SUBORIOR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000088954
Numer REGON: 931935537
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-08-21
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/23544/20/622]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP9319355372002-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSUBORIOR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 82222002-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIDNICKA nr domu 39 kod pocztowy 50-029 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-10-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPS@SBTRADE.PL2014-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 13.11.1998 R. NOTARIUSZ STANISŁAWA RÓZGA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. ŚWIEBODZKA 4/1 -REPERTORIUM A NR 3856 2) 4.01.2002 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 2/5. REPERTORIUM A NR 47/2002 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, UCHWAŁA NR 32002-02-05 do dziś
206.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 18341/2013, NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ NR 4 - ZMIENIONO: § 2, § 3, § 4 I § 18 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI. 10.04.2014 R. REPERTORIUM A NUMER 2660/2014, NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. POWSTANCÓW SLĄSKICH 121 LOK. 207, 53-332 WROCŁAW - NADANO NOWĄ TREŚĆ UMOWIE.2014-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERENS2020-08-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ TOMASZ2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERENS2020-08-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ TOMASZ2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-05-06 do dziś
242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2014-05-06 do dziś
342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2014-05-06 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-05-06 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-05-06 do dziś
642 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2014-05-06 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-06 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-05-06 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-05-06 do dziś
1043 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2014-05-06 do dziś
1143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-05-06 do dziś
1243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-05-06 do dziś
1343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-05-06 do dziś
1443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-05-06 do dziś
1543 31 Z TYNKOWANIE2014-05-06 do dziś
1643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-05-06 do dziś
1743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-05-06 do dziś
1843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-06 do dziś
1946 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2014-05-06 do dziś
2046 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-05-06 do dziś
2146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2014-05-06 do dziś
2246 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2014-05-06 do dziś
2346 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2014-05-06 do dziś
2446 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2014-05-06 do dziś
2546 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-05-06 do dziś
2646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-05-06 do dziś
2746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-05-06 do dziś
2846 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-05-06 do dziś
2946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2014-05-06 do dziś
3046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-05-06 do dziś
3146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2014-05-06 do dziś
3246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2014-05-06 do dziś
3346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-05-06 do dziś
3446 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-05-06 do dziś
3546 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2014-05-06 do dziś
3646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-05-06 do dziś
3746 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2014-05-06 do dziś
3846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-05-06 do dziś
3946 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2014-05-06 do dziś
4046 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2014-05-06 do dziś
4146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-05-06 do dziś
4246 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2014-05-06 do dziś
4346 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2014-05-06 do dziś
4446 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2014-05-06 do dziś
4546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2014-05-06 do dziś
4646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-05-06 do dziś
4746 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2014-05-06 do dziś
4846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-05-06 do dziś
4946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-05-06 do dziś
5046 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-05-06 do dziś
5146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2014-05-06 do dziś
5246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-05-06 do dziś
5346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-05-06 do dziś
5449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-05-06 do dziś
5552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-05-06 do dziś
5655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2014-05-06 do dziś
5764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-05-06 do dziś
5864 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-05-06 do dziś
5964 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2014-05-06 do dziś
6064 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-05-06 do dziś
6164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-05-06 do dziś
6266 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2014-05-06 do dziś
6366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-05-06 do dziś
6468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-05-06 do dziś
6568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-05-06 do dziś
6668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-05-06 do dziś
6768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-05-06 do dziś
6869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-05-06 do dziś
6970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-05-06 do dziś
7070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-05-06 do dziś
7171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-05-06 do dziś
7271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-05-06 do dziś
7371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-05-06 do dziś
7472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-05-06 do dziś
7573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-05-06 do dziś
7673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-05-06 do dziś
7773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-05-06 do dziś
7873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-05-06 do dziś
7973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-05-06 do dziś
8073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-05-06 do dziś
8177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-05-06 do dziś
8277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-05-06 do dziś
8377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-05-06 do dziś
8477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-06 do dziś
8577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-05-06 do dziś
8678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-05-06 do dziś
8780 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2014-05-06 do dziś
8881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-05-06 do dziś
8981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-05-06 do dziś
9081 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-05-06 do dziś
9181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-05-06 do dziś
9281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-05-06 do dziś
9382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-05-06 do dziś
9443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-05-06 do dziś
9582 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2014-05-06 do dziś
9682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2014-05-06 do dziś
9782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-06 do dziś
9896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-06 do dziś
9901 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2014-05-06 do dziś
10001 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2014-05-06 do dziś
10101 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2014-05-06 do dziś
10208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2014-05-06 do dziś
10341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-05-06 do dziś
10441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 28.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 2001 ROK2002-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 14.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20022003-05-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 15.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-06-23 do dziś
4data złożenia 10.02.2010 okres 2004 ROK2010-03-04 do dziś
5data złożenia 10.02.2010 okres 2005 ROK2010-03-04 do dziś
6data złożenia 10.02.2010 okres 2006 ROK2010-03-04 do dziś
7data złożenia 10.02.2010 okres 2007 ROK2010-03-04 do dziś
8data złożenia 10.02.2010 okres 2008 ROK2010-03-04 do dziś
9data złożenia 10.02.2010 okres 2009 ROK2010-03-04 do dziś
10data złożenia 22.05.2013 okres ZA 2010 ROK2013-05-29 do dziś
11data złożenia 22.05.2013 okres ZA 2011 ROK2013-05-29 do dziś
12data złożenia 22.05.2013 okres ZA 2012 ROK2013-05-29 do dziś
13data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
14data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-07-02 do dziś
22004 ROK2010-03-04 do dziś
32005 ROK2010-03-04 do dziś
42006 ROK2010-03-04 do dziś
52007 ROK2010-03-04 do dziś
62008 ROK2010-03-04 do dziś
72009 ROK2010-03-04 do dziś
8ZA 2010 ROK2013-05-29 do dziś
9ZA 2011 ROK2013-05-29 do dziś
10ZA 2012 ROK2013-05-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-07-02 do dziś
22004 ROK2010-03-04 do dziś
32005 ROK2010-03-04 do dziś
42006 ROK2010-03-04 do dziś
52007 ROK2010-03-04 do dziś
62008 ROK2010-03-04 do dziś
72009 ROK2010-03-04 do dziś
8ZA 2010 ROK2013-05-29 do dziś
9ZA 2011 ROK2013-05-29 do dziś
10ZA 2012 ROK2013-05-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji22.06.2004 R., REP. A NR 6253/2004, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA W OLEŚNICY UL. MICKIEWICZA 4 B NOTARIUSZ MGR ANNA ROMANA SARECKA2004-09-27 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji06.12.2013 R. - UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2014-05-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNA REPREZENTACJA, POPRZEZ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ UCHWAŁA NR 1/06 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI2004-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKOWNACKI2004-09-27 do dziś
2. ImionaARTUR2004-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-09-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki22.06.2004 R., REP. A NR 6253/2004, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA W OLEŚNICY UL. MICKIEWICZA 4 B NOTARIUSZ MGR ANNA ROMANA SARECKA2004-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2017-09-042017-10-25 do dziś