FIRMA DYSTRYBUCYJNA „IGLOLAND” ALEKSANDRA, ROMUALD I TOMASZ KOTAS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000089637
Numer REGON: 276690924
Numer NIP: 6351608084
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/445183/22/371]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DYSTRYBUCYJNA „IGLOLAND” ALEKSANDRA, ROMUALD I TOMASZ KOTAS SPÓŁKA JAWNA2002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina ORZESZE miejscowość ORZESZE2002-02-07 do dziś
2. Adresulica GLIWICKA nr domu 53 miejscowość ORZESZE kod pocztowy 43-180 poczta ORZESZE kraj POLSKA 2002-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17.01.2002 R.2002-02-07 do dziś
221KWIETNIA 2008 ROKU, ZMIENIONO PAR 2, PAR 3 I PAR 132008-05-21 do dziś
309.10.2020 R., ZMIANA §6 UMOWY2021-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-10-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W DRODZE PRZEKSZTAŁCENIA ZE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ FIRMA DYSTRYBUCYJNA „IGLOLAND” NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H., REGON 2766909242002-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTAS2002-02-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MAŁGORZATA2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTAS2002-02-07 do dziś
2. ImionaROMUALD STANISŁAW2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTAS2002-02-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTAS2002-02-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MAŁGORZATA2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTAS2002-02-07 do dziś
2. ImionaROMUALD STANISŁAW2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTAS2002-02-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-21 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-05-21 do dziś
346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-05-21 do dziś
446 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-05-21 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-05-21 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-05-21 do dziś
746 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2008-05-21 do dziś
846 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2008-05-21 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-05-21 do dziś
1046 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2021-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 31.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-09-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 06.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-10-14 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
6data złożenia 22.04.2008 okres 01.01.2007- 31.12.20072008-04-29 do dziś
7data złożenia 08.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-19 do dziś
8data złożenia 23.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
9data złożenia 22.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-04 do dziś
10data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
11data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
12data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
13data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
14data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
15data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
16data złożenia 08.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
20data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-05-04 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-19 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-04 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów