 2 PKT 16, 17; § 26 UST. 6; § 27 UST. 6-9; § 35 UST. 5 PKT 4; § 35 UST. 7; § 67 UST. 7; § 81 UST. 3; § 96 UST. 5, 6; § 102 UST. 11-15; § 104 UST. 5, USUN.§ 3 UST. 2 PKT 2; § 8 UST. 3; § 10 UST. 2 PKT 14 PPKT 2; § 10 UST. 3; § 11 UST. 4 PKT 1, 2; § 20-23; § 32 UST3; § 34 UST. 3 PKT 1-4; § 36 UST. 3; § 37 UST. 1 PKT 11, 19-30; § 55-60; § 64 UST. 2; § 71 UST. 2, 3; § 72 UST. 2; § 73 UST. 2-4; § 78 UST. 4, 5; § 81 UST. 1 PKT 2, 3; § 93 UST. 2-5.2008-05-09 do dziś
526.06.2010 R. ZMIENIONO: PAR. 5 UST. 6; PAR. 10 UST. 2 PKT 16; PAR. 15 UST. 2 PKT 1; PAR. 35 UST. 7; PAR. 37 UST. 1 PKT 9; PAR. 46 PKT 11; PAR. 60 UST. 4; PAR. 66 UST. 1 PKT 1; PAR. 66 UST. 2; PAR. 67 UST. 1 PKT 5; PAR. 70 UST. 1 I 2; PAR. 71 PKT 1; PAR. 81 UST. 3; PAR. 102 DOTYCHCZASOWY UST. 13; PAR. 104 UST. 3; PAR. 106 PKT 2 LIT. C) DODANO: PAR. 3 UST. 6; PAR. 5 UST. 7; PAR. 10 UST. 2 PKT 16”; PAR. 15 UST. 2 PKT 4 I 5; PAR. 46 PKT 13 WYKREŚLONO: PAR. 60 UST. 1 PKT 2; PAR. 66 UST. 1 PKT 2; PAR. 102 UST. 9 ZMIENIONO NUMETACJĘ PAR. 60 UST. 1 PKT 3 I 4 NA PAR. 60 UST. 1 PKT 2 I 3; PAR. 66 UST. 1 PKT 3 NA PAR. 66 UST. 1 PKT 2; PAR. 102 UST. 10-15 NA PAR. 102 UST. 9-142010-10-29 do dziś
628.06.2014 R. - ZMIENIONO: § 26 UST. 1; § 46 PKT. 11, USUNIĘTO: § 37 UST. 1 PKT. 92014-09-18 do dziś
730-06-2018 ZMIENIONO: DZIAŁ I; §2 UST.1,2; §3 UST.4,5,6; §4 UST.1; §5 UST.1,2,3,4,5, 6,7, §6 UST 1,2,3,4,5; §9 UST.1; §11 UST.3,4,5,6,8,9,10,11, 12,13,14,15,16; §12 UST.1 PKT.1,2,3,4; §13 UST.1,2; §15 UST.1,2; §17 UST.1,2; DZIAŁ VI; §20 UST.3,4,5; DZIAŁ VII; §25 UST.3 ZDANIE PIERWSZE; DZIAŁ VII A,B,C,D NA ROZDZIAŁ 1,2,3,4; §27 UST.1,2, 3,4,5,6,7,8,9; §29 UST.1; §30 UST.1 PKT 1,2, UST.3 ZDANIE PIERWSZE; §35 UST.1 ZDANIE PIERWSZE; §37 UST.1 PKT 11,12,13,14,15,16,17,18; DZIAŁ VIII; §53 UST.1 PKT 1,2, §57 UST.1,3; DZIAŁ IX; §58 UST.4; §59 UST.5; §59 UST 5 PKT 2; CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA DZIAŁ I; § 62 UST.1 ZDANIE PIERWSZE, UST.2; §63 UST.1,2; §64 UST.1 ; §65; DZIAŁ II DODANO ROZDZIAŁ 1; §67 UST.1,3; §68 UST.1; §69 UST.1,2; §70 UST.1,2,3,4,5,6,7; §76 UST.1; §78 UST.3; §81 UST.2; §86 UST.1,2; §87 UST.1,2,3; §89 UST.1,2; §90 UST.1,2; §91 UST.1; §92 UST.1; §93 UST.1; §94 UST.1; §95 UST.1 ;§96 UST.1,2,3,4; §97, DZIAŁ VIII; DODANO; §4 UST.2,3; DZIAŁ II DODANO ROZDZIAŁ 1; §5 UST.8,9,10,11,12,13,14,15,16; DZIAŁ II DODANO ROZDZIAŁ 2; §6 UST. 8,9,10,11,12,13,14,15; DZIAŁ II ROZDZIAŁ 3 ;§9 UST.2; § 12 UST.1 PKT 5,6,7; DZIAŁ IV DODANO ROZDZIAŁ 1,2; § 15 UST.3,4,5,6,7,8, DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 3; §19 (NUMERACJA W TEKŚCIE UJEDNOLICONYM) UST.1,2,3,4,5,6,7,8; § 27 UST.10,11,12,13,14,15,16; §46 UST.1; §46 UST.1, PKT 14; §53 UST.2; §59 UST.6,7,8; ROZDZIAŁ I; § 67 UST.1.1, 1.2, 1.3, 1.4; DZIAŁ II ROZDZIAŁ 1; DZIAŁ III ROZDZIAŁ 1; §86 UST.3,4; §93 UST.2,3; §89 (NUMERACJA W TEKŚCIE JEDNOLITYM) UST.1,2,3,4,5,6,7; §94 UST 2,3,4; §95 UST.2,3,4,5,6; §92 (NUMERACJA W TEKŚCIE JEDNOLITYM) UST.1,2,3,4, 5,6,7,8, 9; §104 UST.6; § 108 UST.3; SKREŚLONO: §3 UST.3; §7; §8; §11 UST.2,7; §12 UST.2; §13 UST.4,5; §14; §16; §18; DZIAŁ V; §19; §20 UST.2; §37 UST.1 PKT 10; §57 UST.2; CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - PRAWA DO LOKALU; §68 UST.2,3; §87 UST.4; §96 UST.5,6; DZIAŁ VII; §106; §107; ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW OD 9 DO 110.2018-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOLSKI2023-01-18 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-18 do dziś
21. NazwiskoSZNURA2005-01-12 do dziś
2. ImionaIWONA JADWIGA2005-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-01-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-12 do dziś
31. NazwiskoPACH2002-02-22 do dziś
2. ImionaHILARIUSZ JOACHIM2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-22 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-03-30 do dziś
51. NazwiskoKRUK2002-02-22 do dziś
2. ImionaREGINA TERESA2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymGŁÓWNY KSIĘGOWY -CZŁONEK ZARZĄDU2002-02-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDENKA2022-10-27 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘDKOWSKI2004-11-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPCZOK2022-10-27 do dziś
2. ImionaALINA TERESA2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRUCH2022-10-27 do dziś
2. ImionaANETA IZABELA2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIOWSKI2019-07-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACH2019-07-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUNDA2016-10-31 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JERZY2016-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-31 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUDZIKOWSKA 2.MAGDALENA STEFANIA2006-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2018-09-10 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2018-09-10 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-10 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-10 do dziś
541 20 Z REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO2018-09-10 do dziś
668 10 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CELU POZYSKANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2018-09-10 do dziś
768 32 Z ZAGOSPODAROWANIE, WYNAJEM I POZOSTAŁA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2018-09-10 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NA ZLECENIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2018-09-10 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NA ZLECENIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2018-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R. data złożenia 24.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-09-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032004-09-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
5data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
6data złożenia 26.06.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
7data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-18 do dziś
8data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
9data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-08 do dziś
10data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-10 do dziś
11data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
12data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
13data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
16data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
19data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
20data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
21data złożenia 09.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-09 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
41.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-18 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-10-08 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-10-10 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
41.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-18 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-10-08 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-10-10 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów