ASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000087509
Numer REGON: 271203807
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2017-05-17
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/16245/17/946]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP2712038072002-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, nr w rejestrze 30302002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2002-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY kraj POLSKA 2017-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-2.05.1989 R.NOTARIUSZ JOANNA GAWET PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W JAWORZNIE REP. A NR 447/89 -5.09.2001 R.NOTARIUSZ JOLANTA NOWAKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU UL.WARSZAWSKA 8, REP. A 4533/2001 PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 13, PAR. 15, -17.01.2002 R.NOTARIUSZ GABRIELA MORAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REPERTORIUM A NR 135/2002 ZMIENIONO PAR. 4 I 14 UMOWY SPÓŁKI2002-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOTA2002-02-07 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ADAM2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2005-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-04-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁECKA2002-02-07 do dziś
2. ImionaDOROTA MARTA2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2005-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-04-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOTA2002-02-07 do dziś
2. ImionaJANINA MARIA2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2005-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19950,00 PLN2002-02-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOTA2002-02-07 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2002-02-07 do dziś
252 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-02-07 do dziś
352 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-02-07 do dziś
452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-02-07 do dziś
555 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-02-07 do dziś
655 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2002-02-07 do dziś
755 30 A RESTAURACJE2002-02-07 do dziś
855 40 Z BARY2002-02-07 do dziś
955 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-02-07 do dziś
1060 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY2002-02-07 do dziś
1160 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2002-02-07 do dziś
1245 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-02-07 do dziś
1363 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-02-07 do dziś
1463 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2002-02-07 do dziś
1563 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2002-02-07 do dziś
1663 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2002-02-07 do dziś
1763 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2002-02-07 do dziś
1864 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2002-02-07 do dziś
1965 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-02-07 do dziś
2065 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-02-07 do dziś
2170 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-02-07 do dziś
2270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-02-07 do dziś
2350 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2002-02-07 do dziś
2474 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-02-07 do dziś
2574 40 Z REKLAMA2002-02-07 do dziś
2674 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2002-02-07 do dziś
2774 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-02-07 do dziś
2874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-07 do dziś
2980 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-02-07 do dziś
3090 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-02-07 do dziś
3190 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2002-02-07 do dziś
3292 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-07 do dziś
3392 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2002-02-07 do dziś
3451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-02-07 do dziś
3593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-07 do dziś
3652 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-07 do dziś
3770 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-02-07 do dziś
3852 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-02-07 do dziś
3952 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-02-07 do dziś
4052 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2002-02-07 do dziś
4152 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-07 do dziś
4252 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów