HESTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000090623
Numer REGON: 013225594
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2010-11-10
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/35046/10/67]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.0132255942002-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHESTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 550312002-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-02-12 do dziś
2. Adresulica BOYA-ŻELEŃSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 46 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-621 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA DORA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE DNIA 21. 10.1998 R. , REP. A NR 14223/98, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11. 10.2001 R. , REP. A NR 4217/2001 DOTYCZĄCA ZMIANY PARAGRAFÓW 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18 I 20 WRAZ Z UCHWALENIEM TEKSTU JEDNOLITEGO DOKONANA PRZEZ NOTARIUSZ SYLWIĘ KUBICKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL.RÓŻ 7 M. 92002-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaHESTRA INREDINGAR AB2002-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000, -ZŁ2002-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego42000,00 PLN2002-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZGODNIE Z PAR. 18 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2002-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETERSSON2002-02-12 do dziś
2. ImionaMAGNUS SVANTE BO2002-02-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2002-02-12 do dziś
225 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-02-12 do dziś
328 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-02-12 do dziś
428 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-02-12 do dziś
528 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-02-12 do dziś
628 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2002-02-12 do dziś
728 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2002-02-12 do dziś
828 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2002-02-12 do dziś
928 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2002-02-12 do dziś
1028 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2002-02-12 do dziś
1128 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2002-02-12 do dziś
1220 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2002-02-12 do dziś
1328 75 A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI2002-02-12 do dziś
1428 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA2002-02-12 do dziś
1529 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-12 do dziś
1629 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA2002-02-12 do dziś
1736 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2002-02-12 do dziś
1836 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA2002-02-12 do dziś
1936 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2002-02-12 do dziś
2036 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-02-12 do dziś
2136 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI2002-02-12 do dziś
2236 15 Z PRODUKCJA MATERACÓW2002-02-12 do dziś
2320 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2002-02-12 do dziś
2445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-02-12 do dziś
2545 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2002-02-12 do dziś
2645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-02-12 do dziś
2745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-02-12 do dziś
2845 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-02-12 do dziś
2945 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-02-12 do dziś
3045 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-02-12 do dziś
3145 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-02-12 do dziś
3245 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-02-12 do dziś
3345 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-02-12 do dziś
3420 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2002-02-12 do dziś
3545 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-02-12 do dziś
3645 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-02-12 do dziś
3745 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH2002-02-12 do dziś
3845 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-02-12 do dziś
3945 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-02-12 do dziś
4045 41 Z TYNKOWANIE2002-02-12 do dziś
4145 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-02-12 do dziś
4245 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-02-12 do dziś
4345 44 A MALOWANIE2002-02-12 do dziś
4445 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-02-12 do dziś
4520 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2002-02-12 do dziś
4645 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-02-12 do dziś
4751 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-02-12 do dziś
4851 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2002-02-12 do dziś
4951 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-02-12 do dziś
5051 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-02-12 do dziś
5151 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-02-12 do dziś
5251 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-02-12 do dziś
5351 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-02-12 do dziś
5451 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-02-12 do dziś
5551 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-02-12 do dziś
5622 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-02-12 do dziś
5752 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-12 do dziś
5852 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-02-12 do dziś
5952 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-02-12 do dziś
6060 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-02-12 do dziś
6160 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-02-12 do dziś
6260 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-02-12 do dziś
6363 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2002-02-12 do dziś
6463 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-02-12 do dziś
6563 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-02-12 do dziś
6670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-12 do dziś
6722 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-12 do dziś
6870 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-12 do dziś
6970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-12 do dziś
7071 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-02-12 do dziś
7171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-02-12 do dziś
7271 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-02-12 do dziś
7371 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-02-12 do dziś
7471 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-02-12 do dziś
7574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-02-12 do dziś
7674 40 Z REKLAMA2002-02-12 do dziś
7774 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2002-02-12 do dziś
7825 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-02-12 do dziś
7974 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-12 do dziś
8045 44 B SZKLENIE2002-02-12 do dziś
8125 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2002-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów