„TAMAR” D. MARCHWICKI, T. MARCHWICKI, K. MARCHWICKI - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000093335
Numer REGON: 630534082
Numer NIP: 7890004603
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522796/23/398]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAMAR” D. MARCHWICKI, T. MARCHWICKI, K. MARCHWICKI SPÓŁKA JAWNA2002-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WRZEŚNIA2002-02-26 do dziś
2. Adresulica KALISKA nr domu 3 miejscowość WRZEŚNIA kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA 2002-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121 LISTOPADA 2001 R.2002-02-26 do dziś
24 GRUDNIA 2006 R. -ZMIENIONO: § 1, § 10, DODANO § 12. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2006-12-27 do dziś
331 GRUDNIA 2009 R., ZMIENIONO § 3 UMOWY.2010-02-10 do dziś
402.11.2020R. - DODANO PREAMBUŁĘ - ZMIENIONO: §4, §5 I §7 - SKREŚLONO §9 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ WYNIKU UJAWNIENIA SPÓŁKI CYWILNEJ (PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „TAMAR” S. C.) PROWADZĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIĘKSZYCH ROZMIARÓW, TJ. W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K. S. H.. WSPÓLNICY UCHWAŁĄ Z DNIA 21 LISTOPADA 2001 R. DOSTOSOWALI TEKST UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ DO WYMOGÓW K. S. H., A W PUNKCIE II TEJŻE UCHWAŁY POSTANOWILI, PO ZAREJESTROWANIU FIRMA SPÓŁKA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ: „TAMAR” D. MARCHWICKI, T. MARCHWICKI, K. MARCHWICKI SPÓŁKA JAWNA2002-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „TAMAR” S. C.2002-02-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-26 do dziś
5. Numer REGON6305340822002-02-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaDARIUSZ2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHWICKI2002-02-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHWICKI2002-02-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK, ZA WYJĄTKIEM WSPÓLNIKA ZBIOROWEGO JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. WSPÓLNIK ZBIOROWY, TJ. DARIUSZ MARCHWICKI I KRZYSZTOF MARCHWICKI, JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM KRZYSZTOFEM MARCHWICKIM. PRAWA WSPÓLNIKA ZBIOROWEGO WYKONUJE DARIUSZ MARCHWICKI.2021-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHWICKI2002-02-26 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHWICKI2002-02-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-02-10 do dziś
231 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2010-02-10 do dziś
331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-02-10 do dziś
446 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-02-10 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-02-10 do dziś
646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-02-10 do dziś
746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-02-10 do dziś
847 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-10 do dziś
947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-10 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 10.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 10.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2005-05-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-09-22 do dziś
3data złożenia 06.03.2007 okres OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2007-03-14 do dziś
4data złożenia 14.08.2007 okres OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-10-01 do dziś
5data złożenia 03.07.2008 okres OD 1 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-25 do dziś
6data złożenia 04.09.2009 okres OD 1 STYCZEŃ 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-08 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-23 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
9data złożenia 03.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
11data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
12data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
13data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
14data złożenia 02.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
15data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
16data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
18data złożenia 18.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-18 do dziś
19data złożenia 25.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-25 do dziś
20data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
21data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 1 STYCZEŃ 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-08 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2005-05-04 do dziś
2OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2007-03-14 do dziś
3OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-10-01 do dziś
4OD 1 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-25 do dziś
5OD 1 STYCZEŃ 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-08 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-23 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów