DOLNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000089291
Numer REGON: 005958363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2016-11-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/5162/16/203]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0059583632002-02-22 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO2003-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze S 7932002-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KLECZKOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 50-227 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2009-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.05.1990 R. 27.05.1995 R. -NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU2002-02-22 do dziś
214.12.2001 R. ZMIENIONY ZOSTAŁ PAR. 16 UST. 2 I PAR. 54 UST. 2 STATUTU.2002-03-15 do dziś
327 MARZEC 2003 R., ZMIENIONO PAR. 39 UST. 2 STATUTU2003-04-14 do dziś
405.05.2003 R. ZMIENIONO §1 UST. 1, DODANO §1 UST. 5, ZMIENIONO §3, SKREŚLONO §5 UST. 8, ZMIENIONO §6, §7, §8 UST. 1, §9, §10, §12 UST. 1, §13 UST. 1, §14, §17, §18, §19, SKREŚLONO §20 I §21, ZMIENIONO §22 UST. 1, §23 UST. 1, §25, §26 UST. 3, SKREŚLONO §27-§30, ZMIENIONO §32 UST. 2, §35 UST. 2 PKT 2, §36 UST. 1 I 3, §39 UST. 3, SKREŚLONO §39 UST. 8.2003-07-02 do dziś
5UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z 24 PAŹDZIERNIKA 2003 R ZMIENIONO: PAR. 8 UST. 1, PAR. 8 UST. 3, PAR. 26 UST. 1, SKREŚLONO PAR. 26 UST. 2 ZMIENIONO PAR. 26 UST. 3, 4, 5 ZMIENIONO PAR. 40 UST. 1 PKT 6, PAR. 42 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 8 SKREŚLONO PAR. 42 UST. 6 I 7, PAR. 43, ZMIENIONO PAR. 44 UST. 2 PKT 6, SKREŚLONO PAR. 44 UST. 3 I 5, ZMIENIONO PAR. 44 UST. 42003-12-09 do dziś
6UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 25.09.2004 R., W DZIALE II PAR. 4 PKT 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W DZIALE V PAR. 12 PKT 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE.2004-12-01 do dziś
715.01.2005 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELCÓW DOLNOŚLĄSKIEJ SPÓŁDZIELNI PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO -ZMIANA PAR. 12 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI POPRZEZ UCHYLENIE POPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCEJ TREŚCI I NADANIE MI NOWEGO BRZMIENIA.2005-04-04 do dziś
825.09.2007 R. UCHWAŁA NR 1/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ SPÓŁDZIELNI PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO ZMIANA § 12 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI POPRZEZ UCHYLENIE POPRZEDNIU OBOWIĄZUJĄCEJ TREŚCI I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA2008-02-14 do dziś
912.03.2008 R. NOTARIUSZ JULITA ROGOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 3/4, REP. A NR 743/2008 ZMIANA § 34 UST. 1 PKT 10, § 14 UST. 1 I 2, § 19 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI2009-11-30 do dziś
1001.07.2008 R., ZMIANA § 35 UST. 2, § 36 UST. 1 ORAZ § 42 UST. 1.2010-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY PREZES OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES I PEŁNOMOCNIK2003-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBANACH2005-04-04 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2005-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-04-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-04 do dziś
21. NazwiskoSTASZOWSKI2003-07-02 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2003-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU.2003-12-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2004-12-01 do dziś
215 33 A PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.2004-12-01 do dziś
315 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW.2004-12-01 do dziś
415 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2004-12-01 do dziś
515 52 Z PRODUKCJA LODÓW2004-12-01 do dziś
615 91 Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH2004-12-01 do dziś
715 93 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2004-12-01 do dziś
815 94 Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH2004-12-01 do dziś
915 95 Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIEDESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-12-01 do dziś
1015 96 Z PRODUKCJA PIWA2004-12-01 do dziś
1115 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-12-01 do dziś
1215 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2004-12-01 do dziś
1351 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-12-01 do dziś
1451 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-12-01 do dziś
1551 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-12-01 do dziś
1651 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2004-12-01 do dziś
1751 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-12-01 do dziś
1851 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSNYCH2004-12-01 do dziś
1951 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2004-12-01 do dziś
2051 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2004-12-01 do dziś
2151 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-12-01 do dziś
2251 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2004-12-01 do dziś
2351 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2004-12-01 do dziś
2451 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-12-01 do dziś
2551 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2004-12-01 do dziś
2651 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH.2004-12-01 do dziś
2752 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-12-01 do dziś
2855 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI.2004-12-01 do dziś
2955 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI.2004-12-01 do dziś
3055 30 A RESTAURACJE2004-12-01 do dziś
3160 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2004-12-01 do dziś
3260 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-12-01 do dziś
3365 21 Z ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE LEASINGU FINANSOWEGO2004-12-01 do dziś
3465 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-12-01 do dziś
3570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-01 do dziś
3670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-01 do dziś
3770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-01 do dziś
3874 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2004-12-01 do dziś
3974 14 A PROWADZENIE DORADZTWA W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-12-01 do dziś
4074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-12-01 do dziś
4101 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2004-12-01 do dziś
4274 14 B PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I PROMOCJI2004-12-01 do dziś
4374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-12-01 do dziś
4401 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELONYCH2004-12-01 do dziś
4515 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH.2004-12-01 do dziś
4615 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA.2004-12-01 do dziś
4715 31 Z PRZETWÓRSTWO2004-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 24.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-13 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-04 do dziś
6data złożenia 02.10.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062008-02-14 do dziś
7data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2010-01-12 do dziś
8data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2010-02-03 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
10data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
12data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-26 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-04 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-02-14 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2010-01-12 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2010-02-03 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-26 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-04 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-02-14 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2010-01-12 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2010-02-03 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Tbdnazwa sądu prowadzącego postępowanie SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWO-UKŁADOWYCH sygnatura lub inne oznaczenie sprawy VIII UKŁ 32/03 data orzeczenia 05.06.20032004-06-08 do dziś
3. Tbdorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU O UCHYLENIU UKŁADU nr SYGN. AKT VIII UKŁ 32/03 data 24.05.20052016-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów