„BURSTNER-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000091454
Numer REGON: 639619928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-07-23
Sygnatura akt[RDF/228133/20/742]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 639619928 NIP 77723940202010-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BURSTNER-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 128642002-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2007-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica LUTYCKA nr domu 105 kod pocztowy 60- 478 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2007-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.1999 ROK, BOGDAN MALICKI NOTARIUSZ W POZNANIU, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MIELŻYNSKIEGO 27/29, REP. A NR 304/1999 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI. 2. 14.05.2001 ROK, PIOTR KOWANDY -NOTARIUSZ W POZNANIU, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, REP. A NR 6338/2001 -ZMIENIONO PAR. 7 PKT 1, PAR. 3, PAR. 6, PAR. 18 PKT 3, PAR. 20.2002-03-11 do dziś
207.11.2006 R., REP. A NR 12237/2006, AKT NOTARIALNY SPORZĄ- DZONY PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ MUSIAŁKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA WPOZNANIU, ZMIANA PAR. 3 I PAR. 20 UST. 7 UMOWY SPÓŁKI.2007-01-30 do dziś
3DNIA 31 LIPCA 2008 ROKU, PRZED ASESOREM NOTARIALNYM KATARZYNĄ MIKOŁAJCZAK UPOWAŻNIONYM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA WOJCIECHA SAJDĘ, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. PIEKARY 6/25, REP. A NR 15747/2008. ZMIANY § 6, § 10 UST. 2, § 24. DODANO § 15 UST. 4, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2008-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAENGER2015-07-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZENON2015-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały774 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 387.000 ZŁOTYCH2015-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego387500,00 PLN2002-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1150000,00 PLN2002-03-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAENGER2007-01-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-12 do dziś
277 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2008-09-12 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-12 do dziś
493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-09-12 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-12 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-12 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-12 do dziś
845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-12 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-09-12 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-10 do dziś
2data złożenia 18.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
3data złożenia 14.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
4data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
5data złożenia 14.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-27 do dziś
6data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
7data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
8data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
9data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
10data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2002 DO 31.12.20022015-07-24 do dziś
11data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.20032015-07-24 do dziś
12data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-07-24 do dziś
13data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-07-24 do dziś
14data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
15data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
16data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-10-10 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-27 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
10OD 01.01.2002 DO 31.12.20022015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2003 DO 31.12.20032015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-07-24 do dziś
13OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-07-24 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-10-10 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-27 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
10OD 01.01.2002 DO 31.12.20022015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2003 DO 31.12.20032015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-07-24 do dziś
13OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-07-24 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów