„LA TOSCANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000089376
Numer REGON: 211208645
Numer NIP: 5961600287
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-05-07
Sygnatura akt[RDF/485500/23/162]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 211208645 NIP 59616002872007-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA TOSCANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECKI gmina PSZCZEW miejscowość GORZYCKO NOWE2002-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZYCKO NOWE kod pocztowy 66-330 poczta PSZCZEW kraj POLSKA 2002-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.01.2002 R.UMOWA SPÓŁKI NOTARIUSZ BARBARA KOSZYCKA-RATAJCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYCHODZIE, REP. A. NR 49/20022002-02-06 do dziś
220.12.2006 R. NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 23623/2005 -ZMIANA: § 5 UST. 1, § 6, W § 7 SKREŚLONO USTEP 1, NADAJĄC KOLEJNYM USTĘPOM W § 7 NUMER 1 I 2.2006-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHI2006-05-08 do dziś
2. ImionaDANIELE2006-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93500,00 ZŁ2006-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-05-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCATTANEO2011-02-16 do dziś
2. ImionaLUISA MARIA2011-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94000,00 ZŁ WRAZ Z ELISABETTĄ PAOLĄ CATTANEO ORAZ GIUSEPPINĄ MAGGI NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH KAŻDY PO 1/3 CZĘŚCI2011-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCATTANEO2011-02-16 do dziś
2. ImionaELISABETTA PAOLA2011-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94000,00 ZŁ WRAZ Z LUIZĄ MARIĄ CATTANEO ORAZ GIUSEPPINĄ MAGGI NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH KAŻDY PO 1/3 CZĘŚCI2011-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGGI2011-02-16 do dziś
2. ImionaGIUSEPPINA2011-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94000,00 ZŁ WRAZ Z LUIZĄ MARIĄ CATTANEO ORAZ ELISABETTĄ PAOLĄ CATTANEO NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH KAŻDY PO 1/3 CZĘŚCI2011-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-16 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORIGGI2015-10-14 do dziś
2. ImionaMARIA PIERRA2015-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94000,00 ZŁ2015-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-14 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADICE2002-02-06 do dziś
2. ImionaLUCA2002-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93500,00 ZŁ2006-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego380000,00 ZŁ2006-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1330000,00 ZŁ2006-05-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB UMOCOWANY PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNIK.2002-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPIŃSKA2002-02-06 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z PROWADZENIE HOTELI2015-10-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A PROWADZENIE RESTAURACJI I INNYCH PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH2015-10-14 do dziś
293 11 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI2015-10-14 do dziś
379 11 B AGENCJA TURYSTYCZNA TOUR OPERATOR, PRZEWODNIK W PODRÓŻACH I WYCIECZKACH2015-10-14 do dziś
447 62 Z HANDEL PAPIEREM I KARTONEM, ARTYKUŁAMI PAPIERNICZYMI I OPAKOWANIAMI2015-10-14 do dziś
501 49 Z HODOWLA I SPRZEDAŻ ZWIERZĄT, TAKŻE POZA GRANICE KRAJU2015-10-14 do dziś
655 20 Z AGROTURYSTYKA I ORGANIZOWANIE POLOWAŃ2015-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 21.03.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 21.03.2002 -31.12.2002 R.2003-07-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-07 do dziś
4data złożenia 08.05.2006 okres 01.01.2005R.-31.12.2005R.2006-06-19 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-03 do dziś
7data złożenia 01.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-02 do dziś
8data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-03-31 do dziś
9data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 31.12.20102011-07-29 do dziś
10data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-23 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
13data złożenia 17.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
14data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
15data złożenia 26.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-06 do dziś
16data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
19data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
20data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
21data złożenia 07.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005R.-31.12.2005R.2006-06-19 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-02 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-03-31 do dziś
601.01.2010 31.12.20102011-07-29 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 21.03.2002 -31.12.2002 R.2003-07-31 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
301.01.2005R.-31.12.2005R.2006-06-19 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-03 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-02 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-03-31 do dziś
801.01.2010 31.12.20102011-07-29 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów