„ARTEMIS TRAVEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000089899
Numer REGON: 017478850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-05-20
Sygnatura akt[RDF/292677/21/236]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017478850 NIP 52723643802018-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEMIS TRAVEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO nr domu 67 nr lokalu 47 kod pocztowy 94-035 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO BOGUMIŁĘ GAŃKO ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA PIOTRA SOROKI W KANCELARII NOTARIALNEJ PIOTR SOROKA I MONIKA KĘDZIERSKA W DNIU 21.01.2002 R., REP. A NR 913/20022002-02-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MARCA 2004 R. REPERTORIUM A NR 570/2004, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM SYLWIĄ KUBICKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIANA PAR. 3 UMOWY2004-03-31 do dziś
308.11.2017R., REPERTORIUM A NR 7031/2017, PRZEMYSŁAW MILO - NOTARIUSZ W ŁODZI, ZMIANA § 3.2018-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2018-02-13 do dziś
2. ImionaBARBARA STANISŁAWA2018-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH2018-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2018-02-13 do dziś
2. ImionaBARBARA STANISŁAWA2018-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-13 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2002-02-08 do dziś
292 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-08 do dziś
392 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH2002-02-08 do dziś
492 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2002-02-08 do dziś
551 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-02-08 do dziś
692 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2002-02-08 do dziś
792 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-08 do dziś
860 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY2002-02-08 do dziś
960 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2002-02-08 do dziś
1062 20 Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY2002-02-08 do dziś
1163 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-02-08 do dziś
1263 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2002-02-08 do dziś
1360 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-02-08 do dziś
1471 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-02-08 do dziś
1571 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-02-08 do dziś
1651 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-08 do dziś
1751 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-02-08 do dziś
1874 40 Z REKLAMA2002-02-08 do dziś
1922 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2002-02-08 do dziś
2022 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2002-02-08 do dziś
2122 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-02-08 do dziś
2263 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-02-08 do dziś
2363 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2002-02-08 do dziś
2474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-02-08 do dziś
2574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-02-08 do dziś
2674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-08 do dziś
2751 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2002-02-08 do dziś
2851 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-02-08 do dziś
2951 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-02-08 do dziś
3051 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-02-08 do dziś
3155 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-02-08 do dziś
3255 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2002-02-08 do dziś
3355 30 A RESTAURACJE2002-02-08 do dziś
3455 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-02-08 do dziś
3555 40 Z BARY2002-02-08 do dziś
3655 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 20.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-11 do dziś
3data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-27 do dziś
4data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-27 do dziś
5data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-27 do dziś
6data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-27 do dziś
7data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-03-27 do dziś
8data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-03-27 do dziś
9data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-03-27 do dziś
10data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-03-27 do dziś
11data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-03-27 do dziś
12data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-03-27 do dziś
13data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052017-03-27 do dziś
14data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-27 do dziś
15data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-27 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-27 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-03-27 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-03-27 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-03-27 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-03-27 do dziś
9OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-03-27 do dziś
10OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-03-27 do dziś
11OD 01.01.2005 DO 31.12.20052017-03-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-27 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-27 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-03-27 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-03-27 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-03-27 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-03-27 do dziś
9OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-03-27 do dziś
10OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-03-27 do dziś
11OD 01.01.2005 DO 31.12.20052017-03-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów