SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYFIA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000088531
Numer REGON: 001362461
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-10-01
Sygnatura akt[RDF/340073/21/664]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001362461 NIP 85119919932007-07-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYFIA”2002-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 22362002-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-02-04 do dziś
2. Adresulica ŁABĘDZIA nr domu 40 nr lokalu 3 kod pocztowy 71-453 poczta SZCZECIN 2003-10-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMGRYFIA@WP.PL2012-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 03.03.1995 R. ZMIANY STATUTU Z DNIA 28.06.2001 R. -ZMIENIONO: PARAGRAFY OD 1 DO 5, PARAGRAFY OD 9 DO 13, PARAGRAF 16, PARAGRAF 17, PARAGRAF 24, PARAGRAFY OD 27 DO 32, PARAGRAFY OD 34 DO 40, PARAGRAFY OD 42 DO 48, PARAGRAFY OD 53 DO 57, PARAGRAFY OD 59 DO 64, PARAGRAFY OD 68 DO 70 -SKREŚLONO: PARAGRAF 6, PARAGRAF 7, PARAGRAF 8, PARAGRAF 14, PARAGRAF 15, PARAGRAFY OD 18 DO 23, PARAGRAF 33, PARAGRAF 41, PARAGRAFY OD 72 DO 80 -ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW OD 92002-02-04 do dziś
2TEKST JEDNOLITY Z DNIA 17.06.2003 R. UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY STATUTU PRZYJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 17.06.2003 R. -UCHWAŁA NR 2/20032003-10-13 do dziś
311 CZERWCA 2008 R. SKREŚLONO OD § 1 DO § 58 I PRZYJĘTO OD § 1 DO § 63 STATUTU2008-08-27 do dziś
430 MAJA 2012 R. ZMIANA: §25 PKT 3, §25 PKT 4, §31 PKT 1, §38 PKT 1, §58 PKT 2 PPKT 22012-07-13 do dziś
525 CZERWCA 2019 R. - UCHWALENIE NOWEGO STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2019-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE PRACĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROTMAN2021-05-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-10 do dziś
21. NazwiskoKACZMAREK2012-10-12 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BARBARA2012-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2012-10-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-12 do dziś
31. NazwiskoFIJAŁKOWSKI2005-09-23 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2005-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-23 do dziś
41. NazwiskoKUJŻA2002-02-04 do dziś
2. ImionaHALINA ELŻBIETA2002-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2019-08-30 do dziś
2. ImionaBEATA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJŻA2019-08-30 do dziś
2. ImionaHENRYK2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLALAK2017-05-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALICKA RAMISZ2017-05-22 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTANCIAK2019-08-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-09-01 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 02.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 18.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-04 do dziś
4data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-30 do dziś
6data złożenia 21.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-27 do dziś
7data złożenia 19.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082010-05-13 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-10-11 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-01 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-26 do dziś
11data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-06 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-22 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-30 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-27 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082010-05-13 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-10-11 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-01 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-30 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-27 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082010-05-13 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-10-11 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-01 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów