SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIKRUS”

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000091057
Numer REGON: 005318050
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-09-23
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/12423/22/406]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0053180502002-05-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIKRUS”2002-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 6762002-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2017-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. KSIĘŻNEJ ZOFII nr domu 2 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2017-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.08.1990 NOWY TEKST STATUTU Z DNIA 15.12.2001 R. ZMIANA PAR. 83 UST. 4 PKT 1 I 2 Z DNIA 23.03.2002 R.2002-05-23 do dziś
217.06.2004 UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY2004-11-10 do dziś
322.11.2007 R.; PARAGRAFY ZMIENIONE: PAR. 1 PKT 2, PAR. 3 PKT 1, PAR. 4, PAR. 6 PKT 3, PAR. 8 PKT 3 I 7, PAR. 9 PKT 1 PPKT 2 I 8, PAR. 9 PKT 2 I 3, PAR. 16 PKT 2 PPKT 1 I 2, PAR. 40 PKT 5, PAR. 42, PAR. 43 PKT 1 I 3, PAR. 59 PKT 1, PAR. 60 PKT 1, PAR. 67 PKT 1, PAR. 74, PAR. 80 PKT 2 PPKT 3, PARAGRAFY DODANE: PAR. 4, PAR. 47 PKT 3 I 4, PAR. 48 PKT 6 I 7, PAR. 52 PKT 3, PARAGRAFY USUNIĘTE: PAR. 3 PKT 1 PPKT 1A I 1B, PAR. 8 PKT 4 I 6, PAR. 20 PKT 1 PPKT 1 I 2, PAR. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, PAR. 30 PKT OD 1 DO 4, PAR. 31 PKT 2, PAR. 32, 33, 34, PAR. 36 PKT 1 I 3, PAR. 43 PKT 2, PAR. 74 PKT 1, PAR. 80 PKT 2 PPKT 1.2008-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZMIGIERO2011-10-05 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ WŁODZIMIERZ2011-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-10-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-05 do dziś
21. NazwiskoCZERWONKA2007-04-11 do dziś
2. ImionaMARIAN2007-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-11 do dziś
31. NazwiskoWIERZBICKA2003-04-01 do dziś
2. ImionaJOLANTA2003-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-01 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-23 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHIMEK2022-09-23 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKA RĘDZIA2022-09-23 do dziś
2. ImionaMAGDALENA SYLWIA2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIECKA2019-09-25 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaERNESTOWICZ2019-09-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKI2022-09-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 19.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2000 4. okres za jaki złożono sprawozdanie CZERWIEC 2000 -CZERWIEC 20012002-05-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie CZERWIEC 2001 -CZERWIEC 20022002-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 27.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-11-10 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-12-30 do dziś
6data złożenia 13.12.2006 okres 01.01.2005 - 31.12.20052007-01-24 do dziś
7data złożenia 23.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-12-04 do dziś
8data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-01 do dziś
9data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
10data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-23 do dziś
11data złożenia 27.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
12data złożenia 21.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
13data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-16 do dziś
14data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
15data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
16data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
17data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
18data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
19data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
20data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
21data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
22data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
23data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
24data złożenia 22.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-22 do dziś
25data złożenia 09.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052007-01-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-12-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-22 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-23 do dziś
201.01.2005 - 31.12.20052007-01-24 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-12-04 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-01 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-11-23 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów