SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CICHY KĄCIK” WE WROCŁAWIU

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000093071
Numer REGON: 000492612
Numer NIP: 8960003585
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu60Data dokonania wpisu2023-02-01
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/2557/23/70]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004926122002-02-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CICHY KĄCIK” WE WROCŁAWIU2002-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WROCŁAW FABRYCZNA nr w rejestrze 1112002-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-02-21 do dziś
2. Adresulica CZARNIECKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 53-650 poczta WROCŁAW 2002-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115 LIPIEC 1958 R. JEDNOLITY TEKST 17.I.1996 R.2002-02-21 do dziś
213 GRUDNIA 2003 R. NADANO NOWE BRZMIENIE PARAGRAFOM OD 1 DO 114 PO PARAGRAFIE 114 DODANO PARAGRAFY OD 115 DO 1792004-01-07 do dziś
325.03.2010 R. -NADANO NOWE BRZMIENIE OD § 1 DO § 179, DODANO OD § 180 DO § 199; 02.09.2010 R. -W § 14 DODANO UST. 5 I UST. 6, ZMIANA § 40 UST. 42010-09-20 do dziś
4WALNE ZGROMADZENIE ODBYTE W 8 CZĘŚCIACH W DNIACH 04.06.2013 R., 05.06.2013 R., 10.06.2013 R., 11.06.2013 R., 12.06.2013 R., 13.06./2013 R., 14.06.2013 R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 9/2013 O ZMIANIE DOTYCHCZASOWEGO § 40 STATUTU.2013-07-08 do dziś
5WALNE ZGROMADZENIE ODBYTE W DNIACH 07.05.2018 R., 08.05.2018 R., 09.05.2018 R., 10.05.2018 R., 14.05.2018 R., 15.05.2018 R., 16.05.2018 R., 17.05.2018 R. PODJĘTO UCHWAŁĘ O ZMIANIE STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CICHY KĄCIK” WE WROCŁAWIU POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI.2018-09-12 do dziś
6WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 14.06.2022 R., PODJĘŁO UCHWAŁĘ O ZMIANIE § 48 UST. 3, § 65 UST. 2, PKT 1, § 65 UST. 2 PKT 2, § 1662022-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA ART. 54 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE I PAR. 95 STATUTU SPÓŁDZIELNI2002-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAMIŃSKI2023-02-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-02-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-01 do dziś
21. NazwiskoKORDYS2011-02-15 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-15 do dziś
31. NazwiskoFABIJAN2010-11-23 do dziś
2. ImionaEWA2010-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-11-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIEWSKI2017-06-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁADYSŁAW2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWICZ2017-06-30 do dziś
2. ImionaTERESA2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2017-06-30 do dziś
2. ImionaEMILIA2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSTOWY2017-06-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANIECKI2017-06-30 do dziś
2. ImionaJULIAN2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2017-06-30 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKA2014-06-24 do dziś
2. ImionaMARIANNA TERESA2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŻNA2014-06-24 do dziś
2. ImionaMARIA2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKI2014-06-24 do dziś
2. ImionaJERZY ADAM2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁONKA2014-06-24 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2014-06-24 do dziś
2. ImionaJADWIGA IRENA2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNATOWSKA2014-06-24 do dziś
2. ImionaRENATA ALICJA2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGIERSKA2014-06-24 do dziś
2. ImionaMARIOLA ELŻBIETA2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGODZIŃSKI2014-06-24 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-21 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-21 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-21 do dziś
470 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-01-07 do dziś
570 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-07 do dziś
692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-01-07 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 27.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-06-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 07.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-10 do dziś
5data złożenia 06.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-19 do dziś
6data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
7data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
8data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
9data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
10data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
11data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
12data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
13data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
14data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
15data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
16data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
17data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
18data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
19data złożenia 06.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-06 do dziś
20data złożenia 06.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-13 do dziś
21data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-06-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
701.01.2011 R. 31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-10 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-06-19 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
1001.01.2011 R. 31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-06 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-10 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-06-19 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
1001.01.2011 R. 31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-06 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów