THI.ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000088504
Numer REGON: 634252038
Numer NIP: 7822224700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507952/23/955]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP6342520382003-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTHI. ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 61-248 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-09-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@THI.ECO2021-01-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.THI.ECO2021-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LISTOPADA 2001 R. SPORZĄDZONY PRZED AS. NOT. MAŁGORZATĄ MUSZALSKĄ W K. N. OLAFA PERETIATKOWICZA W POZNANIU, REP. A 10704/20012002-02-08 do dziś
227.11.2014R., NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 9182/2014 - ZASTĄPIENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI NOWĄ TREŚCIĄ, STANOWIĄCĄ JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-01-16 do dziś
308.01.2021 NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 99/2021, ZMIENIONO § 1 UMOWY SPÓŁKI2021-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKOWIAK2002-02-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MIECZYSŁAW2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2015-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKOWIAK2002-02-08 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA JANINA2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2015-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOTNY2015-01-16 do dziś
2. ImionaSYLWIA MAŁGORZATA2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKOWIAK2002-02-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2015-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. PRZY ZARZĄDZIE DWU LUB TRZYOSOBOWYM - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 3. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKOWIAK2015-01-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKOWIAK2002-02-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MIECZYSŁAW2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKOWIAK2002-02-08 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA JANINA2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-01-16 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-01-16 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-01-16 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-16 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-01-16 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-01-16 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-01-16 do dziś
846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-01-16 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 15.11.2001 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 15.11.2001 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 15.11.2001 -31.12.20022003-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
4data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
5data złożenia 13.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-24 do dziś
6data złożenia 11.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-19 do dziś
7data złożenia 01.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-20 do dziś
8data złożenia 24.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-01 do dziś
9data złożenia 24.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-05 do dziś
10data złożenia 13.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-03 do dziś
11data złożenia 15.02.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-20 do dziś
12data złożenia 14.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
13data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
14data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
15data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
16data złożenia 13.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
19data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
20data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
21data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-01 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-03 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-04-24 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-03-19 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-20 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-04-01 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-05 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-03 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów