FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AGRO-TAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000089120
Numer REGON: 851800641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[RDF/457884/22/273]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP8518006412002-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AGRO-TAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOWIE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, NR w rejestrze 11572002-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2012-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica MAKUSZYŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2012-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 30.05.2000 ROKU PRZED NOTARIUSZEM BARBARĄ WACHTA W KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOWIE, UL.KOŁŁĄTAJA 1, REP. A NR 4068/20002002-02-06 do dziś
207.08.2003 R ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 1 UST. 2 I 3, PAR. 3 UST. 2, PAR. 4 UST. 1, PAR. 5, PAR. 6 UST. 3, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 19, PAR. 22 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA HAŁASA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOWIE, REP. A nr3714/20032003-10-30 do dziś
319.09.2005 REP. A NUMER 4140/2005 NOTARIUSZ ANDRZEJ HAŁASA KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE ZMIANA §3 UST. 2, §12 UST. 1, §13.2005-11-15 do dziś
421.12.2007 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ HAŁASA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, REPERTORIUM „A” NR 10548/2007 -ZMIANA § 1 UST. 3, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2008-01-11 do dziś
503.08.2009 R. ZMIANA UMOWY W PAR. 4 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA HAŁASĘ, Z KAN. NOT. W TARNOWIE REP. A NR 5218/2009. 26.11.2009 R. ZMIANA UMOWY W PAR. 1 UST. 3 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA HAŁASĘ, Z KAN. NOT. W TARNOWIE REP. A NR 8368/2009.2010-02-23 do dziś
613.07.2015 R., REP. A NR 3978/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ HAŁASA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE - ZMIANA § 13 UST. 12015-09-07 do dziś
720.05.2020 R., REP. A NR 1478/2020, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA RZOŃCĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, ZMIANA §3 USTĘP 2, DODANIE USTĘPÓW 3 ORAZ 4 DO PARAGRAFU 32020-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPECERITA2010-02-23 do dziś
2. ImionaIVAN2010-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPECERITA2010-02-23 do dziś
2. ImionaVALENTINA2010-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGIERA2016-11-02 do dziś
2. ImionaECATERINA2012-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁOTYCH2012-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPECERITA2020-09-18 do dziś
2. ImionaTINA2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGIERA2016-11-02 do dziś
2. ImionaECATERINA2015-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPECERITA2014-05-13 do dziś
2. ImionaIVAN2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHUJU2005-05-12 do dziś
2. ImionaNATALIE2009-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-09-18 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-09-18 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-18 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-09-18 do dziś
546 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2020-09-18 do dziś
646 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2020-09-18 do dziś
746 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2020-09-18 do dziś
846 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2020-09-18 do dziś
946 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2020-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 25.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 01.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-03-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-20 do dziś
5data złożenia 24.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-05 do dziś
6data złożenia 28.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
7data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
8data złożenia 07.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-23 do dziś
9data złożenia 15.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-12 do dziś
10data złożenia 18.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-16 do dziś
11data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-01 do dziś
12data złożenia 09.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-15 do dziś
13data złożenia 14.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
14data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
16data złożenia 19.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
17data złożenia 17.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
18data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
19data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
20data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
21data złożenia 20.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
22data złożenia 14.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-05 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-04-12 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-16 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-08-01 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-05-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
1201.01.2008-31.12.2008 ROK2009-10-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-03-04 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-05-05 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-04-12 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-16 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-08-01 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-05-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
1501.01.2008-31.12.2008 ROK2009-10-01 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów