SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INWESTOR”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000091586
Numer REGON: 930775209
Numer NIP: 8951056122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522048/23/246]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP9307752092002-02-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INWESTOR”2002-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 10522002-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-02-18 do dziś
2. Adresulica KARMELKOWA nr domu 59 nr lokalu 9 kod pocztowy 52-319 poczta WROCŁAW 2002-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.10.1995 R.2002-02-18 do dziś
206.07.2002 R., UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI; 22.10.2005 R., ZMIENIONO PAR. 4 UST. 2, PAR. 51 UST. 2, PAR. 58 I PAR. 64 UST. 1 ORAZ DODANO W PAR. 5 UST. 6 I W PAR. 68 UST. 3 STATUTU SPÓŁDZIELNI; 22.04.2006 R., UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI.2006-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoULEWICZ2022-12-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-06 do dziś
21. NazwiskoULEWICZ2022-12-06 do dziś
2. ImionaURSZULA2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-06 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaULEWICZ2019-06-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKLAREK2013-12-10 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKOWSKI2013-12-10 do dziś
2. ImionaROBERT2013-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-02-18 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-12-06 do dziś
268 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 25.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-08-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 13.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-05-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-21 do dziś
5data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
7data złożenia 17.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-10-20 do dziś
8data złożenia 01.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-12-29 do dziś
9data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
10data złożenia 27.09.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-03 do dziś
11data złożenia 06.11.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-12-10 do dziś
12data złożenia 10.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-13 do dziś
13data złożenia 30.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
14data złożenia 14.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-07 do dziś
15data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
16data złożenia 22.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
17data złożenia 23.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
18data złożenia 24.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
19data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
20data złożenia 21.04.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-21 do dziś
21data złożenia 21.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-21 do dziś
22data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
23data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-09-12 do dziś
24data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-10-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-12-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-03 do dziś
701.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-12-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-21 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-09-12 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-08-29 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-05-27 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-21 do dziś
501.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
601.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
701.01.2007 -31.12.2007 R.2008-10-20 do dziś
801.01.2008 -31.12.2008 R.2009-12-29 do dziś
901.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
1001.01.2010-31.12.20102011-10-03 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-12-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-13 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-07 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów