FIRMA HANDLOWA RAPID CEZARY KAROŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000090949
Numer REGON: 370181549
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-04-26
Sygnatura akt[RDF/378094/22/852]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA RAPID CEZARY KAROŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2004-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat SANOCKI gmina SANOK miejscowość SANOK2002-02-15 do dziś
2. Adresulica BEMA nr domu 3 miejscowość SANOK kod pocztowy 38-500 poczta SANOK kraj POLSKA 2002-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 19.02.1993 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 04.09.2001 R. ZMIANY Z DNIA 13.12.2001 R. -PAR. 1 PKT 3, PAR. 4 PKT 2, 3 PAR. 5, PAR. 62002-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ KAROŃ CEZARY, KILAR ANDRZEJ, ORYSZAK JANUSZ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZOSTAŁA PODPISANA W DNIU 04.09.2001 R. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W DNIU 04.09.2001 R.2002-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaRAPID FIRMA HANDLOWA2002-02-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-15 do dziś
3. Numer w rejestrze6710, 6709, 67082002-02-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA SANOKA2002-02-15 do dziś
5. Numer REGON3701815492002-02-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROŃ2002-02-15 do dziś
2. ImionaCEZARY JÓZEF2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILAR2002-02-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORYSZAK2002-02-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ JERZY2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 1 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW, MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJU, TŁUSZCZÓW JADALNYCH, NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH, WYROBÓW TYTONIOWYCH, CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH, HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW, RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-02-15 do dziś
252 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-02-15 do dziś
352 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-02-15 do dziś
452 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-02-15 do dziś
552 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-02-15 do dziś
660 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI, POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-02-15 do dziś
760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-02-15 do dziś
852 SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH, RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘKCZAKÓW, CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH, WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-02-15 do dziś
951 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-14 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-08-14 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-08-14 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-08-14 do dziś
10OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-08-14 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacje o otwarciu likwidacji18.03.2004 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/20042004-06-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówŁACZNA REPREZENTACJA LIKWIDATORÓW2004-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROŃ2004-06-18 do dziś
2. ImionaCEZARY JÓZEF2004-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORYSZAK2004-06-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ JERZY2004-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILAR2004-06-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2004-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-06-18 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki18.03.2004 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/20042004-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów