SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000089122
Numer REGON: 001030747
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2023-07-25
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6872/23/294]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010307472002-02-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”2002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP nr w rejestrze 7732002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WLKP2002-02-07 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 21 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WLKP 2002-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 14.05.1982 R.2002-02-07 do dziś
2UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 40/03 Z DNIA 28.06.2003 R. ZMIANA TREŚCI §§ 3, 5, 9-13, 15, 17-19, 21-23, 25, 27, 29, 38, 40, 41, 45, 46, 49, 52, 56-58, 61-63, 65-67. DODAJE SIĘ KOLEJNO §§ 10 (1), 11 (1)-11 (5), 13 (1), 58 (1)-58 (12), 61 (1)-61 (3), 65 (1), 68. WYKREŚLA SIĘ TREŚĆ §§ 4, 20, 60 I 64.2003-12-22 do dziś
321.06.2005 R. -ZMIENIONO: § 37, § 39-40, § 42-45, § 48-52, § 60. DODANO: § 41 (1)-41 (4), § 42 (1), § 50 (1)-50 (5), § 87 (1). PRZENUMEROWANO KOLEJNO WSZYSTKIE PARAGRAFY STATUTU.2005-09-07 do dziś
403.06.2006 R., UCHWAŁA NR 9/06 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SM „METALOWIEC”: -ZMIANA § 13, § 14, § 23, § 27, § 28, § 31, § 32, § 33, § 35, § 76, § 81, § 82, § 83, § 85, § 97; -DODANO § 27 (1), § 33 (1), § 35 (1), § 46 (1), § 81 (1); -SKRESLONO §§ 77-80;2006-08-31 do dziś
529.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 10, § 14, § 24, § 27, § 28, § 33, § 39, § 40, § 41, § 44, § 46, § 59, § 60, § 61, § 65, § 66, § 78, § 79, § 81, § 83 ORAZ § 95; DODANO: § 19 ZE ZNACZKIEM 1, § § 39 ZE ZNACZKIEM OD 1 DO 4, § § 40 ZE ZNACZKIEM OD 1 DO 7 ORAZ § 65 ZE ZNACZKIEM 1; USUNIĘTO: § 4 PKT 2, § 9 UST. 3 I 4, § 11 UST. 2, § 12, § 43, § § 49-58, § 62, § 77 UST. 3, § 80, § 84 PKT 2 I 3, ORAZ TYTUŁ ROZDZIAŁU VIII; NADANO NOWĄ NUMERACJĘ WSZYSTKIM JEDNOSTKOM REDAKCYJNYM STATUTU.2008-04-17 do dziś
630.06.2009 R. -UCHWAŁA NR 12/09, ZMIANA: W § 47 DODANO PKT 4, W § 64 DODANO PKT 15, § 74 UST. 2.2009-08-11 do dziś
717.06.2010 R., ZMIANA W § 64 PKT 11, W § 72 UST. 2.2010-07-14 do dziś
820.06.2011 R. -ZMIANA: § 8 UST. 2-6, § 27 PKT 2, § 29 UST. 2 PKT 2, § 59 UST. 3, § 64 PKT 12; DODANO: § 30 PKT 5, § 32 UST. 2 PKT 4 -5, § 33 UST. 2 PKT 5 -6, 59 ZE ZN.1; SKREŚLONO: § 39 PKT 2, § 45 UST. 1 PKT 4, § § 52 -58, § 64 PKT 11; PONUMEROWANO KOLEJNO WSZYSTKIE PARAGRAFY STATUTU.2011-07-12 do dziś
912.06.2014 R. - W § 33 UST. 2 DODANO PKT. 7. - ZMIANA TREŚCI § 47 UST. 3 ORAZ § 91 UST. 3.2014-08-07 do dziś
1017.05.2017R., DODANO UST. 4 W PARAGRAFIE 91 STATUTU.2017-07-07 do dziś
1115.05.2018R.,. UCHWAŁA NR 8/2018 - ZMIANA NAZWY RODZIAŁU II, SKREŚLONO: §6-8, §12, §32-35, §38, §71, §38; ZMIENIONO §22-25, §29 UST.2 PKT.1, §30-31, §37 UST.2, §44 UST.2, §72, §73 UST.2;2018-06-11 do dziś
1205.06.2023R., UCHWAŁA NR 10/2023- ZMIENIONO: §31, §33, §38 UST. 3-4,§43 UST. 1, §44, §45 UST. 1, §47, §48, §49, §52 STATUTU;2023-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKACZANOWSKI2016-08-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-26 do dziś
21. NazwiskoŚWIĄTKOWSKA2011-04-26 do dziś
2. ImionaIWONA JÓZEFA2011-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-04-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-26 do dziś
31. NazwiskoCHALEWICZ2004-10-05 do dziś
2. ImionaLUCYNA JOLANTA2004-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-10-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-05 do dziś
41. NazwiskoJAKŚ2002-02-07 do dziś
2. ImionaMAREK2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2023-07-25 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW RYSZARD2023-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-25 do dziś
22. ImionaMIECZYSŁAW STANISŁAW2008-07-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAWIŃSKI2023-07-25 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MACIEJ2023-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZWA2014-08-07 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW ANTONI2014-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2023-07-25 do dziś
2. ImionaEDYTA2023-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDA2023-07-25 do dziś
2. ImionaKAROLINA2023-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-25 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKI2018-06-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2018-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-11 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKŚ2017-07-07 do dziś
2. ImionaMAREK2017-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-07 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLARCZYK2017-07-07 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW STANISŁAW2017-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-07 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZANOWSKI2013-07-24 do dziś
112. ImionaMAREK2010-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI ORAZ WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW2015-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW - NA POSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-10-13 do dziś
268 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-10-13 do dziś
368 BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2015-10-13 do dziś
468 BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-10-13 do dziś
541 PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ OSÓB TRZECICH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: A) DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ I REMONTOWEJ, B)DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK2004-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-07 do dziś
4data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-02 do dziś
5data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
7data złożenia 10.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-11 do dziś
8data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
9data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
12data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.21232014-08-07 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
14data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
15data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
16data złożenia 25.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
17data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
19data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
20data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
21data złożenia 07.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-02 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK2004-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-07 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-08-02 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-08-11 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów