FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „NOWBUD - KLIMCZYK” JOANNA TERESZKIEWICZ, BŁAŻEJ TERESZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000091638
Numer REGON: 590338845
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-03-14
Sygnatura akt[RDF/371519/22/559]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 590338845 NIP 77210032452012-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „NOWBUD -KLIMCZYK” JOANNA TERESZKIEWICZ, BŁAŻEJ TERESZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2012-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2002-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica MŁODZOWSKA nr domu 3 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2012-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 05.12.2001 R. ANEKS Z DNIA 22.01.2002 R. ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 8; SKREŚLONO PAR. 13 I PAR. 14 UMOWY SPÓŁKI2002-02-19 do dziś
214.05.2004 R. -ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2004-06-09 do dziś
3ANEKSEM Z DNIA 28.07.2011 R. ZMIENIONO: § 6, § 10 PKT 5, § 11.2011-09-12 do dziś
4ANEKSEM Z DNIA 02.01.2012 R. ZMIENIONO PARAGRAFY 2, 4 I 5 UMOWY SPÓŁKI.2012-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA NA BAZIE F.H.U.P. „NOWBUD-KLIMCZYK” S.C. ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA „NOWBUD-KLIMCZYK” S.C.2002-02-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-19 do dziś
5. Numer REGON5903388452002-02-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERESZKIEWICZ2012-02-27 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ2012-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-02-27 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-19 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERESZKIEWICZ2002-02-19 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERESZKIEWICZ2012-02-27 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ2012-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERESZKIEWICZ2002-02-19 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-12 do dziś
225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2011-09-12 do dziś
322 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2011-09-12 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-09-12 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-09-12 do dziś
643 34 Z MALOWANIE ISZKLENIE2011-09-12 do dziś
743 39 ZWYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-09-12 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-09-12 do dziś
947 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
2data złożenia 02.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
3data złożenia 02.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-07 do dziś
4data złożenia 07.01.2016 okres OD 19.02.2002 DO 31.12.20022016-02-16 do dziś
5data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.20032016-02-16 do dziś
6data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-02-16 do dziś
7data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-02-16 do dziś
8data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-02-16 do dziś
9data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-02-16 do dziś
10data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-02-16 do dziś
11data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-02-16 do dziś
12data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-02-16 do dziś
13data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-16 do dziś
14data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
15data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
16data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-07 do dziś
4OD 19.02.2002 DO 31.12.20022016-02-16 do dziś
5OD 01.01.2003 DO 31.12.20032016-02-16 do dziś
6OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-02-16 do dziś
7OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-02-16 do dziś
8OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-02-16 do dziś
9OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-02-16 do dziś
10OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-02-16 do dziś
11OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-02-16 do dziś
12OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-02-16 do dziś
13OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-16 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów