„TALKE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000092442
Numer REGON: 930867319
Numer NIP: 8981299332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501597/23/435]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP9308673192002-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TALKE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY IV WYDZIAŁ GOSPODARCZY WE WROCŁAWIU nr w rejestrze 64962002-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KWIDZYŃSKA nr domu 11 kod pocztowy 51-415 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.1996 R., NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1827/96.2002-02-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.02.2004 R., REP. A 759/2004 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 5 PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ ŁOBODĄ; ZMIANA: §7, §8 UST. 1, §9, §10 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2004-05-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2022 R., REPERTORIUM A NUMER 11799/2022, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM KAROLINĄ WARCZAK-MAŃDZIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZE WARCZAK-MAŃDZIAK & JANICKA SP.P. WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 17 UST. 2 ORAZ § 19 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2023-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaALFRED TALKE SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH2002-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2023-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUNERT2023-01-25 do dziś
2. ImionaCHRISTOPH2023-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISZKIEL2003-01-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2003-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-06 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-06 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMISZTAL2014-08-18 do dziś
2. ImionaDOMINIK MACIEJ2014-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA NIEPRAWIDŁOWA, WYŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2014-08-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2016-06-16 do dziś
249 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2016-06-16 do dziś
349 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2016-06-16 do dziś
452 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2016-06-16 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-06-16 do dziś
652 22 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY2016-06-16 do dziś
752 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2016-06-16 do dziś
852 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2016-06-16 do dziś
952 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 21.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-10-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-09-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 10.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-10-28 do dziś
4data złożenia 09.10.2006 okres 2005 ROK2006-11-17 do dziś
5data złożenia 15.10.2007 okres 2006 ROK2007-10-18 do dziś
6data złożenia 30.09.2008 okres 2007 ROK2008-10-31 do dziś
7data złożenia 29.09.2009 okres 2008 ROK2009-11-19 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-22 do dziś
9data złożenia 05.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-08 do dziś
10data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
11data złożenia 24.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
16data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18data złożenia 08.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
19data złożenia 05.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
20data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
21data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-11-17 do dziś
22006 ROK2007-10-18 do dziś
32007 ROK2008-10-31 do dziś
42008 ROK2009-11-19 do dziś
52009 ROK2010-07-22 do dziś
62010 ROK2011-04-08 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-09-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-10-28 do dziś
32005 ROK2006-11-17 do dziś
42006 ROK2007-10-18 do dziś
52007 ROK2008-10-31 do dziś
62008 ROK2009-11-19 do dziś
72009 ROK2010-07-22 do dziś
82010 ROK2011-04-08 do dziś
901.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów