SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁAZISKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000090401
Numer REGON: 270693258
Numer NIP: 6350011303
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/18300/22/886]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP2706932582002-05-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁAZISKA”2002-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 13082002-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina ŁAZISKA GÓRNE miejscowość ŁAZISKA GÓRNE2002-05-23 do dziś
2. Adresulica SPOKOJNA nr domu 2 kod pocztowy 43-170 poczta ŁAZISKA GÓRNE 2002-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.06.1992 R. 16.01.2002 R.ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 1, PAR. 3 UST. 1, PAR. 4 UST. 2, PAR. 4 UST. 3, PAR. 6 UST. 1 PKT 6, PAR. 6 UST. 2 PKT 2 LIT. „A”, PAR. 6 UST. 2 PKT 2 LIT. „B”, PAR. 6 UST. 4, PAR. 8 UST. 1, PAR. 8 UST. 2, PAR. 10 UST. 1, PAR. 11 UST. 1, PAR. 12 PKT 12 I 13, PAR. 12 PKT 1-7 CZŁONEK JEST OBOWIĄZANY, PAR. 14 UST. 3, PAR. 15 UST. 1, PAR. 18, PAR. 21 UST. 1-3, PAR. 22 UST. 2, PAR. 22 UST. 4, PAR. 23 UST. 2, PAR. 25 UST. 2, PAR. 26 UST. 1, ROZDZIAŁ III-TYTUŁ PKT 7, PAR. 27, PAR. 28 UST. 1, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 32 UST. 1 PKT 1, PAR. 36 UST. 1, PAR. 51 UST. 3, PAR. 53, PAR. 57 UST. 1-2, PAR. 60, PAR. 77 PKT 5, PAR. 81 UST. 2 PKT 1, DODANO: PAR. 12 PKT 14 I 15, PAR. 12 PKT 8-17, ROZDZIAŁ IX, PAR. 96, PAR. 97, PAR. 98, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 101, PAR. 102, SKREŚLONO PAR. 4 UST. 4-5, PAR. 6 UST. 1 PKT 5, PAR. 9, ROZDZIAŁ III PKT 5, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 26 UST. 1 SKRESLONY NAWIAS, ZMIENIONY, PAR. 48 UST. 2, PAR. 612002-05-23 do dziś
211.06.2003 R.- ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR. 5, PAR. 6 UST. 1 PKT 2, PAR. 12 PKT 12, PAR. 57 UST. 2, 4, 5, 6, PAR. 59, PAR. 96 UST. 1 DODANE PARAGRAFY: PAR. 5 UST. 2 I 3, PAR. 6 UST. 1 PKT 5, PAR. 12 PKT 16 I 17, PAR. 12 PKT 18, 19, 20, 21; PAR. 18 UST. 12, 13, 14, PO PAR. 18 NOWY PKT 5, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30, DO NOWEGO PAR. 31 DODANO UST. 5 USUNIĘTO PARAGRAFY: PAR. 22 UST. 2, 3 I 4 ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW: PAR. 27, PAR. 28-56, PAR. 57-96, PAR. 97-1022003-10-01 do dziś
308.06.2006 R. PARAGRAFY ZMIENIONE: PAR. 12 PKT 2, PAR. 12 PKT 5, PAR. 15 UST. 4, PAR. 18 PKT 10, PAR. 19 UST. 1, PAR. 23 UST. 1, PAR. 27 UST. 5, PAR. 33 UST. 1, PAR. 40 UST. 2, PAR. 43 UST. 2, PAR. 51 UST. 1, PAR. 51 UST. 2, PAR. 55 UST. 3, PAR. 57 UST. 1, PAR. 58 UST. 1, PAR. 59 UST. 1, PAR. 61 UST. 1, PAR. 61 UST. 5, PAR. 62, PAR. 69 UST. 1, PAR. 74 UST. 3, PAR. 78 UST. 1, PAR. 100 UST. 1 PKT D, PAR. 100 UST. 2, PAR. 102 UST. 1, PAR. 102 UST. 4, PAR. 102 UST. 5, PAR. 102 UST. 6; PARAGRAFY DODANE: PAR. 12 PKT 18, PAR. 44 UST. 5; PARAGRAFY SKREŚLONE: PAR. 15 UST. 5, PAR. 20, PAR. 24 UST. 3, PAR. 24 UST. 4, PAR. 28 UST. 2, PAR. 40 UST. 3, PAR. 47, PAR. 56, PAR. 57 UST. 2, PAR. 59 UST. 3, PAR. 60, PAR. 64 UST. 2, PAR. 100 UST. 1 PKT E2006-08-28 do dziś
422 LISTOPAD 2007 R. 1.PARAGRAFY ZMIENIONE: PAR. 3 UST. 1;PAR. 6 UST. 1 PKT 2 I 6;PAR. 6 UST. 2 PKT 2 LIT.A;PAR. 8 UST. 2;PAR. 12 PKT 3, PKT 4, PKT 5, PKT 6, PKT 9;PAR. 12 PKT 5, PKT 6;PAR. 13 UST. 4, UST. 5;PAR. 14 UST. 1, UST. 3;PAR. 15 UST. 2;PAR. 18 UST. 3, UST. 4, UST. 6, UST. 7, UST. 14;PAR. 27 UST. 6;PAR. 31;PAR. 44 UST. 1, UST. 5;PAR. 49 UST. 3;PAR. 50 UST. 3;PAR. 51 UST. 2 ZDANIE DRUGIE;PAR. 53;PAR. 55, PAR. 57 UST. 1, PAR. 61 UST. 1 PKT 1, UST. 2, UST. 4;PAR. 63 UST. 1, UST. 3;PAR. 67 UST. 1;PAR. 68 UST. 1, UST. 2, UST. 4;PAR. 70;PAR. 71;PAR. 72;PAR. 73 UST. 1, UST. 2, UST. 4;PAR. 75;PAR. 76;PAR. 78;PAR. 80 UST. 1;PAR. 83 UST. 2 PKT 6, PKT 9, PKT 15, PKT 18, PKT 23;PAR. 83 UST. 4;PAR. 85 UST. 2 PKT 5, PKT 6, PKT 7;PAR. 85 UST. 3;PAR. 91 UST. 3, PAR. 92 UST. 2;PAR. 95 UST. 2, UST. 3;PAR. 96 UST. 3, UST. 4;PAR. 98 UST. 1 PKT 1, UST. 2;PAR. 99 UST. 1 PKT 1;PAR. 100 UST. 1;PAR. 101; 2.PARAGRAFY DODANE: PAR. 5 UST. 4;PAR. 6 UST. 1 PKT 7;PAR. 12 PKT 19;PAR. 45 UST. 4;PAR. 50 UST. 5, UST. 6;PAR. 73 UST. 5;PAR. 77;PAR. 78;PAR. 79;PAR. 80;PAR. 81;PAR. 82;PAR. 83;PAR. 84;PAR. 85;PAR. 86;PAR. 87;PAR. 88; 3.PARAGRAFY SKREŚLONE: PAR. 6 UST. 1 PKT 1;PAR. 12 PKT 16 LIT. A;PAR. 12 PKT 9 LIT. A, LIT.B, PKT 10, PKT 16, PKT 19;PAR. 15 UST. 3 ZDANIE DRUGIE;PAR. 18 UST. 8, UST. 12;PAR. 19;PAR. 27 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4;PAR. 32;PAR. 33;PAR. 34 UST. 1;PAR. 36 UST. 1 PKT 1;PAR. 43 UST. 2;PAR. 58 UST. 2;PAR. 69;PAR. 79;PAR. 82 UST. 2;PAR. 88;PAR. 89;PAR. 90;PAR. 104; 4.ZMIENIONA NUMERACJA PARAGRAFÓW: PAR. 77 NA NR 89;PAR. 78 NA NR 90;PAR. 79 NA NR 91;PAR. 80 NA NR 92;PAR. 81 NA NR 93;PAR. 82 NA NR 94;PAR. 83 NA NR 95;PAR. 84 NA NR 96;PAR. 85 NA NR 97;PAR. 86 NA NR 98;PAR. 87 NA NR 99;PAR. 88 NA NR 100;PAR. 89 NA NR 101;PAR. 90 NA 102;PAR. 91 NA NR 103;PAR. 92 NA NR 104;PAR. 93 NA NR 105;PAR. 94 NA NR 106;PAR. 95 NA NR 107;PAR. 96 NA NR 108;PAR. 97 NA NR 109;PAR. 98 NA NR 110;PAR. 99 NA NR 111;PAR. 100 NA NR 112;PAR. 101 NA NR 113;PAR. 102 NA NR 114;PAR. 103 NA NR 115;PAR. 104 NA NR 116;PAR. 105 NA NR 117;PAR. 106 NA NR 118.2008-06-20 do dziś
506.10.2009 R. PARAGRAFY ZMIENIONEW PAR. 83 UST. 4, W PAR. 87 UST. 6, W PAR. 92 UST. 2, W PAR. 97 UST. 2 PKT 62009-10-27 do dziś
6UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 30.05.2012 R. I DNIA 31.05.2012 R. 1. PARAGRAFY NOWE -DODANE: A) W § 72 DODANO USTĘP 3 B) W § 96 DODANO USTĘP 2 2. PARAGRAFY ZMIENIONE: A) W § 42 W USTĘPIE 3 WYKREŚLONO DRUGIE ZDANIE2012-07-17 do dziś
7UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 07.06.2016R. I Z DNIA 08.06.2016R. ZMIENIONO:§3, §4 UST.2, §6 UST.1, §6 UST.2, §12 PKT 16, §18,§ 27,§31, §34, §49 UST.3,§50, §52, §55,§61, §68 UST.2, § 83 UST.6,§84, §95 UST.2 PKT.16,§96 UST. 2, §98 UST. 2, §85, §110 UST.1 PKT 1, SKREŚLONO: §11, §17, §26, §35 DO §39, SKREŚLONO PUNKTY: PKT 9, PKT 5; ZMIENIONO NUMERACJĘ: §10, §12,§16, §18, §21, §22-25, §27, §28-30, §31, §40-46, §48-50, §51-55, §57-59, §61-64, §66-68, §70-82, §83, §84-90, §92-95, §96-99, §103-115, §117-118;2016-10-11 do dziś
806.06.2018R. ZMIENIONO: § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, § 14, § 15, § 25, § 31, § 32, § 36, § 38, § 39, § 40, § 44, § 45, § 50, § 51, § 75, § 76, § 77 DODANO: § 16, § 17, § 35, § 36 SKREŚLONO: § 33, § 34, § 35, § 37 07.06.2018R. ZMIENIONO: -DOTYCHCZASOWE § OD NR 16 DO NR 24 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NOWE OZNACZENIA JAKO § 18 DO § 26 - DOTYCHCZASOWE § OD NR 25 DO NR 30 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NOWE OZNACZENIA JAKO § 27 DO § 32 - DOTYCHCZASOWE § OD NR 31 DO NR 32 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NOWE OZNACZENIA JAKO § 33 DO § 34 INNE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: -DOTYCHCZASOWY ROZDZIAŁ III DZIAŁ 4: „WKŁADY NA MIESZKANIA UŻYWANE: OTRZYMUJĄ NOWĄ NAZWĘ” WKŁADY „- W ROZDZIALE III W DZIALE 4 (WKŁADY) DODAJE SIĘ NOWY PUNKT NR 1 O NAZWIE:” 1. WKŁADY MIESZKANIOWE „- W DOTYCHCZASOWYM ROZDZIALE III DZIAŁ 4 (WKŁADY) DODAJE SIĘ NOWY PUNKT:” 2 WKŁADY BUDOWLANE”2018-08-09 do dziś
9UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 16.09.2020R. I 17.09.2020R. ZMIENIONO: §7, §18, §21, §26, §44, §51, §54, §55, §64, §65, §71, §73, §75, §78, §81, §83, § 85.2020-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPOŁĄCZENIE2002-05-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSM „ŁAZISKA” POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W MIKOŁOWIE NA DWIE SPÓŁDZIELNIE TJ. MIKOŁOWSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ ORAZ SM „ŁAZISKA” DATA PODJĘCIA UCHWAŁY-22.06.1992 R. UCHWAŁA NR 2/92 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W MIKOŁOWIE.2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaMIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIKOŁOWIE2002-05-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2002-05-23 do dziś
3. Numer w rejestrzeRS 1142002-05-23 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY W KATOWICACH2002-05-23 do dziś
5. Numer REGON0004848192002-05-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI, A TAKŻE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH.2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWIDERA2021-11-17 do dziś
2. ImionaIWONA2021-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-17 do dziś
21. NazwiskoJASTRZĄBEK2019-05-06 do dziś
2. ImionaSZYMON BARTŁOMIEJ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-06 do dziś
31. NazwiskoCHROST2002-05-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2022-07-22 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINOCY2022-07-22 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECZONKA2019-08-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁASZEK2022-07-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2022-07-22 do dziś
2. ImionaDANIEL2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECZONKA2022-07-22 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHA2022-07-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA2022-07-22 do dziś
2. ImionaMALWINA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROFASKA2022-07-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĄBEK2019-08-23 do dziś
2. ImionaMAREK2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-23 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGNOWSKI2019-08-23 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-23 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEJDEL2019-08-23 do dziś
2. ImionaIWONA2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 20 Z KUPNO I SPRZEDAŻ GRUNTÓW, BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2002-05-23 do dziś
245 21 A BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W CELU USTANOWIENIA SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW2002-05-23 do dziś
345 21 A KUPNO I SPRZEDAŻ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2002-05-23 do dziś
470 20 Z KUPNO I SPRZEDAŻ BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ LOKALE MIESZKALNE2002-05-23 do dziś
570 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI NA WŁĄSNY RACHUNEK2002-05-23 do dziś
670 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH2002-05-23 do dziś
770 32 A ZARZĄDZANIE MIESZKANIAMI MIESZKALNYMI NA ZLECENIE2002-05-23 do dziś
870 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI NIEMIESZKALNYMI NA ZLECENIE2002-05-23 do dziś
991 33 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W INTERESIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2002-05-23 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 20.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 13.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 10.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-15 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-07 do dziś
7data złożenia 20.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-13 do dziś
8data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
10data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
11data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
13data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
14data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
16data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
17data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
18data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
21data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-13 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-07 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-13 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-01 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-07 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-13 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów