FIRMA HANDLOWA „RMS” CZESŁAW ROGALA, LESZEK MAŃSKI, JAROSŁAW SZUSTER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000090365
Numer REGON: 770740723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/451694/22/789]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP7707407232002-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „RMS” CZESŁAW ROGALA, LESZEK MAŃSKI, JAROSŁAW SZUSTER SPÓŁKA JAWNA2002-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina NOWA WIEŚ LĘBORSKA miejscowość NOWA WIEŚ LĘBORSKA2002-02-14 do dziś
2. Adresulica GRUNWALDZKA nr domu B.N. miejscowość NOWA WIEŚ LĘBORSKA kod pocztowy 84-351 poczta NOWA WIEŚ LĘBORSKA kraj POLSKA 2002-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.12.2001 R.2002-02-14 do dziś
210-02-2011 R. ZM. PAR. 6 UMOWY2011-05-26 do dziś
321.12.2020 R., ZMIANA § 14, § 15 ORAZ WSTĘPU UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY.2021-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA RMS S.C.2002-02-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-14 do dziś
3. Numer w rejestrze1676, 007365, 0073482002-02-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ2002-02-14 do dziś
5. Numer REGON7707407232002-02-14 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2002-02-14 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃSKI2002-02-14 do dziś
2. ImionaLESZEK JAN2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUSTER2002-02-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MIKOŁAJ2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2002-02-14 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃSKI2002-02-14 do dziś
2. ImionaLESZEK JAN2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUSTER2002-02-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MIKOŁAJ2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-05-26 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-05-26 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032005-01-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-08-29 do dziś
4data złożenia 15.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-12 do dziś
5data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-29 do dziś
6data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
7data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-28 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 31.12.20092010-08-20 do dziś
9data złożenia 06.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
11data złożenia 04.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-25 do dziś
12data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
13data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
15data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.01.20192020-06-01 do dziś
19data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
20data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
21data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-28 do dziś
501.01.2009 31.12.20092010-08-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów