SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE-PÓŁNOC

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000090571
Numer REGON: 003900075
Numer NIP: 6750005795
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2023-06-24
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/18677/23/246]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0039000752002-02-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE-PÓŁNOC2002-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 585/A2002-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-02-13 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA nr domu 26 kod pocztowy 31-621 poczta KRAKÓW 2002-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.09.1990 R.2002-02-13 do dziś
228.06.2003 R. OD PARAGRAFU 1-1512003-07-24 do dziś
326.06.2004 R. -ZMIANA: §80, §85, §138 UST. 2 PKT 1, -DODANIE: §105 UST. 15 PKT 3, -USUNIĘTE: §26 UST. 2, §40 UST. 2, §43,2004-08-10 do dziś
423-06-2007 R. -ZMIANA § 100, DODANIE § 136 (1), 136 (2), 136 (3)2007-08-06 do dziś
5DATA ZMIANY STATUTU 12-12-2007 R. - PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU2008-02-19 do dziś
622.06.2012 R., § 3, § 5, § 7, § 10, § 13, § 20, § 27, § 28, § 44, § 52, § 56, § 59, § 60, § 63, § 64, § 66, § 68, § 69, § 71, § 72, § 89, § 104, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114.2012-07-31 do dziś
727.06.2014 R. - ZMIENIONO NUMERACJĘ § 79 UST. 6; DODANO § 7 UST. 5, § 79 UST. 6 I 7; ZMIENIONO § 71 UST. 6, § 115 UST. 22014-09-24 do dziś
819.06.2015R. §17, § 88.2015-07-28 do dziś
922.06.2018 R. ZMIANA: §2, §6, §7, §8 UST.7, §9, §10 UST.2, §11, §13, §14, §15, §16, §20, §21, §22, §29 UST.1 I UST.6, §31, §32, §34, §35 UST.1, 2, 3, §36 UST.1, 2, §37 UST.2, §44 UST.1, §45, §46 UST.1 I 3, §49 UST.1, §58, §62, §73 UST.4, §74, §75, §76, §77 UST.4, §79, §80, §81, §82, §89, §91, §94, §95, §99, §100, §102, §104 UST.1 PKT 1; WYKREŚLENIE: §12, §17, §18, §23, §24, §25, §26, §27, §33; DODANIE: §81A, §81A1, §81A2, §81B, §81C, §86 UST.3.2018-08-02 do dziś
1026.05.2023 R. ZMIANA §64 UST. 4, §66 PKT 3, §77 UST. 4, §85 UST. 1 PKT 7, §100 UST. 2 PKT 32023-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTRÓZIK2020-02-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY2020-02-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-28 do dziś
21. NazwiskoRUSEK2008-03-31 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2008-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-03-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2008-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-31 do dziś
31. NazwiskoFIL2005-03-24 do dziś
2. ImionaBARBARA DOROTA2005-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-03-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-24 do dziś
41. NazwiskoKAFEL2003-11-28 do dziś
2. ImionaJAN2003-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWYZNACZONY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU DO CZASU WYBORU CZŁONKA W DRODZE KONKURSU2003-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-28 do dziś
51. NazwiskoOKINE TYRKIEL2002-02-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-02-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIAD2023-06-24 do dziś
2. ImionaJAN2023-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaINDELAK2023-06-24 do dziś
2. ImionaLUCJAN2023-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGACZ2020-08-07 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2020-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMKA2020-08-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAFEL2020-08-07 do dziś
2. ImionaJAN2020-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPERCZYK2020-08-07 do dziś
2. ImionaURSZULA GRAŻYNA2020-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2020-08-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAROL2020-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZECZOWSKI2020-08-07 do dziś
2. ImionaADAM2020-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-07 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2020-08-07 do dziś
2. ImionaILONA2020-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-07 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOS2020-08-07 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-26 do dziś
268 20 Z WYNAJEM LUB DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-26 do dziś
393 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM NA RZECZ CZŁONKÓW I ICH RODZIN2010-02-26 do dziś
441 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2010-02-26 do dziś
541 20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, ZACIĄGANIE KREDYTÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH2010-02-26 do dziś
641 20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA JEST ZWIĄZANA BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU, O KTÓRYM MOWA W § 4 STATUTU2010-02-26 do dziś
768 10 Z SPRZEDAŻ LOKALI WOLNYCH OD PRAW I ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH2010-02-26 do dziś
868 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH MIENIE JEJ CZŁONKÓW, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ2015-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-07-28 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY/ USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI/ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 23.07.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-02-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 26.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-18 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
6data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-24 do dziś
7data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
8data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
9data złożenia 06.01.2010 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2010-01-25 do dziś
10data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
11data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
12data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
13data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-05 do dziś
14data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
15data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
16data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
17data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
18data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
19data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
20data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
21data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
22data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
23data złożenia 01.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
501.01.2003 R. -31.12.2003 R.2010-01-25 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-10 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-09-24 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
601.01.2003 R. -31.12.2003 R.2010-01-25 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-16 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-10 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-09-24 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
601.01.2003 R. -31.12.2003 R.2010-01-25 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-02-13 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-02-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów