SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GROTA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000090361
Numer REGON: 004700579
Numer NIP: 7730008101
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-11-15
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/20724/22/975]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0047005792002-02-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GROTA”2002-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, nr w rejestrze A RS 3312002-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2002-02-13 do dziś
2. Adresulica NADRZECZNA nr domu 38/40 kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI 2003-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113 STYCZNIA 1990 R.2002-02-13 do dziś
215 CZERWIEC 2002 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2002-10-18 do dziś
3UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI Z DNIA 29.05.2004 R. ZMIENIONO § 7 UST. 6 PKT B, § 7 UST. 6 PKT C, § 8 UST. 5 PKT A, B, C, D, E, § 16 UST. 1, § 16 UST. 4, § 16 UST. 6-7, DODANO § 16 ZE ZNACZKIEM 1, § 16 ZE ZNACZKIEM 2, § 16 ZE ZNACZKIEM 3, § 16 ZE ZNACZKIEM 4, § 16 ZE ZNACZKIEM 5, § 16 ZE ZNACZKIEM 6, § 16 ZE ZNACZKIEM 7, ZMIENIONO § 21 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 26 UST. 3, UST. 4, UST. 5, § 28 UST. 4, § 48 UST. 1, UST. 3, UST. 5, UST. 6, § 64 UST. 1 PKT 28, DODANO § 76 ZE ZNACZKIEM 1 STATUTU.2004-08-13 do dziś
410.06.2006 R. -ZMIENIONO: § 6, § 7, § 9, § 11, DODANO § 15 ZE ZNACZKIEM JEDEN, DODANO § 15 ZE ZNACZKIEM DWA, § 16, § 16 ZE ZNACZKIEM DWA, § 16 ZE ZNACZKIEM CZTERY, § 16 ZE ZNACZKIEM SZEŚĆ, § 18, § 19, § 21, § 22, § 23, § 25, DODANO § 25 ZE ZNACZKIEM JEDEN, § 26, § 29, DODANO § 29 ZE ZNACZKIEM JEDEN, § 37, § 39, § 41, § 44, § 46, § 48, § 50, § 52, § 54, § 56, § 58, § 65, § 67, § 71, § 73, § 76, § 76 ZE ZNACZKIEM JEDEN, § 77, § 84.2006-10-30 do dziś
529.10.2007 R. ZMIENIONO: § 2, § 6, § 7, § 9, § 11, § 14, § 15, § 16, § 16 ZE ZNACZKIEM 1, § 16 ZE ZNACZKIEM 2, § 16 ZE ZNACZKIEM 3, § 16 ZE ZNACZKIEM 5, § 18, § 20, § 21, § 23, § 24, § 25, § 25 ZE ZNACZKIEM 1, § 26, § 28, § 29, § 34, § 35, § 37, § 41, § 42, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 60, § 61, § 63, § 64, § 65, § 67, § 69, § 71, § 72, § 84; ORAZ SKREŚLONO: § 16 ZE ZNACZKIEM 7, § 17, § 19, § 29 ZE ZNACZKIEM 1, § 31, § 32, § 33, § 36, § 77, § 78, § 79, § 80.2008-01-21 do dziś
626.06.2010 R. UCHWAŁĄ NR 11 WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO § §: 2, 6, 15 ZE ZNACZKIEM DWA, 18, 25, 26, 29, 40, 48, 52, 60, 64, 67, 722010-08-23 do dziś
723.06.2018 R. ZMIENIONO : § 6, § 7, § 8, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 18, § 21, § 22, § 23, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 46, § 48, § 50, § 54 STATUTU2018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŁKIEWICZ2014-09-09 do dziś
2. ImionaANNA MONIKA2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2014-09-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-09 do dziś
21. NazwiskoSTRUCKI2002-02-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2002-02-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLATKA2022-11-15 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZ2022-11-15 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JAN2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLITOWSKI2022-11-15 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ BOGUSŁAW2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHIMOWSKI2017-10-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORZELAK2017-10-10 do dziś
2. ImionaIWONA ANNA2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 20 Z WYNAJMUJE LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM2002-02-13 do dziś
270 20 Z NABYWA DOMY MIESZKALNE I OBIEKTY UŻYTKOWE, GARAŻE, URZĄDZENIA POMOCNICZE I GOSPODARCZE2002-02-13 do dziś
370 32 PROWADZI GOSPODARKĘ ZASOBAMI POWIERZONYMI W ADMINISTROWANIE2002-02-13 do dziś
470 32 PROWADZI GOSPODARKĘ ZASOBAMI WŁASNYMI, ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2002-02-13 do dziś
545 BUDUJE DOMY MIESZKALNE I OBIEKTY UŻYTKOWE, GARAŻE, URZĄDZENIA POMOCNICZE I GOSPODARCZE2002-02-13 do dziś
670 12 Z NABYWA POTRZEBNE JEJ TERENY NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2002-02-13 do dziś
770 12 Z SPRZEDAJE PRAWO DO LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH2002-02-13 do dziś
845 BUDUJE DOMY JEDNORODZINNE W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW LUB INNE DOMY W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NICH LOKALI MIESZKALNYCH2002-02-13 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 09.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 03.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 02.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-09 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
6data złożenia 19.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-13 do dziś
8data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-02 do dziś
9data złożenia 27.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
10data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
11data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
12data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
13data złożenia 26.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
14data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
15data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
16data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
17data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
18data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
20data złożenia 05.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
21data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-09 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-13 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-02 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
1101.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-14 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-09 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-13 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-02 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
1101.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów