EMSUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000092858
Numer REGON: 013105186
Numer NIP: 5262211798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-01-20
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/66041/21/158]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013105186 NIP 52622117982007-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMSUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 541102002-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość JÓZEFÓW K/BŁONIA2002-02-20 do dziś
2. Adresulica LIPOWA nr domu 34 miejscowość JÓZEFÓW K/BŁONIA kod pocztowy 05-860 poczta JÓZEFÓW K/BŁONIA kraj POLSKA 2002-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.06.1998 R.-ASESOR NOTARIALNY ROBERT BŁASZCZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 31 (REPERTORIUM A NR 10352/98) 04.01.2002 R.ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ BIAŁECKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 31 (REPERTORIUM A NR 95/2002) ZMIANA : ART. 5; ART. 7 PUNKT 1; ART. 7 PUNKT 5; ART. 8; ART. 10 PUNKT 2; ART. 11; ART. 12 PUNKT 3; ART. 12 PUNKT 4; ART. 12 PUNKT 6; ART. 13 PUNKT 4; ART. 13 PUNKT 8 C); ART. 15 PUNKT 5; ART. 16 PUNKT 1; ART. 17 NOWE: ART. 13 PUNKT 11; ART. 13 PUNKT 12; ART. 13 PUNKT 13; ART. 15 PUNKT 6; ART. 15 PUNKT 7 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2002-02-20 do dziś
217.10.2003 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZERA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE-REP. A NR 1596/2003-ZMIENIONO ART. 7, ART. 10 PUNKT 2 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2003-10-30 do dziś
320.06.2017 R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3394/2017, ZMIENIONO ART. 5, ART. 7 UST. 1, ART. 7 UST. 5, ART. 7 UST. 7 PKT 1), DODANO ART. 7 UST. 8, ZMIENIONO ART. 13 UST. 2, ART. 13 UST. 8 PKT C)2018-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. Imiona„EMSUR MACDONELL S.A.”2002-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2.530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.300.000 PLN2002-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego47400000,00 PLN2004-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16110000,00 PLN2003-08-28 do dziś
29370000,00 PLN2003-10-30 do dziś
36620000,00 PLN2004-01-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU ZŁOŻONEGO Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI MAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, CZŁONKOWIE ZARZĄDU MAJĄ PRAWO DO REPREZENTACJI SAMODZIELNEJ SPÓŁKI, JEŻELI WARTOŚĆ AKTU, CZYNNOŚCI LUB UMOWY NIE PRZEKRACZA KWOTY 2.600.000 ZŁ (DWÓCH MILIONÓW SZEŚCIUSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), NATOMIAST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU MAJĄ PRAWO DO REPREZENTACJI SAMODZIELNEJ SPÓŁKI, JEŻELI WARTOŚĆ AKTU, CZYNNOŚCI LUB UMOWY NIE PRZEKRACZA KWOTY 13.000.000 ZŁ (TRZYNASTU MILIONÓW ZŁOTYCH). W PRZYPADKU UMÓW LUB INNYCH TRANSAKCJI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ŚWIADCZENIE CIĄGŁE, WARTOŚCI TE OBLICZA SIĘ NA PODSTAWIE CENY ZA OKRES 12 MIESIĘCY.2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCARREŇO ÁLVAREZ2021-10-13 do dziś
2. ImionaDANIEL2020-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-13 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANTERO MORENO2017-04-03 do dziś
2. ImionaANDRÉS2017-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-03-26 do dziś
217 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2015-03-26 do dziś
318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2015-03-26 do dziś
422 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-03-26 do dziś
522 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-03-26 do dziś
623 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-26 do dziś
725 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2015-03-26 do dziś
825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-26 do dziś
928 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2015-03-26 do dziś
1028 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 data złożenia 30.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 DO 31.12.20012002-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 13.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-21 do dziś
5data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
6data złożenia 11.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 R.-31 GRUDNIA 2006 R.2007-08-03 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
8data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
9data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
10data złożenia 18.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
11data złożenia 24.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 2012 ROKU2013-07-05 do dziś
12data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
13data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
14data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
15data złożenia 02.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
16data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
17data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
21 STYCZNIA 2006 R.-31 GRUDNIA 2006 R.2007-08-03 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
71 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 2012 ROKU2013-07-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
1201.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-17 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
31 STYCZNIA 2006 R.-31 GRUDNIA 2006 R.2007-08-03 do dziś
401.01.2007-31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
81 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 2012 ROKU2013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-17 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
31 STYCZNIA 2006 R.-31 GRUDNIA 2006 R.2007-08-03 do dziś
401.01.2007-31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
81 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 2012 ROKU2013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
1401.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów