WEBSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000087457
Numer REGON: 050831682
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/388229/22/561]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0508316822002-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWEBSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 18892002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2002-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica LEGIONOWA nr domu 28 nr lokalu 1001 kod pocztowy 15-281 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2012-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 11.06.1999 R. W KN ANATOLA SUROWCA W BIAŁYMSTOKU, REP. A 1793/99 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2) 28.01.2002 R. W KN ANATOLA SUROWCA W BIAŁYMSTOKU, REP. A 244/2002 ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 4 UST 5, PAR. 11 UST 2 I UST 8 LIT. A, PAR. 12 UST 5 LIT. A, PAR. 11 UST. 1, 2, 8, 9, 10, PAR. 14- PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2002-01-31 do dziś
209.02.2005 R. W KN ANATOLA SUROWCA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 633/2005, ZMIENIONO § 1.2005-03-02 do dziś
328.02.2012 R. W KN ANATOLA SUROWCA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 453/2012 ZMIENIONO § 3 UST. 12012-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASZEWSKI2002-01-31 do dziś
2. ImionaKONRAD MAREK2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.469 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 123.450 (STO DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2009-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego124250,00 ZŁ2009-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
Brak wpisów
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASZEWSKI2002-01-31 do dziś
2. ImionaKONRAD MAREK2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2002-01-31 do dziś
252 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-01-31 do dziś
352 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-01-31 do dziś
463 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-01-31 do dziś
563 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2002-01-31 do dziś
663 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-01-31 do dziś
765 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2002-01-31 do dziś
865 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-01-31 do dziś
971 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-01-31 do dziś
1072 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-01-31 do dziś
1172 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-01-31 do dziś
1251 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-01-31 do dziś
1372 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2002-01-31 do dziś
1472 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-01-31 do dziś
1574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-01-31 do dziś
1674 40 Z REKLAMA2002-01-31 do dziś
1774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-01-31 do dziś
1851 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-01-31 do dziś
1951 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-01-31 do dziś
2051 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-01-31 do dziś
2151 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-01-31 do dziś
2251 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-01-31 do dziś
2351 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-01-31 do dziś
2452 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-31 do dziś
2545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-08-28 do dziś
2645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-28 do dziś
2745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 23.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-04-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 09.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 15.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-06-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 02.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-03-02 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-18 do dziś
6data złożenia 21.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-10 do dziś
7data złożenia 05.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-16 do dziś
8data złożenia 13.07.2009 okres 2008 ROK2009-11-05 do dziś
9data złożenia 22.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-28 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres 2010 ROK2012-08-28 do dziś
11data złożenia 16.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-28 do dziś
12data złożenia 29.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-04 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
14data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
15data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-24 do dziś
16data złożenia 13.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
17data złożenia 13.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-13 do dziś
18data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-25 do dziś
19data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-18 do dziś
22006 ROK2007-07-10 do dziś
32007 ROK2008-07-16 do dziś
42008 ROK2009-11-05 do dziś
52009 ROK2010-06-28 do dziś
62010 ROK2012-08-28 do dziś
72011 ROK2012-08-28 do dziś
82012 ROK2013-09-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-06-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-03-02 do dziś
42005 ROK2006-07-18 do dziś
52006 ROK2007-07-10 do dziś
62007 ROK2008-07-16 do dziś
72008 ROK2009-11-05 do dziś
82009 ROK2010-06-28 do dziś
92010 ROK2012-08-28 do dziś
102011 ROK2012-08-28 do dziś
112012 ROK2013-09-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-24 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-04 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-04 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów