BOSMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000092829
Numer REGON: 634387258
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2017-06-14
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/11698/17/803]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP6343872582006-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość SKÓRZEWO2002-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość SKÓRZEWO kraj POLSKA 2017-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.2001 R., NOTARIUSZ DOROTA DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, REP. A NR 14.074/20012002-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaBOSMAN TUSSENHOLDING BV Z SIEDZIBĄ W HOLANDII2002-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 90 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 45.000 ZŁ2002-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNICKEL2002-02-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOGUSŁAW2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 5.000,00 ZŁ2002-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSMAN2002-02-25 do dziś
2. ImionaADRIANUS2002-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNICKEL2002-02-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOGUSŁAW2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2002-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2002-02-25 do dziś
245 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-02-25 do dziś
345 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-02-25 do dziś
445 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-02-25 do dziś
545 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-02-25 do dziś
645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-02-25 do dziś
745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-02-25 do dziś
845 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-02-25 do dziś
945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-02-25 do dziś
1045 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-02-25 do dziś
1145 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-02-25 do dziś
1201 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2002-02-25 do dziś
1345 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-02-25 do dziś
1445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-02-25 do dziś
1545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-02-25 do dziś
1645 41 Z TYNKOWANIE2002-02-25 do dziś
1745 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-02-25 do dziś
1845 44 A MALOWANIE2002-02-25 do dziś
1945 44 B SZKLENIE2002-02-25 do dziś
2045 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-02-25 do dziś
2174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-02-25 do dziś
2274 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZA2002-02-25 do dziś
2328 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-02-25 do dziś
2474 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2002-02-25 do dziś
2528 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-02-25 do dziś
2628 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-02-25 do dziś
2728 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2002-02-25 do dziś
2845 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-02-25 do dziś
2945 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO INŻYNIERSKICH2002-02-25 do dziś
3045 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 04.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 04.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032005-06-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 25.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-09-27 do dziś
3data złożenia 03.07.2006 okres 2005 R.2006-07-12 do dziś
4data złożenia 25.09.2007 okres 2006 ROK2007-10-03 do dziś
5data złożenia 09.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-11 do dziś
6data złożenia 09.07.2009 okres 2008 R.2009-07-16 do dziś
7data złożenia 08.07.2010 okres 2009 R.2010-07-20 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-22 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 2011 ROK2012-09-13 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres 2012 R.2013-07-18 do dziś
11data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
12data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-12 do dziś
22006 ROK2007-10-03 do dziś
32007 ROK2008-07-11 do dziś
42008 R.2009-07-16 do dziś
52009 R.2010-07-20 do dziś
62010 ROK2011-07-22 do dziś
72011 ROK2012-09-13 do dziś
82012 R.2013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-07-12 do dziś
22006 ROK2007-10-03 do dziś
32007 ROK2008-07-11 do dziś
42008 R.2009-07-16 do dziś
52009 R.2010-07-20 do dziś
62010 ROK2011-07-22 do dziś
72011 ROK2012-09-13 do dziś
82012 R.2013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów