FIRMA HANDLOWA MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000092167
Numer REGON: 014882035
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/517048/23/805]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0148820352002-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 559422002-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2002-02-19 do dziś
2. Adresulica KOBYŁKOWSKA nr domu 2 miejscowość WOŁOMIN kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2002-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.01.1999 R., NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A 230/99 AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.12.2001 R. ASESOR NOTARIALNY ARTUR KĘDZIERSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIUSZA KMIECIKA KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE REPERTORIUM A NR 10068/2001 -ZMIANA PAR. 3, PAR. 5, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 15, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 252002-02-19 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 06.07.2006 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NAOTARIUSZA MARIUSZA KMIECIKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNA W LEGIONOWIE, REP.4759/2006 ZMIENIONO: PAR. 52006-08-31 do dziś
3DNIA 24 LISTOPADA 2006 ROKU REP. A NR 9609/2006 ASESOR NOTARIALNY ADAM SUCHTA ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIUSZA KMIECIKA W LEGIONOWIE-ZMIENIONE PARAGRAFY 4, 5, 10, 23, SKREŚLA SIĘ PARAGRAF 262007-02-19 do dziś
419.08.2013 ROKU, REPERTORIUM A NR 3617/2013 W KANCELARII NOTARIALNEJ ZBIGNIEW KLEJMENT-NOTARIUSZ, MARIUSZ KMIECIK-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 05-120 LEGIONOWO, UL. SOBIESKIEGO 47A PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA KMIECIKA. ZMIANIONY ZOSTAŁ PAR. 2 UST. 1-2 ORAZ PAR. 5 UST. 1 PKT 1-22 ORAZ DODANE PUNKTY 23-442013-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZ2002-11-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1443 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 721500 PLN2007-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego721.500,00 PLN2002-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1717.200,00 PLN2002-02-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZ2002-02-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-10-01 do dziś
246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2013-10-01 do dziś
346 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2013-10-01 do dziś
446 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2013-10-01 do dziś
546 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2013-10-01 do dziś
646 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2013-10-01 do dziś
746 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-10-01 do dziś
846 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2013-10-01 do dziś
946 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2013-10-01 do dziś
1046 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-10-01 do dziś
1146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-10-01 do dziś
1246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-10-01 do dziś
1346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-10-01 do dziś
1446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2013-10-01 do dziś
1546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2013-10-01 do dziś
1646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-10-01 do dziś
1746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-10-01 do dziś
1847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-10-01 do dziś
1947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
2047 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
2147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
2247 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
2347 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
2447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
2547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
2647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
2747 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
2847 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
2947 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
3047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
3147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
3247 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
3347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-01 do dziś
3447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-10-01 do dziś
3547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-10-01 do dziś
3649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-10-01 do dziś
3752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-10-01 do dziś
3852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-10-01 do dziś
3968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-01 do dziś
4074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-01 do dziś
4177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-10-01 do dziś
4277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-01 do dziś
4382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-01 do dziś
4496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.202 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 22.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-14 do dziś
4data złożenia 23.05.2006 okres 01.01.2005- -31.12.20052006-05-30 do dziś
5data złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-02 do dziś
6data złożenia 17.04.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
7data złożenia 21.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-29 do dziś
8data złożenia 19.04.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
9data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-29 do dziś
10data złożenia 20.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-30 do dziś
11data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
14data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
15data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
18data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
19data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
21data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-05-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-02 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-29 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-30 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005- -31.12.20052006-05-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-02 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-29 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-30 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-05-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-02 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-29 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-30 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów