SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DĄŻNOŚĆ” W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000087904
Numer REGON: 000492026
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu73Data dokonania wpisu2022-11-08
Sygnatura akt[RDF/457088/22/989]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000492026 NIP 53100042712009-06-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DĄŻNOŚĆ” W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM2002-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, W WARSZAWIE NR w rejestrze ARS-12662002-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI2002-02-06 do dziś
2. Adresulica BOH. MODLINA NR domu 28 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2002-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.08.1959 R. 30.06.2001 R. -ZMIENIONO PAR. 4; 5; 14 UST. 1; 16 UST. 6; 17 UST. 1 PKT 1; 18 UST. 4, 5 I 8; 19 UST. 14; 21 UST. 2 I 3; 24 UST. 8 I 21; 25 UST. 1; 29 UST. 3; 32 UST. 1 I 4; 34; 36; 37; 38 UST. 1 I 2; 39 UST. 1; 40 UST. 1; 41 UST. 1; 46 UST. 1 I 2; 51; 56 UST. 1; 57; 58; 59 UST. 1; 61 UST. 1; 62; 63; 64; 65; 66; 69; 76 UST. 1 PKT 1; 79 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2002-02-06 do dziś
2UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU UCHWAŁĄ NR 10 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 31.05.2003 R.2003-08-19 do dziś
303.06.2006 R. UCHYLONO OD PAR. 1 DO PAR. 95 UCHWALONO OD PAR. 1 DO PAR. 79 26.05.2007 R. ZMIANA PAR. 5 UST. 4, PAR. 6 UST. 4, PAR. 16 UST. 1, PAR. 39 UST. 3, PAR. 42 UST. 3, PAR. 47, PAR. 52 UST. 12007-06-26 do dziś
417.11.2007 R. -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 3/2007, ZMIANA: PAR. 4, 5, 7, 9, 13 UST. 2, 16 UST 1, 17 UST. 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 68, 70, 71, 72, 73, 79; SKREŚLONO: PAR. 8 PKT 12, TYTUŁ 4, 28, 29, 30, 31, 40, 58; DODANO: PAR. 18 (1-2), 20 (1-8), 22 (1), 27 (1), 38 (1), 46 (1), 46 (2), 52 (1), 73 (1), 73 (2), 78 (1-3).2008-01-11 do dziś
519.06.2010 R. ZMIENIONO: PAR. 4 UST. 2, PAR. 18 (2) UST. 5, PAR. 20 (1) UST. 3 PKT 1 ZD.1, PAR. 25 UST. 1 ZDANIE 1, PAR. 42 UST. 1, PAR. 44 UST. 3, PAR. 51, PAR. 73 UST. 1, SKREŚLONO: PAR. 5 UST. 1 PKT 8, DODANO: PAR. 7 PKT 16, PAR. 7 PKT 17, PAR. 7 PKT 18.2010-08-31 do dziś
630.06.2012 R. DODANO: PAR. 1 UST. 2, PAR. 24 UST. 1 PKT 24 ZMIENIONO: PAR. 18(1) UST. 10, PAR. 22 UST. 9, PAR. 24 UST. 1 PKT 15, PAR. 25, PAR. 32 UST. 8, PAR. 73 UST. 1 SKREŚLONO: PAR. 19 PKT 14 STATUTU SPÓŁDZIELNI2012-08-24 do dziś
715.06.2013R. DODANO: PAR.4 UST.2 PKT.10, PAR.4 UST.2 PKT.11, PAR.4 UST.2 PKT.12, ZMIENIONO: PAR.19 PKT.14, PAR.26 UST.2, PAR.71 UST.4, SKREŚLONO: PAR.24 UST.1 PKT.24, PAR.74.2013-08-07 do dziś
817.03.2018R. ZMIENIONO: §1 ZDANIE DRUGIE, §5, §6, §9, §10 UST.1, §17 UST.1 PKT4, §18 UST. 2, §20(1) UST.3 PKT 1, § 20(1) UST.3 PKT 1 LIT.A, §20(1) UST.3 PKT 2, §20(1) UST. 14 PKT E, §20 (4), §22 UST.9, TYTUŁ 5 STATUTU, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §38(1) UST. 2, §42 UST.4, §44, PKT 8 TYTUŁU V, §59, §69, §71 UST.4 PKT G, §73 UST.2, §73 (1) UST.2, §73 (1) UST.3, §78(2) UST.3 DODANO: §71 UST.6, SKREŚIONO: §8 PKT 1, §11, §12, §13, §14, §16, §20(2) UST.6, §20(7) UST.4 ZDANIE DRUGIE, §24 UST. 1 PKT 6, 18, 20, 21, 22 I 23, §73 UST.1 PKT C, §78(1), §78(2) UST.42018-06-07 do dziś
908.06.2019 R. ZMIENIONO: § 24 UST. 1, § 32, § 69, DODANO: § 73 UST. 1 PKT C STATUTU SPÓŁDZIELNI.2019-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZŁOŻONE PRZEZ PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ /TJ. PEŁNOMOCNIKA/ PRZEZ ZARZĄD.2002-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMIECZNIK2022-10-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW2022-10-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-10 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymCZASOWO ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE CZŁONEK RADY NADZORCZEJ2004-02-24 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymCZASOWO ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE CZŁONEK RADY NADZORCZEJ2004-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-07 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymCZASOWO ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE CZŁONEK RADY NADZORCZEJ2004-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-07 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES D.S. INWESTYCJI REMONTÓW2004-10-05 do dziś
61. NazwiskoCZERNIAWSKA2004-10-05 do dziś
2. ImionaBARBARA2004-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-10-05 do dziś
71. NazwiskoZIELONKA2012-01-19 do dziś
2. ImionaJADWIGA DANUTA2012-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYŃSKA2018-10-05 do dziś
2. ImionaHANNA2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘZIŃSKA2018-10-05 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKŁUDZKA2016-01-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2016-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODGÓRSKI2016-01-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KAZIMIERZ2016-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGACKA2016-01-15 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2016-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCZAREK2016-01-15 do dziś
2. ImionaMARIANNA REGINA2016-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-15 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURCZAK2016-01-15 do dziś
2. ImionaHANNA URSZULA2016-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-15 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPROWICZ JANUSZEWSKA2017-09-06 do dziś
2. ImionaDANUTA ANNA2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZEWSKA2017-09-06 do dziś
2. ImionaROMANA2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2018-10-05 do dziś
2. ImionaHENRYK2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2018-10-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA HENRYKA2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoZIELSKA2007-09-20 do dziś
2. ImionaDANUTA ZOFIA2007-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-09-20 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI AKTÓW NOTARIALNYCH DOT. WYODRĘBNIEŃ WŁASNOŚCI LOKALI2007-09-20 do dziś
21. NazwiskoZIELONKA2011-04-29 do dziś
2. ImionaJADWIGA DANUTA2011-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-29 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI TJ. DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UMÓW, KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ ZE SPÓŁDZIELNI, REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED SĄDAMI, ORGANAMI ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI SKARBOWYMI ORAZ DO UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW PROCESOWYCH.2011-04-29 do dziś
31. NazwiskoTOMASZEWSKA2012-10-30 do dziś
2. ImionaWANDA2012-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-30 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaNA CZAS NIEOKREŚLONY DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI TJ. PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UMÓW, KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ, AKTÓW NOTARIALNYCH DOTYCZĄCYCH WYODRĘBNIENIA WŁASNOŚCI LOKALI, REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI SKARBOWYMI ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW PROCESOWYCH.2012-10-30 do dziś
41. NazwiskoOLSZEWSKA2019-01-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA IZABELLA2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-22 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaNA CZAS NIEOKREŚLONY DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI TJ. PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UMÓW, KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ, AKTÓW NOTARIALNYCH DOTYCZĄCYCH WYODRĘBNIENIA WŁASNOŚCI LOKALI, REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI SKARBOWYMI ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW PROCESOWYCH.2019-01-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-31 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-08-31 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-31 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-01-15 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ, POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-01-15 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2016-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 02.07.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-02-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01 -31.12.2001 R. data złożenia 29.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01 -31.12.2001 R.2002-06-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 31.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-06-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 R. data złożenia 23.06.20052005-06-28 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
6data złożenia 12.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
7data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
8data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
9data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
10data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-20 do dziś
11data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
12data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
13data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-27 do dziś
14data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
15data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
16data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
17data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
18data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
19data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
20data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
21data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
22data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 - 31.12.2003 R.2005-06-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-08-20 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01 -31.12.2001 R.2002-06-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-06-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 R.2005-06-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
501.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
601.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
901.01.2009-31.12.20092010-08-20 do dziś
1001.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-27 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-08 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-08 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-06-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-06-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 - 31.12.2003 R.2005-06-28 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
501.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
601.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
901.01.2009-31.12.20092010-08-20 do dziś
1001.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-27 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-02-06 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-02-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów