SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „JEŻYCE”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000087307
Numer REGON: 000488421
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu71Data dokonania wpisu2023-03-08
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/5758/23/886]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004884212002-02-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „JEŻYCE”2002-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 4112002-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica BONIN nr domu 8 kod pocztowy 60-658 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2008-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.06.1995 R.2002-02-04 do dziś
207.01.2002 R. -ZMIANA PAR. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 CZĘŚĆ III ROZDZIAŁ B, PODROZDZIAŁ A), B), C), D), PAR. 15, 16, 17, 18, 19 CZĘŚĆ III ROZDZIAŁ C, D, E PAR. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, CZĘŚĆ IV ROZDZIAŁY A, B, C, D, PAR. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 88, 92, 103, 108, 110, 111, 113, 114.2002-05-07 do dziś
330.06.2003, PAR. 1, PAR. 4, CZĘŚĆ II ROZDZ. ABCDE PAR. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 CZĘŚĆ III PAR. 16, CZĘŚĆ IV, PAR. 17 ROZDZ. A PAR. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ROZDZ. B PAR. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ROZDZ. C PAR. 40, 41, 42, ROZDZ. D PAR. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ROZDZ. E PAR. 53, 54, CZĘŚĆ V ROZDZ. A PAR. 55, 56, 57, ROZDZ. B PAR. 58, 59, 60, 61, CZĘŚĆ VI ROZDZ. A PAR. 62, 63, 64, 65, 66, ROZDZ. B 67, 68, 69, ROZDZ. C PAR. 70, 71, 72, 73, ROZDZ. D 74, 75, 76, CZĘŚĆ VII PAR. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, ROZDZ. A PAR. 86, 87, 88, 89, ROZDZ. B PAR. 90, 91, 92, 93, 94, 95, ROZDZ. C PAR. 96, 97, 98, 99, 100, ROZDZ. D PAR. 101, 102, 103, ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW OD 76 DO 109 NA NUMERACJĘ OD 104 DO 137, PRZY CZYM ULEGA ZMIANIE TREŚĆ PARAGRAFÓW 106, 110, 111, 119, 120, 124, 127, 130, 131, CZĘŚĆ IX ROZDZIAŁY A PAR. 138, 139, 140, 141, 142, 143, ROZDZ. B PAR. 144. ROZDZ. C PAR. 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, ROZDZ. D PAR. 153, CZĘŚĆ X PAR. 1552003-10-03 do dziś
426.11.2009 R., ZMIENIONO § 4 UST. 2, § 4 UST. 3, § 5, DODAJE SIĘ § 7 (1), ZMIENIONO § 8, § 9, DOPISUJE SIĘ § 9 (1), DOPISANO W § 10 PKT 5, ZMIENIONO § 12 UST. 1, § 12 UST. 2 PKT 2, § 12 UST. 2 PKT 4, § 12 UST. 2 PKT 5, § 13 UST. 2, § 14, DODAJE SIĘ § 15 (1), ZMIENIONO § 16, DODAJE SIĘ § 16 (1), ZMIENIONO: § 17, § 19, § 22, § 23 UST. 1, § 24 UST. 1, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, SKREŚLONO: § 30, § 31, § 33, ZMIENIONO: § 36, § 37, § 39, § 40, SKREŚLONO: § 41, § 42, ZMIENIONO: § 43, § 45, § 47, § 48, § 49, § 50, § 53, § 55, § 56, § 62, § 63 UST. 1, § 63, W § 64 PO OZNACZENIU § 67 DOPISUJE SIĘ I § 70, ZMIENIONO § 65, § 67, § 68, § 70, SKREŚLONO § 71, § 72, ZMIENIONO: § 74, § 75, § 76, § 77, § 79, § 80, § 81, § 83, SKREŚLONO § 84, ZMIENIONO § 85, § 86, SKREŚLONO: § 87, ZMIENIONO § 88, SKREŚLONO § 89, ZMIENIONO § 90, § 91, SKREŚLONO: § 92, § 93, ZMIENIONO § 94, § 96, § 101, § 104, DODANO § 104 (1), PO § 104 ZMIENIONO NAZWĘ PODROZDZIAŁU A, ZMIENIONO § 105, SKREŚLONO § 106, ZMIENIONO § 107, § 108, DODANO § 108 (1), ZMIENIONO § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, DODAJE SIĘ § 113 (1), ZMIENIONO § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 125, § 126 Z WYŁĄCZENIEM UST. 4, § 127, PO § 130 UCHYLA SIĘ PODROZDZIAŁ D, ZMIENIONO § 134, § 135, § 136, § 137, § 139, § 140, § 141, § 143, § 145, § 146, § 147, § 148 Z WYŁĄCZENIEM UST. 2, DODAJE SIĘ § 148 (1), ZMIENIONO § 149, § 150, § 151, § 152, § 154.2010-03-02 do dziś
507.07.2010 R., ZMIENIONO § 146 UST. 1 PKT 3 STATUTU.2010-10-04 do dziś
620.06.2011 R., ZMIENIONO PAR. 4 UST. 1, PAR. 146 UST. 1 PKT 1, PAR. 146 UST. 2, PAR. 150 UST. 1 STATUTU2011-08-01 do dziś
710.06.2013 R. § 13 UST. 3, § 145 UST. 5, § 146 UST. 2 PKT A2013-09-24 do dziś
812.05.2014 R., ZMIENIONO: § 109 UST. 1, § 112 UST. 3 ORAZ § 113 UST. 1 STATUTU2014-08-14 do dziś
929.06.2016 R., SPIS TREŚCI CZĘŚCI VII WYKREŚLENIE ROZDZIAŁU A; ZMIANA §1 UST.2; §3; §4 UST.3; §7 UST.6;§7 UST.7; §25 UST.3; §32; [WYKREŚLONO §44 UST.2;]§51;[WYKREŚLONO §68;] §77 [WYKREŚLONO ROZDZIAŁ A ORAZ POWIĄZANE Z NIM §86 I 88; §90 UST.2 I 3] §113 (1) UST.1; §120 UST.1 PKT 3); §120 UST.1 ZOSTAJE ROZSZERZONY PUNKT 16; [ WYKREŚLONO §127 UST.2 PKT 1) CZWARTY PODPUNKT]2016-09-05 do dziś
1030.05.2018R., SPIS TREŚCI STATUTU OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, ZMIANA: §1 UST. 2, §5 UST. 1, 2, 3, 4, DODANO: §5(1), §5(2), §5(3), §5(4), ZMIANA: §6 UST. 1, 2, 3, USUNIĘTO: §6 UST. 4, 5, 6, DODANO: §6(1), §6(2), ZMIANA: §7 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, §10 UST. 1, DODANO: §10 UST. 2, ZMIANA: §11 UST. 1, §12 UST. 1, 2, DODANO: §12 UST. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, USUNIĘTO: §13, §14, §15(1), §16 UST. 4, 5, ZMIANA: §18 UST. 1, §18 UST. 5, §19 UST. 1, DODANO: §19 UST. 2, 3, §19(1), §19(2), ZMIANA: §21 UST.1, 2, 3, 4, §22 UST. 1, USUNIĘTO: §22 UST. 2, ZMIANA: §23, §24 UST. 1, 3, USUNIĘTO: §24 UST. 2, ZMIANA: §25 UST. 1, 2, 3, DODANO: §25 UST. 4, 5, 6, 7, §25(1), ZMIANA: §27, DODANO §32(1), §36 UST. 3, ZMIANA: §43 UST. 1, 2, 3, 4, §44 UST. 1, 3, DODANO: §44 UST. 4, ZMIANA: §45 UST. 1, 2, DODANO: §45 UST. 4, 5, ZMIANA: §46 UST. 1, 2, §47, §48 UST. 1, 2, 3, DODANO: §48 UST. 4, 5, 6, ZMIANA: §49, DODANO: §49(1), USUNIĘTO: § 53 UST. 4, 5, ROZDZIAŁ V.A, V.B, ZMIANA: §74, §75, §90 UST. 1, 2, 3, §94, USUNIĘTO: §95, ZMIANA: §105 UST. 4, DODANO: §105 UST. 4(1), ZMIANA: §109 UST. 1, §112 UST. 1, §119, USUNIĘTO: §120 UST.1 PKT 22, ZMIANA: §148 UST.3.2018-09-03 do dziś
1127.06.2019R. ZMIENIONO § 141 STATUTU2019-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK -OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA.2002-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYMAŃSKA2012-05-30 do dziś
2. ImionaIWONA2012-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2012-05-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-30 do dziś
21. NazwiskoMIKOŁAJCZYK2012-01-18 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2012-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2012-01-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-18 do dziś
31. NazwiskoSTEFANIAK2002-02-04 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JERZY2002-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRLIK2019-12-07 do dziś
2. ImionaJAN ADAM2019-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABIŚ2019-12-07 do dziś
2. ImionaJERZY2019-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNATOWSKI2016-09-05 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PIOTR2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANDROWICZ2019-12-07 do dziś
2. ImionaMARIA2019-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2019-12-07 do dziś
2. ImionaLESZEK JÓZEF2019-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSAKOWSKI2019-12-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORBISTER2019-12-07 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNATOWSKI2018-05-16 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2018-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-16 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPON WĘGRZYNOWSKA2016-09-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-05 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIAK2016-09-05 do dziś
2. ImionaROMUALD ZBIGNIEW2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-05 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERUCKA2016-09-05 do dziś
2. ImionaBEATA2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-05 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaREICH2016-09-05 do dziś
2. ImionaRYSZARD BOGDAN2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoJELONEK2012-11-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2012-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaUPOWAŻNIENIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH WSZELKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI ORAZ DO DYSPONOWANIA ŚRODKAMI ZGROMADZONYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH SPÓŁDZIELNI Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE2012-11-21 do dziś
21. NazwiskoHENKLEWSKI2012-11-21 do dziś
2. ImionaZENON ANDRZEJ2012-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaUPOWAŻNIENIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYNIE JEDNOSTKI, WYSZCZEGÓLNIONYCH W UCHWALE ZARZĄDU NR 72/2012 Z DN. 26.06.2012 R.2012-11-21 do dziś
31. NazwiskoHAMROL2012-11-21 do dziś
2. ImionaJACEK2012-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaUPOWAŻNIENIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYNIE JEDNOSTKI, WYSZCZEGÓLNIONYCH W UCHWALE ZARZĄDU NR 73/2012 Z DN. 26.06.2012 R.2012-11-21 do dziś
41. NazwiskoHAMROL2013-09-24 do dziś
2. ImionaMARIOLA2013-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-24 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO: - ZAWIERANIA NA PODSTAWIE UCHWAŁ ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI UMÓW USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH LUB/I PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI TYCH LOKALI NA CZŁONKA SPÓŁDZIELNI BĄDŹ INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH, ZAWIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW O PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO LOKALI W SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWA DO LOKALI, NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA. PONADTO PEŁNOMOCNIK UMOCOWANY JEST DO SKŁADANIA WSZELKIEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ WOLI I WYSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI, BANKAMI, ORGANAMI ADMINISTRACYJNYMI I SPÓŁDZIELCZYMI JAKIE PRZY WYKONYWANIU NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE I KONIECZNE.2013-09-24 do dziś
51. NazwiskoWALEWSKI2016-05-17 do dziś
2. ImionaMAREK2016-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-17 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE JEDNOSTKI, WYSZCZEGÓLNIONYCH W UCHWALE ZARZĄDU NR 38/2016 Z DNIA 13.04.2016 R.2016-05-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-08-01 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-08-01 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-08-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-08-01 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 12.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 03.09.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-01 do dziś
4data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
5data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-02 do dziś
6data złożenia 17.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
7data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
8data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-04 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
10data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
11data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
12data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
13data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
14data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
15data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
16data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
17data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
18data złożenia 23.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-23 do dziś
19data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
20data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-04 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
1101.01.2003 R. -31.12.2003 R.2009-10-30 do dziś
1201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2009-10-30 do dziś
1301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-10-30 do dziś
1401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-10-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-23 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-21 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-02 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-04 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-28 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-21 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-02 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-04 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-23 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów