A. J. MINIEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000088754
Numer REGON: 012063190
Numer NIP: 5220201855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512605/23/428]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012063190 NIP 52202018552009-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. J. MINIEWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW nr domu 30A kod pocztowy 02-148 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 06.08.1991 R. WRAZ Z ANEKSAMI 30.08.1991 I 02.06.1993, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 1.09.2001 R.2002-02-05 do dziś
2ANEKS Z DNIA 23.08.2004 ROZSZERZAJĄCY DOTYCHCZASOWĄ DZIAŁALNOŚĆ O DODANY PUNKT 14 DO UST. 1 PAR. 2 UMOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ OBOWIĄZUJĄCY OD 23.08.2004 PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN DOKONANYCH ANEKSEM Z DNIA 23.08.20042004-09-07 do dziś
327.11.2009 R., REPERTORIUM A NR 10527/2009, NOTARIUSZ TERESA JANECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (02-567) PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 23 M. 18. ZMIANA: -PKT 2 PREAMBUŁY UMOWY SPÓŁKI; -§ 2 UMOWY SPÓŁKI; -§ 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI; -§ 5 UMOWY SPÓŁKI; § 6 UMOWY SPÓŁKI; USUNIĘTO: UST. 3 W § 3 UMOWY SPÓŁKI.2009-12-22 do dziś
415.10.2015 R., REP. A NR 3086/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ TERESA JANECZKO, ZMIANA § 2, § 3 UMOWY SPÓŁKI ORAZ SPROSTOWANIE OCZYWISTYCH BŁĘDÓW PISARSKICH W TREŚCI PREAMBUŁY W PKT 1 I PKT 2 ORAZ W TREŚCI § 7 I § 82015-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 01.09.2001 R.2002-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA. J. MINIEWSKI SPÓŁKA CYWILNA2002-02-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-05 do dziś
3. Numer w rejestrzeW/6060/E, W/6061/E2002-02-05 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY WARSZAWA WŁOCHY2002-02-05 do dziś
5. Numer REGON0120631902002-02-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINIEWSKA2009-12-22 do dziś
2. ImionaLILIANA ZOFIA2009-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINIEWSKI2002-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-05 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-05 do dziś
3
2. ImionaJERZY2002-02-05 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINIEWSKA2009-12-22 do dziś
2. ImionaLILIANA ZOFIA2009-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINIEWSKI2002-02-05 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2002-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-12-22 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-12-22 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-12-22 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-12-22 do dziś
547 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-22 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2009-12-22 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-12-22 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-12-22 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 24.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 24.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 24.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2005-05-30 do dziś
2data złożenia 28.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-11 do dziś
3data złożenia 30.03.2007 okres 2006 ROK2007-04-17 do dziś
4data złożenia 20.05.2008 okres 20072008-05-28 do dziś
5data złożenia 16.04.2010 okres 20092010-04-22 do dziś
6data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-08-03 do dziś
7data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-03 do dziś
8data złożenia 22.10.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-18 do dziś
9data złożenia 22.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-18 do dziś
10data złożenia 22.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
11data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-13 do dziś
12data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
13data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
14data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
15data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
16data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
17data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
18data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-05-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-05-30 do dziś
32005 ROK2006-07-11 do dziś
42006 ROK2007-04-17 do dziś
520072008-05-28 do dziś
620092010-04-22 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102012-08-03 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-08-03 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów