BOJARZ TANK A.M. BOGUNIA B.J. JARZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000089941
Numer REGON: 357012274
Numer NIP: 5512168426
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-07-25
Sygnatura akt[RDF/409654/22/487]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP3570122742002-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOJARZ TANK A.M. BOGUNIA B.J. JARZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2021-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina MUCHARZ miejscowość JASZCZUROWA2002-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość JASZCZUROWA nr domu 356 kod pocztowy 34-106 poczta MUCHARZ kraj POLSKA 2015-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 11 MARCA 1999. ZMIENIONA ANEKSEM NR 1 -WNIESIENIE DODATKOWYCH WKŁADÓW ZMIENIONA ANEKSEM NR 2 -WNIESIENIE DODATKOWYCH WKŁADÓW ZMIENIONA ANEKSEM NR 3 -WNIESIENIE DODATKOWYCH WKŁADÓW 17.01.2002 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-08 do dziś
2ZMIANA W ZAKRESIE PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI -PRZYJĘTA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW AKTEM WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19.03.2002 R.2002-04-23 do dziś
3ZMIANA W ZAKRESIE §5 UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘTA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27 MARCA 2003 R.2003-04-03 do dziś
4ZMIANA W ZAKRESIE PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI-PRZYJĘTA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22 MARCA 2004 ROKU2004-04-13 do dziś
521.03.2008 ROKU -ZMIANA § 5 08.05.2008 ROKU -ZMIANA § 52008-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ: BOJARZ-TANK S.C. ANDRZEJ BOGUNIA, MAŁGORZATA BOGUNIA, BRONISŁAW JARZYNA, JACEK JARZYNA Z SIEDZIBĄ W JASZCZUROWEJ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOJARZ-TANK S.C. ANDRZEJ BOGUNIA, MAŁGORZATA BOGUNIA, BRONISŁAW JARZYNA, JACEK JARZYNA2002-02-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-08 do dziś
3. Numer w rejestrzeEWG-REJ. 6/992002-02-08 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY MUCHARZ2002-02-08 do dziś
5. Numer REGON3570122742002-02-08 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZYNA2002-02-08 do dziś
2. ImionaJACEK2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUNIA2002-02-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZYNA2002-02-08 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUNIA2002-02-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA TERESA2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2008-05-26 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-05-26 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-05-26 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-05-26 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2008-05-26 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-05-26 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-05-26 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-05-26 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-05-26 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 13.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.20012002-04-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 24.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2003 R. DO 31 GRUDNIA 2003 R. data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2003 R. DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-04-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-04-22 do dziś
5data złożenia 20.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-08 do dziś
6data złożenia 28.03.2007 okres 2006 R.2007-04-04 do dziś
7data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
8data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-05-05 do dziś
9data złożenia 08.03.2010 okres 01.01.2009 31.12.20092010-04-16 do dziś
10data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
11data złożenia 25.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-02 do dziś
12data złożenia 02.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-08 do dziś
22006 R.2007-04-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-05-05 do dziś
501.01.2009 31.12.20092010-04-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-20 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-14 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-14 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiOŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA BRONISŁAWA JARZYNA W PRZEDMIOCIE WYPOWIEDZENIA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 08.10.2019 R. ,2021-05-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ LIKWIDATORZY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2021-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZYNA2021-05-06 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2021-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUNIA2021-10-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUNIA2021-05-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA TERESA2021-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUNIA2021-10-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZYNA2021-05-06 do dziś
2. ImionaJACEK2021-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUNIA2021-10-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościOŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA BRONISŁAWA JARZYNA W PRZEDMIOCIE WYPOWIEDZENIA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 08.10.2019 R. ,2021-05-06 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów