FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELITA” BARTOSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000087409
Numer REGON: 510561330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501183/23/766]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELITA” BARTOSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA2005-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BARTOSZYCKI gmina BARTOSZYCE miejscowość BARTOSZYCE2002-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BARTOSZYCE ulica KĘTRZYŃSKA nr domu 43B kod pocztowy 11-200 poczta BARTOSZYCE kraj POLSKA 2009-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.11.2001 R. 25.01.2002 R. -ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI.2002-02-18 do dziś
2UCHWAŁĄ Z DNIA 31.12.2004 R. ZMIENIONO: §2, §7, §11 PKT 2 I 3, §12 UST. 2, §20 UST. 2 I 3 DODANO: W §6 PKT 3, §26 SKREŚLONO: W §20 UST. 1 PKT 3, 4 I 5 UMOWY SPÓŁKI2005-02-02 do dziś
3UCHWAŁĄ Z DNIA 20.07.2007 R. DODANO W § 6 PKT 4 UMOWY.2007-10-09 do dziś
4UCHWAŁĄ Z DNIA 17.11.2008 R. -ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2009-03-11 do dziś
520.07.2009 R. -ZMIENIONO § 6.2009-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSZEWSKI2002-02-18 do dziś
2. ImionaMARCIN BARTŁOMIEJ2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-08-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-08-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-08-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSZEWSKI2002-02-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-08-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
NIE2006-08-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-08-04 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSZEWSKI2002-02-18 do dziś
2. ImionaMARCIN BARTŁOMIEJ2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSZEWSKI2002-02-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-03-11 do dziś
273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-03-11 do dziś
346 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2009-03-11 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-11 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 13.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.2003-10-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-10 do dziś
4data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
5data złożenia 06.09.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-09-12 do dziś
6data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
7data złożenia 27.02.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-11 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
9data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
10data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
11data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
14data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
16data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
18data złożenia 22.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
19data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
20data złożenia 25.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
21data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-09-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów