„VER-SEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000089720
Numer REGON: 002757380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/308126/21/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002757380 NIP 95400065772007-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„VER-SEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 97532002-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. MYSŁOWICE gmina M. MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE2003-08-28 do dziś
2. Adresulica LARYSKA nr domu 21 kod pocztowy 41-404 poczta MYSŁOWICE 2003-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 WRZESIEŃ 1990 R. NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W KATOWICACH -REPERTORIUM „A” NR 6042/90; 29 MARZEC 2001 R. NOTARIUSZ KATARZYNA WALOTEK, REPERTORIUM „A” NR 1956/2001, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2002-02-15 do dziś
2UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.03.2002 (NR REP. A 1807/2002 SPORZĄDZONĄ PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ WALOTEK Z KANC. NOTAR. W KATOWICACH ZMIANIE ULEGŁ PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2002-04-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A 4902/2003 Z DNIA 30.06.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA S.C. MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH PRZY ULICY DAMROTA 16 -18 TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI.2003-08-28 do dziś
4AKT NOTARIALNY A 9130/2004 Z DNIA 30.07.2004 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. MICKIEWICZA 15, NOTARIUSZ ADAM ROBAK, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: PAR. 1 UST. 4, PAR. 3, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 13 ORAZ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-10-27 do dziś
520.12.2007 R. REP. A 23326/2007 W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, ZMIANIE ULEGŁY PAR. 4 ORAZ PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI.2008-03-31 do dziś
618.12.2009 R., REP. A NR 23486/2009, NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. MICKIEWICZA 15. ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2010-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOMIAN2008-02-15 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WOJCIECH2008-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000 ZŁ2008-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOMIAN2008-02-15 do dziś
2. ImionaEMILIA ANNA2008-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 280.000,00 ZŁ2017-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚLANKA2008-02-15 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2008-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 480.000 ZŁ2008-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2008-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-02-26 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-26 do dziś
391 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2010-02-26 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-26 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-02-26 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-02-26 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-26 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK data złożenia 10.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK2002-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 09.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-08-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 23.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-04-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 01.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-04-20 do dziś
5data złożenia okres ZA 2005 ROK2006-04-28 do dziś
6data złożenia 13.03.2007 okres ZA 2006 ROK2007-03-22 do dziś
7data złożenia 31.03.2008 okres ZA 2007 R.2008-04-24 do dziś
8data złożenia 23.03.2009 okres ZA 2008 ROK2009-04-14 do dziś
9data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
10data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
11data złożenia 09.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.112.2011 R.2012-05-30 do dziś
12data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
13data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
14data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
15data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
16data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
17data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
18data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
19data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
20data złożenia 16.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-16 do dziś
21data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-04-28 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-03-22 do dziś
3ZA 2007 R.2008-04-24 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-04-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.112.2011 R.2012-05-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 ROK2002-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-08-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-04-19 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-04-20 do dziś
5ZA 2005 ROK2006-04-28 do dziś
6ZA 2006 ROK2007-03-22 do dziś
7ZA 2007 R.2008-04-24 do dziś
8ZA 2008 ROK2009-04-14 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
1101.01.2011 R. -31.112.2011 R.2012-05-30 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-16 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiREPERTORIUM A NR 2917/2017 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W JAWORZNIE, NOTARIUSZ TOMASZ ŚLUSARCZYK, 13.12.20172018-02-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO2018-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSŁOMIAN2020-04-15 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościREPERTORIUM A NR 2917/2017 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W JAWORZNIE, NOTARIUSZ TOMASZ ŚLUSARCZYK, 13.12.20172018-02-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów