SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GEOLOG”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000090728
Numer REGON: 001394679
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-01-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/1352/23/792]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia 2.0013946792002-02-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GEOLOG”2002-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS NR 7522002-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-02-12 do dziś
2. Adresulica AL.JARZĘBINOWA nr domu 2 kod pocztowy 53-134 poczta WROCŁAW 2002-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.08.1989 R. 18. 12. 2001 R. -UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI USTALONO NOWY, JEDNOLITY TEKST STATUTU.2002-02-12 do dziś
2DATA ZMIANY STATUTU: 03.12.2003 R. NUMERY ZMIENIONYCH, DODANYCH I USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW (UWAGA: PIERWSZA CYFRA OZNACZA PARAGRAF, DRUGA PODANA W NAWIASIE -PUNKT): 3 (2), 4 (4), 6 (9, 10), 12 (1), 13 (1, 2, 3), 18 (1), 24 (1-9), 25 (5, 6, 7), 27 (1), 31, 36 (1, 2, 3), 39, 40 (2), 43 (3), 51 (1, 2), 52 (3), 53 (4), 54 (3-9), 58, 71 (1, 2)2003-12-29 do dziś
308.06.2006 R. NUMERY ZMIENIONYCH, DODANYCH I USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: § 3 PKT 2, § 4 PKT 2, § 6 PKT 9 I 10, § 8 PKT 5, 6, 7, 13, § 10 PKT 7 I 8, § 13 PKT 2, 3, § 18, § 19, § 20, § 24 PKT OD 1 DO 9, § 25 PKT 5 I 7, § 27 PKT 1, § 31, § 36 PKT 2, 3, § 40 PKT 2, § 43 PKT 1, 4, 5, 6, 7, § 46 PKT 1, 2, § 47, § 48, § 50 PKT 1, 2, § 51 PKT 1, § 52 PKT 3, 4, 5, 7, § 53 PKT 5, 6, § 54 PKT OD 3 DO 10, § 65 PKT 2, 3, 4, § 87 PKT OD 1 DO 9 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-12-04 do dziś
420.08.2007 R. § 2 UST. 1, § 4 UST. 6, § 8 UST. 5.1, § 8 UST. 5.2, § 8 UST. 6, § 11 UST. 1, § 19 UST. 1, § 19 UST. 2, § 19 UST. 3, § 19 UST. 4, § 24, § 25 UST. 4, § 25 UST. 7, § 30 UST. 2, § 30 UST. 3, § 41 UST. 4, § 43 UST. 4, § 44, § 45, § 46 UST. 1, § 46 UST. 2, § 46 UST. 3, § 46 UST. 4, § 51 UST. 1, § 51 UST. 2, § 51 UST. 3, § 52 UST. 1, § 52 UST. 2, § 52 UST. 3, § 52 UST. 4, § 52 UST. 5, § 52 UST. 6, § 52 UST. 7, § 52 UST. 8, § 52 UST. 9, § 52 UST. 10, § 53 UST. 3, § 53 UST. 4, § 53 UST. 5, § 53 UST. 6, § 54 UST. 6, § 54 UST. 7, § 54 UST. 8, § 70, § 81 UST. 1, § 81 UST. 2, § 81 UST. 3, § 81 UST. 4, § 81 UST. 5, § 81 UST. 6, § 81 UST. 7, § 81 UST. 8, § 81 UST. 9, § 81 UST. 10, § 81 UST. 11, § 81 UST. 12, § 81 UST. 13, § 88 UST. 3, § 88 UST. 4, § 102 UST. 3 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2007-12-19 do dziś
531.08.2018R., ZMIENIONO: §§ OD 1 DO 104 Z POPRZEDNIEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI NA §§ OD 1 DO 90 W NOWYM STATUCIE SPÓŁDZIELNI.2018-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2002-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRAWSKI2022-02-04 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZADU2022-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-04 do dziś
21. NazwiskoWOJTKOWIAK2007-12-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZDZISŁAW2007-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-12-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-12-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-19 do dziś
31. NazwiskoMRÓZ2007-12-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIUSZ2007-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-12-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-12-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADURA2023-01-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDER GRZEGORZ2023-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZDRÓJ2023-01-31 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANDRZEJ2023-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaIHNATOWICZ2019-11-28 do dziś
2. ImionaADAM2019-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-27 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-27 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-27 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2009 okres 20022009-05-12 do dziś
2data złożenia 18.03.2009 okres 20032009-05-12 do dziś
3data złożenia 18.03.2009 okres 20042009-05-12 do dziś
4data złożenia 18.03.2009 okres 20052009-05-12 do dziś
5data złożenia 18.03.2009 okres 20062009-05-12 do dziś
6data złożenia 18.03.2009 okres 20072009-05-12 do dziś
7data złożenia 13.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-22 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-09 do dziś
9data złożenia 21.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-29 do dziś
10data złożenia 27.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-03 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 2012R.2013-07-11 do dziś
12data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
13data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
14data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
15data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
19data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
20data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120022009-05-12 do dziś
220032009-05-12 do dziś
320042009-05-12 do dziś
420052009-05-12 do dziś
520062009-05-12 do dziś
620072009-05-12 do dziś
72008 ROK2009-09-22 do dziś
82009 ROK2010-07-09 do dziś
92010 ROK2011-07-29 do dziś
102011 ROK2012-07-03 do dziś
112012R.2013-07-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120022009-05-12 do dziś
220032009-05-12 do dziś
320042009-05-12 do dziś
420052009-05-12 do dziś
520062009-05-12 do dziś
620072009-05-12 do dziś
72008 ROK2009-09-22 do dziś
82009 ROK2010-07-09 do dziś
92010 ROK2011-07-29 do dziś
102011 ROK2012-07-03 do dziś
112012R.2013-07-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów