„BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000088041
Numer REGON: 273672618
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2020-04-23
Sygnatura akt[RDF/197888/20/726]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP2736726182002-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY, NR w rejestrze 147772002-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2002-02-06 do dziś
2. Adresulica CIELMICKA NR domu 61 miejscowość TYCHY kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2002-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 15.10.1997 R. ASESOR NOTARIALNY JUSTYNA POLOK ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALEKSANDRY LESIAK, KN W KATOWICACH, UL. MŁYŃSKA 2, , REPERTORIUM A NR 1821/97. AKT NOTARIALNY Z 26.02.1999 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA LESIAK, KN W KATOWICACH, UL. MŁYŃSKA 2, REP. A NR 2638/99 -ZMIANA PAR. 2 PKT 1, 2. AKT NOTARIALNY Z 14.04.1999 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA LESIAK, KN W KATOWICACH, UL. MŁYŃSKA 2, REP. A NR 5155/99 -ZMIANA PAR. 2 PKT 1, 2. AKT NOTARIALNY Z 14.12.2001 R., NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, KN W KATOWICACH, UL. MICKIEWICZA 15, REP. A NR 6607/2001 -ZMIANA PAR. 3, PAR. 4 UST. 5, PAR. 5 UST. 3, PAR. 11 UST. 2, PAR. 11 UST. 7.2002-02-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.11.2003 R., REPERTORIUM A NUMER 9882/2003, NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, ADAM ROBAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. MICKIEWICZA 15, KATOWICE; ZMIENIONO PAR. 22003-12-11 do dziś
304.10.2004 R. NOTARIUSZ AANA SŁUPIŃSKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, ADAM ROBAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA UL. MICKIEWICZA 15 KATOWICE; REP. A NR 10831/2004 -ZMIANA PAR. 3, PAR. 4 UST. 12004-10-21 do dziś
423.06.2009 R. REP. A NR 7724/2009 NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. MICKIEWICZA 15 -ZMIANA PAR. 32009-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaB+O HOLDING GMBH2010-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały548 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 274.000,00 ZŁ2010-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-05-25 do dziś
2
2. ImionaBUTZ -IEPER BELGIE NV2002-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁ2002-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego274000,00 PLN2004-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1224000,00 PLN2004-10-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2002-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHLECHT2003-12-11 do dziś
2. ImionaWERNER PAUL2003-12-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREIN2003-12-11 do dziś
2. ImionaSTEFAN WALTER2003-12-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2002-12-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-07-21 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-07-21 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-07-21 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-07-21 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-07-21 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-07-21 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-07-21 do dziś
829 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 26.08.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 27.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-11-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 14.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-03 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-30 do dziś
5data złożenia 09.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-23 do dziś
6data złożenia 18.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-26 do dziś
7data złożenia 26.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-11 do dziś
8data złożenia 06.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
9data złożenia 22.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
10data złożenia 22.04.2010 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-29 do dziś
11data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-04 do dziś
12data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
13data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
14data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
15data złożenia 05.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
16data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
17data złożenia 12.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
18data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
19data złożenia 23.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-05-23 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-11-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-03 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-05-23 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-04-26 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-11 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-04-29 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-04 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-11-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-03 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-05-23 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-04-26 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-11 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-04-29 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-04 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-10-11 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaZGŁOSZENIE UCHWAŁY O ŁĄCZENIU SIĘ SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE W CELU WPISANIA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS WZMIANKI O TAKIEJ UCHWALE -SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA. DNIA 04.10.2004 R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU SIĘ SPÓŁEK „BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA” SPÓŁKA Z O.O. ORAZ „AUTOMOTIVE SERVICE” SPÓŁKA Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ SPÓŁKĘ „BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA” SPÓŁKA Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA).2004-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-10-21 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaDNIA 04.10.2004 R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ O ŁĄCZENIU SIĘ SPÓŁEK „BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ „AUTOMOTIVE-SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI „AUTOMOTIVE-SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ SPÓŁKĘ „BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA).2004-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
11. Nazwa lub firma„AUTOMOTIVE-SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-21 do dziś
3. Numer w rejestrze0000090344 2004-10-21 do dziś
5. Numer REGON0707156582004-10-21 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów