FIRMA HANDLOWA „SORBOS” ARTUR BARAN, ANDRZEJ GWIAZDOŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000091673
Numer REGON: 650216580
Numer NIP: 7951679791
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-04-05
Sygnatura akt[RDF/478874/23/520]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „SORBOS” ARTUR BARAN, ANDRZEJ GWIAZDOŃ SPÓŁKA JAWNA2002-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYŚL gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2022-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEMYŚL ulica UL. SWOBODNA nr domu 10A kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2022-12-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SORBOS.PL2022-12-09 do dziś
4. Adres strony internetowejSORBOS.PL2022-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 12.03.1997 R. ANEKS DO UMOWY Z: 21.01.1998 R., 31.12.1999 R., 29.01.2001 R., 01.04.2001 R., 06.02.2002 R. ZMIANA: PAR. 1, 2, 6 UMOWY UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2001 Z 15.11.2001 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKICYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2002-02-15 do dziś
206.11.2006 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, ZMIANA PAR. 22006-11-29 do dziś
317.12.2008 R. -ZMIENIONO § 22009-01-13 do dziś
421.01.2009 R.; ZMIENIONO § 22009-04-07 do dziś
5UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 10.01.2013 R. PAR. 4 PKT 12013-02-20 do dziś
615.12.2014 R., ZMIENIONO PAR.3 PKT 1 29.01.2015 R., ZMIENIONO PAR.22015-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ FIRMA HANDLOWA „SORBOS” S.C. ARTUR BARAN, ANDRZEJ GWIAZDOŃ, ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KSH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W/W SPÓŁKI CYWILNEJ Z 15.11.2001 R.2002-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „SORBOS” S.C. ARTUR BARAN, ANDRZEJ GWIAZDOŃ2002-02-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-15 do dziś
3. Numer w rejestrze490/01, 491/012002-02-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY MEDYKA2002-02-15 do dziś
5. Numer REGON6502165802002-02-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2002-02-15 do dziś
2. ImionaARTUR STANISŁAW2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWIAZDOŃ2002-02-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.2002-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2002-02-15 do dziś
2. ImionaARTUR STANISŁAW2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWIAZDOŃ2002-02-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-02 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-02 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-02 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-03-02 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-02 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-03-02 do dziś
749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2015-03-02 do dziś
856 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-02 do dziś
946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-03-02 do dziś
1047 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 09.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-08-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 10.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-09-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-07-29 do dziś
4data złożenia 04.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-07 do dziś
5data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
8data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
9data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
13data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17data złożenia 21.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-04-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-04-05 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów