SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „SPORTOWIEC”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000093725
Numer REGON: 001301117
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-02-20
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/34163/22/543]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001301117 NIP 89610026072012-09-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SPORTOWIEC”2002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS NR 6482002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-02-25 do dziś
2. Adresulica ŚWIEBODZKA nr domu 2B kod pocztowy 50-046 poczta WROCŁAW 2002-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z 1988 R. TEKST JEDNOLITY -UCHWAŁA NR 2 Z 15.12.1995 R. ZMIANY PAR. 8, 21, 23, 38, 52, 84, 103 Z 16.10.2000 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW.2002-02-25 do dziś
218.02.2004 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2004-04-06 do dziś
321.06.2006 R. UCHWAŁA NR 8 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, ZMIANA § 6 P.2, § 10 P.1 PPKT 11, § 10 P.4, 10 P.5, § 13 P.1, 13 P.2 PPKT 2, § 16 P.4, § 20 P.2, § 28 P.1, § 29 P.1 PPKT 5, W § 29 P.1 DODAJE SIĘ PPKT 6, W § 29 ZMIENIA SIĘ PKT 2, ZMIENIA SIĘ § 41 P.4, § 42, § 43 P.3, § 49, § 53 P.1, § 78 P.2, § 99 P.2, SKREŚLA SIĘ § 43 P.1 PPKT 1, § 47.2006-09-08 do dziś
428.11.2007 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZMIENIONO: § 10, § 11, § 14, § 17, § 20, § 22, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 56, § 62, § 65, § 75, § 77, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 88, § 100; DODANO: § 65 A, § 81 A, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113; UCHYLONO: § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55;2008-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGŁUSZEK2020-05-19 do dziś
2. ImionaJAN ZDZISŁAW2020-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-19 do dziś
21. NazwiskoCHYBIŃSKI2018-01-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2018-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA - CZŁONEK ZARZĄDU2020-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-11 do dziś
31. NazwiskoSIKORSKI2005-09-30 do dziś
2. ImionaMAREK WOJCIECH2005-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2005-09-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-30 do dziś
41. NazwiskoDUDZIAK2005-09-30 do dziś
2. ImionaHANNA MARIA2004-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-22 do dziś
51. NazwiskoKOCJAN2002-02-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-25 do dziś
61. NazwiskoRAJSKI2002-02-25 do dziś
2. ImionaZENON2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-02-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACYSZYN2023-02-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABORY2023-02-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ2023-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEŚNIEWICZ2019-12-20 do dziś
2. ImionaIWONA JANINA2019-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-05-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-05 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-05-05 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 29.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-30 do dziś
4data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
5data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
7data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
8data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
10data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
14data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
15data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
21data złożenia 19.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-19 do dziś
22data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
23data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-19 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-19 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
701.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-19 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów