FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM SPÓŁKA JAWNA JÓZEF KOŚCIELNIAK, STANISŁAW ZIOBRO

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000092011
Numer REGON: 491958760
Numer NIP: 7352237897
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-03-21
Sygnatura akt[RDF/473537/23/232]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP4919587602002-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM SPÓŁKA JAWNA JÓZEF KOŚCIELNIAK, STANISŁAW ZIOBRO2002-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina RABA WYŻNA miejscowość RABA WYŻNA2002-02-15 do dziś
2. Adresnr domu 256A miejscowość RABA WYŻNA kod pocztowy 34-721 poczta RABA WYŻNA kraj POLSKA 2002-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 22.05.1999 R. TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30.09.2001 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.12.2001 R. ZMIANA PAR. 1 PKT 3, PAR. 7 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI 09.02.2002 R. ZMIANA PAR. 1 UST. 32002-02-15 do dziś
206.07.2010 R. ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2010-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUJAWNIENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM SPÓŁKA CYWILNA JÓZEF KOŚCIELNIAK, STANISŁAW ZIOBRO2002-02-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-15 do dziś
3. Numer w rejestrze219/2001 220/20012002-02-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY SPYTKOWICE2002-02-15 do dziś
5. Numer REGON4919587602002-02-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELNIAK2002-02-15 do dziś
2. ImionaJÓZEF2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOBRO2002-02-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2002-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELNIAK2002-02-15 do dziś
2. ImionaJÓZEF2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOBRO2002-02-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKOŚCIELNIAK2002-02-15 do dziś
2. ImionaROMAN2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2002-02-15 do dziś
21. NazwiskoZIOBRO DŁUGOPOLSKA2019-10-21 do dziś
2. ImionaKLEMENTYNA2004-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2004-10-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 20 USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI I NAPRAW POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-02-15 do dziś
247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2019-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A USŁUGI GASTRONOMICZNE2019-10-21 do dziś
249 41 Z USŁUGI DROGOWEGO TRANSPORTU TOWAROWEGO2019-10-21 do dziś
345 32 Z USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO CZĘŚCIAMI I AKCESORIAMI DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2019-10-21 do dziś
455 10 Z USŁUGI W ZAKRESIE HOTELARSTWA I GASTRONOMII (USŁUGI W ZAKRESIE ZAKWATEROWANIA ŚWIADCZONE PRZEZ HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI)2019-10-21 do dziś
545 20 Z USŁUGI W ZAKRESIE MYCIA, POLEROWANIA I WOSKOWANIA2019-10-21 do dziś
656 21 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2019-10-21 do dziś
756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-10-21 do dziś
846 73 Z USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI Z WYPOSAŻENIEM SANITARNYM (USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI, DREWNEM I WYPOSAŻENIEM SANITARNYM)2019-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 26.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-03-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 12.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-03-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 22.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-03-30 do dziś
4data złożenia 23.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-29 do dziś
5data złożenia 20.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-03-21 do dziś
6data złożenia 17.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-03-26 do dziś
7data złożenia 23.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-04-01 do dziś
8data złożenia 18.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-24 do dziś
9data złożenia 21.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-31 do dziś
10data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-13 do dziś
11data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-05 do dziś
12data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
13data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
14data złożenia 01.01.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
15data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
16data złożenia 03.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
17data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
18data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
19data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
20data złożenia 01.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-01 do dziś
21data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-03-29 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-03-21 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-03-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-04-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-31 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-13 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów