FIRMA „DAX” AGNIESZKA GĘBKA, ZBIGNIEW GĘBKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000088395
Numer REGON: 273684580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-03-28
Sygnatura akt[RDF/475444/23/511]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „DAX” AGNIESZKA GĘBKA, ZBIGNIEW GĘBKA SPÓŁKA JAWNA2002-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2009-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica KONDUKTORSKA nr domu 14A kod pocztowy 40-155 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2009-06-12 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 25.11.2001 R.2002-02-08 do dziś
220.06.2006 R. ZMIANA -PUNKT 42006-08-29 do dziś
3DATA ZMIANY UMOWY: 01.06.2009 R. ZMIANIE ULEGŁ PKT 6 UMOWY ZMIANIE ULEGŁ PKT 3 UMOWY USUNIĘTO PKT 132009-06-12 do dziś
4DATA ZMIANY UMOWY 29.03.2010, ZMIANIE ULEGŁ PKT 4 UMOWY, ZMIANIE ULEGŁ PKT 11 UMOWY.2010-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBKA2002-02-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EDYTA2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBKA2002-02-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JANUSZ2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, TAK W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD.2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBKA2002-02-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EDYTA2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBKA2002-02-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JANUSZ2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-06-12 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-06-12 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-06-12 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-06-12 do dziś
546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-06-12 do dziś
646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2009-06-12 do dziś
746 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2009-06-12 do dziś
846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-06-12 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-06-12 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-12 do dziś
1147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-12 do dziś
1247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-12 do dziś
1347 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-12 do dziś
1447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-12 do dziś
1552 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.2009-06-12 do dziś
1647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-12 do dziś
1747 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-12 do dziś
1849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-06-12 do dziś
1968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-06-12 do dziś
2077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-06-12 do dziś
2177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 04.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20032004-09-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 27.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20042005-05-10 do dziś
4data złożenia 24.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-31 do dziś
5data złożenia 10.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
6data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
7data złożenia 12.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-12 do dziś
8data złożenia 01.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-27 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
10data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
11data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
13data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
14data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
16data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
18data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
19data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
20data złożenia 04.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-04 do dziś
21data złożenia 28.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-12 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-27 do dziś
6ZA ROK 20102011-07-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-04 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2002-11-26 do dziś
2. Opis sposobu połączenia lub przekształcenia oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA „DAX” AGNIESZKA GĘBKA, ZBIGNIEW GĘBKA SPÓŁKA CYWILNA W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25 LISTOPADA 2001 R.; AGNIESZKA GĘBKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W MYSŁOWICACH POD NR 12889; ZBIGNIEW GĘBKA WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W MYSŁOWICACH POD NR 141072002-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotu przejmującego spółkę lub powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów