SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEGAWAT”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000088696
Numer REGON: 001397956
Numer NIP: 5271223571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2024-03-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/10341/24/9]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001397956 NIP 52712235712014-08-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEGAWAT”2002-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W WARSZAWIE nr w rejestrze ARS 20352002-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WOLSKA nr domu 87 nr lokalu 27 kod pocztowy 01-229 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-08-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejADM@SMMEGAWAT.PL2016-09-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMMEGAWAT.PL2014-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.05.1988 R. UCHWAŁA WZCZ Z 22.06.1998 -ZMIENIONO PAR. 9; PAR. 21 UST. 1; PAR. 25; PAR. 28 UST. 3; PAR. 33; PAR. 37; PAR. 42; PAR. 43; PAR. 50. UCHWAŁA WZCZ Z 21.06.2001 R. (JAK NIŻEJ) ZMIENIONO: PAR. 4 UST. 4-6; PAR. 9 UST. 2; PAR. 11 UST. 5 PKT 1; PAR. 12 PKT 12-13; PAR. 13 PKT 10; PAR. 18 UST. 2 PKT 3-4; PAR. 22 UST. 1-2; PAR. 22 UST. 5; PAR. 22 UST. 9; PAR. 33 UST. 1; PAR. 37 PKT 14 B-D; PAR. 43 UST. 2 PKT 1; PAR. 43 UST. 2 PKT 11; PAR. 47; PAR. 50 PKT 5; PAR. 54; PAR. 55 UST. 1-2; PAR. 56 UST. 2; PAR. 57; PAR. 59; PAR. 66; PAR. 67; PAR. 71; PAR. 75 UST. 2; PAR. 85 UST. 1; PAR. 87; PAR. 90 UST. 1 PKT 3; PAR. 92 UST. 1 PKT 3; PAR. 96. SKREŚLONO: PAR. 9 UST. 3; PAR. 10; PAR. 22 UST. 3-4; PAR. 22 UST. 11; DZIAŁ II-PAR. 60; DZIAŁ III-PAR. 61-63; DZIAŁ IV-PAR. 64; PAR. 65 UST. 3; PAR. 73 UST. 2-4; PAR. 74 UST. 2; PAR. 82 UST. 2; PAR. 89; PAR. 90 UST. 2-4; PAR. 93; PAR. 95 UST.2002-03-29 do dziś
2DODANO: PAR. 11 UST. 5 PKT 5; PAR. 11 UST. 8; PAR. 12 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 13 PKT 15-16; ROZDZ.II ZE ZNACZKIEM 1-PAR. 13 ZE ZNACZKIEM 1-PAR. 13 ZE ZNACZKIEM 3; ROZDZ.II ZE ZNACZKIEM 2-PAR. 13 ZE ZNACZKIEM 4-PAR. 13 ZE ZNACZKIEM 8; PAR. 37 PKT 15-17; PAR. 50 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 54 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 59 ZE ZNACZKIEM 1PAR. 59 ZE ZNACZKIEM 2; PAR. 70 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 72 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 73 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 76 ZE ZNACZKIEM 1-PAR. 76 ZE ZNACZKIEM 2; PAR. 84 ZE ZNACZKIEM 1; ROZDZ.IV-PAR. 89 ZE ZNACZKIEM 1-PAR. 89 ZE ZNACZKIEM 2; PAR. 90 UST. 3 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 92 UST. 32002-03-29 do dziś
3UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 04.06.2003 R. UCHYLONO: OD §1 DO §96 WPROWADZONO: OD §1 DO §110.2003-08-20 do dziś
4UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 21.06.2006 R. ZMIENIONO: § 11 PKT 5, § 16 UST. 3, § 27, § 29 UST. 2-6, § 34 UST. 2, § 39, § 68 UST. 1, § 72 UST. 3. DODANO: § 9 UST. 4, § 11 UST. 2, § 47 PKT 17, § 71 UST. 3, § 83 UST. 2.2006-09-05 do dziś
5UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 28.11.2007 R. ZMIENIONO: § 9 UST. 2 PKT 1; § 10 UST. 5 PKT 1; § 11 UST. 1 PKT 5; § 13 UST. 2 PKT 1; § 19 UST. 2 PKT 1; § 27 W UST. 1; § 31 UST. 1; § 36 UST. 5; § 36 UST. 6; § 37 UST. 1; § 37 UST. 2; § 38 UST. 3; § 45 UST. 1; § 53 UST. 2; § 54 UST. 2; § 61 UST. 1 I 2; § 62; § 69 UST. 3; § 69 UST. 4; § 70; § 71; § 80 UST. 3; § 83 UST. 3; § 88 UST. 1; § 88 UST. 3; § 97 UST. 1; § 97 UST. 2; § 97 UST. 2; § 105; UCHYLONO: § 4 PKT 1 LIT.B; § 11 UST. 1 PKT 8; § 16 -§ 18; § 32 UST. 4 -9; § 65 UST. 2 PKT 2; § 66 UST. 3; § 72 UST. 1 I 2; § 88 UST. 4 -5; § 99; § 102 UST. 2 DODANO: § 42 UST. 3; § 53 UST. 2 PKT 13; § 83 UST. 3 -4; DZIAŁ VII -PRZETARG: § 107A -§ 107B2008-03-12 do dziś
6ZMIENIONO: § 1, §2, §3, §4, §5, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, § 30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48. §49, §50, §51, §52, §53, §54, §55, § 56 SKREŚLONO: § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 107A, § 107B, § 107C, § 108, § 109, § 110. SKREŚLONO SIĘ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE DZIAŁY I WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE: 1. DZIALI. PRZEPISY WSTĘPNE-PRZED §1, 2. DZIAŁ II. CZŁONKOWIE - PRZED § 5, 3. DZIAŁ III. USTANIE CZŁONKOSTWA - PRZED § 10, 4. DZIAŁ IV. WP SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO - PRZED § 16, 5. DZIAŁ V. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU - PRZED § 20, 6. DZIAŁ VI. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU - PRZED § 21, 7. DZIAŁ VII. ORGANY SPÓŁDZIELNI.- PRZED § 25, 8. DZIAŁ VIII. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE- PRZED § 48, 9. DZIAŁ IX. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI - PRZED § 49, 10. DZIAŁ X. UŻYWANIE LOKALI I OPŁATY- PRZED § 54.2016-09-22 do dziś
712.06.2018R., ZMIANA STATUTU UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA, ZMIENIONO: §5, §6, §7 UST. 1 PKT 12), §8 PKT 3), § 9, §10, §11 UST. 1, §16, §18, §19, §21 UST. 1, §21 UST. 2 PKT. 1), §23, §24 UST. 1, §24 UST. 3, §26, §29 UST. 1, §35 UST. 1, §39 PKT. 10), §42, §47, §52 UST. 3, §52 UST. 5, §52 UST. 4, §56 UST. 4; SKREŚLONO: § 8 PKT 2), § 8 PKT 12), § 12, § 13, § 14, § 39 PKT 14).2018-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)Z ZACHOWANIEM OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMICHALSKA2024-03-01 do dziś
2. ImionaEWA STEFANIA2024-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-03-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2024-03-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-03-01 do dziś
21. NazwiskoCIOSEK2024-03-01 do dziś
2. ImionaARTUR GRZEGORZ2024-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-03-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-03-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-03-01 do dziś
36. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-02 do dziś
41. NazwiskoGALICKA2002-03-29 do dziś
2. ImionaJADWIGA HELENA2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLAK2024-03-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2024-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2024-03-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2024-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMASZEWSKA ROSIAK2024-03-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2024-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSOWSKA2024-03-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KAZIMIERA2024-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-08-12 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-08-12 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2015-08-12 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-08-12 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-08-12 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-12 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-08-12 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-08-12 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 21.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 - 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-01-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA Z DNIA 04.06.2003 R.2003-08-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 02.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-02 do dziś
5data złożenia 22.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-05 do dziś
6data złożenia 20.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-02 do dziś
7data złożenia 18.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-21 do dziś
8data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-18 do dziś
9data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
10data złożenia 11.08.2011 okres 20102011-10-24 do dziś
11data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
12data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
13data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
14data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
16data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
17data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
18data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
19data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
20data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
21data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
22data złożenia 09.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1UCHWAŁA Z DNIA 21.06.2006 R.2006-09-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-02 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-21 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
620102011-10-24 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-02 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-09-05 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-11-02 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-09-18 do dziś
720102011-10-24 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów