„A I A” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000089403
Numer REGON: 511346409
Numer NIP: 7393208562
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507503/23/685]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP5113464092002-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A I A” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 29572002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina STAWIGUDA miejscowość TOMASZKOWO2002-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZKOWO ulica WULPIŃSKA nr domu 12 kod pocztowy 11-034 poczta STAWIGUDA kraj POLSKA 2009-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2000 R. NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE REP. A 1569/2000 26.11.2001 R. NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE REP. A 1811/2001 ZMIENIONO PAR. 7, PAR. 8, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 18 ORAZ DODANO DO PAR. 11 UST. 5, W PAR. 19 UST. 5 SKREŚLONO PKT C I W PAR. 20 DODANO UST. 4 I 5.2002-02-07 do dziś
207.04 2005 R., NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 796/2005 -W § 7 DODANO PKT 21, 22; W § 8 DODANO UST. 4; ZMIENIONO § 8 UST. 1, § 10 25.04.2005 R., NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 863/2005 -SPROSTOWANO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE W § 7 PKT 23 16.05.2005 R., NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 931/2005 -ZMIENIONO § 10 UST. 2, SKREŚLONO § 8 UST. 42005-06-03 do dziś
324.07.2009 R. -NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP A NR 1857/2009 -ZMIENIONO § 7.2009-09-07 do dziś
408.12.2014R. NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 2379/2014 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10.12.2014R. NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A 2389/2014 ZMIENIONO §7; SKREŚLONO §16 PKT B, §18 UST.2 PKT B, §19 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREWICZ2002-02-07 do dziś
2. ImionaADAM KRZYSZTOF2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁ2002-02-07 do dziś
ilość 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁ2005-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUKOWSKA2002-02-07 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁ2002-02-07 do dziś
ilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ2003-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125000,00 PLN2005-06-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREWICZ2002-02-07 do dziś
2. ImionaADAM KRZYSZTOF2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUKOWSKA2002-02-07 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-02-17 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-17 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-02-17 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-17 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-17 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-02-17 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-02-17 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-02-17 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-02-17 do dziś
1077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.02.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 11.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.02.2001 R.-31.12.2001 R.2002-07-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
7data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.-31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
8data złożenia 24.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
9data złożenia 30.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
10data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
12data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
13data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
14data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
15data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
17data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
18data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
20data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
21data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
22data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.-31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.02.2001 R.-31.12.2001 R.2002-07-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
701.01.-31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
1001.01.2010-31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów