SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KORAB” W USTCE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000089752
Numer REGON: 000485575
Numer NIP: 8390008053
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396501/22/461]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004855752002-02-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KORAB” W USTCE2002-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 4362002-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina USTKA miejscowość USTKA2002-02-08 do dziś
2. Adresulica GRUNWALDZKA nr domu 10 kod pocztowy 76-270 poczta USTKA 2002-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu18 GRUDNIA 1958 R.2002-02-08 do dziś
214 CZERWCA 2003 R. -UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU2003-07-29 do dziś
34 CZERWCA 2005 R., ZMIANA PAR. 2, PAR. 4 DODANIE PKT 5A, PAR. 55 UST. 1 I 2, PAR. 70, PAR. 75 UST. 1 DODANIE UST. 4, PAR. 84, PAR. 96 UST. 2 I 3, PAR. 162 UST. 3, PAR. 164;2005-08-17 do dziś
43 CZERWCA 2006 R., NUMERY ZMIENIONOYCH PARAGRAFÓW: 2, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 25A, 25B, 28, 34, 39, 41, 42, 54, 61A, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 92, 113, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 158, 159.2006-11-14 do dziś
5W DNIU 17 LISTOPADA 2007 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2008-01-25 do dziś
622 MAJA 2013R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI NR 7/2013 ZMIENIONO PARAGRAFY: 13, 16, 41, 1392013-07-26 do dziś
7W DNIU 18 LIPCA 2018R. WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KORAB” W USTCE UCHWAŁĄ NR 7/2018 UCHWALIŁO STATUT, NADAJĄC NOWE BRZMIENIE CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI.2018-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI JEST TRZYOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMALINOWSKA2020-04-01 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ZOFIA2020-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-01 do dziś
21. NazwiskoKRÓL2019-02-08 do dziś
2. ImionaDANIEL2019-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-08 do dziś
31. NazwiskoSAWICKA2005-08-17 do dziś
2. ImionaDOROTA ZOFIA2005-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-08-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-17 do dziś
41. NazwiskoJAKUBOWSKI2005-03-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAW IRENEUSZ2005-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-03-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-04 do dziś
51. NazwiskoKONIECZNY2002-02-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU2002-02-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-08 do dziś
61. NazwiskoSIWIŃSKI2002-02-08 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-02-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKONIECZNY2020-04-01 do dziś
2. ImionaWIESŁAW PIOTR2020-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2018-09-26 do dziś
2. ImionaLECH2018-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIEBODA2015-06-23 do dziś
2. ImionaTERESA STEFANIA2015-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNACKA2018-09-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MONIKA2018-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZMIŃSKA2018-09-26 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ZOFIA2018-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2018-09-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-26 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLEŃ2018-09-26 do dziś
2. ImionaCZESŁAW ANTONI2018-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-26 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2018-09-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROMAN2018-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-26 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKA2015-06-23 do dziś
2. ImionaAGATA JOANNA2015-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-05-06 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-05-06 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-05-06 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-06 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 1 STYCZNIA 2001 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2001 R. data złożenia 05.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 1 STYCZNIA 2001 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2001 R.2002-09-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 1 STYCZNIA 2002 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 1 STYCZNIA 2002 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 1 STYCZNIA 2003 R. DO DNIA 31 STYCZNIA 2003 R. data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 1 STYCZNIA 2003 R. DO DNIA 31 STYCZNIA 2003 R.2004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD DNIA 1 STYCZNIA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 1 STYCZNIA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2004 R.2005-08-17 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-18 do dziś
6data złożenia 06.06.2007 okres OD DNIA 1 STYCZNIA 2006 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 R.2007-07-09 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
8data złożenia 17.06.2009 okres OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2008 R.2009-07-31 do dziś
9data złożenia 22.06.2010 okres OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU2010-07-16 do dziś
10data złożenia 27.05.2011 okres OD DNIA 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU2011-06-09 do dziś
11data złożenia 05.06.2012 okres 01 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-07-31 do dziś
12data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
13data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.21032014-09-29 do dziś
14data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
15data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
16data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
17data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
18data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
19data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
20data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
21data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU2010-07-16 do dziś
201 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-07-31 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-18 do dziś
2OD DNIA 1 STYCZNIA 2006 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 R.2007-07-09 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
4OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2008 R.2009-07-31 do dziś
5OD 1STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU2010-07-16 do dziś
6OD DNIA 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU2011-06-09 do dziś
701 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 1 STYCZNIA 2001 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2001 R.2002-09-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 1 STYCZNIA 2002 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 1 STYCZNIA 2003 R. DO DNIA 31 STYCZNIA 2003 R.2004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 1 STYCZNIA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2004 R.2005-08-17 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-09-18 do dziś
6OD DNIA 1 STYCZNIA 2006 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 R.2007-07-09 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
8OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2008 R.2009-07-31 do dziś
9OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU2010-07-16 do dziś
10OD DNIA 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU2011-06-09 do dziś
1101 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-07-31 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów