SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KABEL”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000093452
Numer REGON: 010652982
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2021-11-02
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/50582/21/915]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010652982 NIP 53415621092009-11-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KABEL”2002-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. STOŁECZNEGO WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze ARS 31932002-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI2002-02-20 do dziś
2. Adresulica POZNAŃSKA nr domu 127A kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI 2002-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.02.1994 R.2002-02-20 do dziś
2UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 7.05.2005 R., PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU2005-06-17 do dziś
3UCHWAŁA ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 10.06.2006 R. ZMIENIONO: PAR. 11 UST. 3, PAR. 19 UST. 4, PAR. 27 UST. 3, PAR. 28 UST. 1, PAR. 33, PAR. 38 UST. 1, PAR. 47, PAR. 49, PAR. 62 UST. 2, PAR. 67 DODANO: PAR. 6 UST. 4, PAR. 19 UST. 2, PAR. 32 UST. 3 I 4, PAR. 37 UST. 5, PAR. 76 PKT 232006-07-06 do dziś
429.11.2007 R. SKREŚLONO WSZYSTKIE PARAGRAFY: OD PAR. 1 DO PAR. 92 ORAZ TYTUŁY KOLEJNYCH ROZDZIAŁÓW WPROWADZONO KOLEJNE PARAGRAFY: OD PAR. 1 DO PAR. 89 ORAZ TYTUŁY KOLEJNYCH ROZDZIAŁÓW2008-03-07 do dziś
57 STYCZNIA 2010 R. -ZMIANA PAR. 79 UST. 12010-03-09 do dziś
620.06.2012 R. - ZMIANA: W PAR. 25 W PKT 5; W PAR. 32 W UST. 5, W UST. 6; W PAR. 37 W UST. 2; W PAR. 43 W UST. 2 W PKT 72012-08-31 do dziś
727.06.2018 R. SKREŚLA SIĘ PARAGRAFY OD § 1 DO § 89 STATUTU ORAZ WYSTĘPUJĄCE TYTUŁY; W MIEJSCE SKREŚLONYCH POSTANOWIEŃ, WPROWADZA SIĘ PARAGRAFY OD § 1 DO § 94 ORAZ TYTUŁY, W BRZMIENIU STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU.2019-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM2002-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZEMŁA2017-02-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2017-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-10 do dziś
21. NazwiskoSTANKOWSKI2017-02-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ SŁAWOMIR2017-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-10 do dziś
31. NazwiskoJAROSZEK2004-04-05 do dziś
2. ImionaMAREK2004-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-04-05 do dziś
41. NazwiskoCZAPIGO2004-04-05 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2004-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2004-04-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-05 do dziś
51. NazwiskoCIEPLECHOWICZ2002-02-20 do dziś
2. ImionaTERESA MARIA2002-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-02-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-20 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURKOWSKA DUDZIEC2021-11-02 do dziś
2. ImionaMONIKA2021-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKI2021-11-02 do dziś
2. ImionaJANUSZ2021-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZEWSKA FURMANIAK2021-11-02 do dziś
2. ImionaBEATA2021-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2019-01-29 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ2019-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOCHOWSKA2019-01-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2019-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoWÓJCIK2021-04-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW PAWEŁ2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-04-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNYMI STANOWIĄCYMI WSPÓŁWŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI NA ZASADZIE ZARZĄDU POWIERZONEGO2015-11-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH CELEM USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO LOKALI LUB PRAW WŁASNOŚCI2017-02-10 do dziś
268 20 Z GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKALNYMI2017-02-10 do dziś
368 10 Z NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2017-02-10 do dziś
493 29 Z ZASPOKAJANIE POTRZEB REKREACYJNO-KULTURALNYCH, OŚWIATOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2017-02-10 do dziś
541 10 Z INNA BUDOWLANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA2017-02-10 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB OSÓB TRZECICH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH Z NIMI UMÓW2017-02-10 do dziś
741 20 Z BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH2017-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001-31.12.2001 data złożenia 04.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 23.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 - 31.12.2003 data złożenia 13.10.20042004-11-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-17 do dziś
5data złożenia 27.06.2006 okres 1.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
6data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
7data złożenia 28.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
8data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
10data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
11data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
12data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-08-27 do dziś
13data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
14data złożenia 07.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
15data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
16data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
17data złożenia 18.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
20data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 - 31.12.20032004-11-30 do dziś
21.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
301.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
701.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
901.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-08-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 - 31.12.20032004-11-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-17 do dziś
41.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
501.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
901.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
1101.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-08-27 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów