SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GEOFIZYKA

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000087285
Numer REGON: 870305390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-11-04
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/10327/22/767]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP8703053902002-02-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GEOFIZYKA2002-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W TORUNIU nr w rejestrze 5982002-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-02-04 do dziś
2. Adresulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 32 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2002-02-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMGEOFIZYKA.PL@WP.PL2013-07-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMGEOFIZYKA.PL2013-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.05.1995 R. - UCHWALONO STATUT2002-02-04 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 5/2002 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GEOFIZYKA” W TORUNIU Z DNIA 25 MAJA 2002 R. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2002-08-01 do dziś
317.11.2003 R., ZMIENIONO § 3 UST. 1, § 4 UST. 3 PKT 1, UST. 4, 7, § 5 UST. 4 PKT 1, § 6 PKT 4, § 9 UST. 8, § 11 UST. 1, 7, 9, 10, § 12 UST. 3, 5, 6, 7, 10, § 13 UST 2, § 14, § 18 UST. 1, 2, § 23, § 25 UST. 7, 9, § 28 UST. 1, § 37 UST. 1, § 40, § 42, § 46 UST. 1 PKT 2, UST. 4, § 47 UST. 1 PKT 3, UST. 2 PKT 3, § 50 UST. 1, § 51, § 53 UST. 2 PKT 1, UST. 4, 7, § 54 UST. 1 PKT 3, UST. 3, § 55 UST. 1 PKT 3, § 59 PKT 5, § 77 UST. 1 PKT 2, § 82 UST. 1, 2, § 85 UST. 5, 6, STATUTU; W § 12 DODANO UST. 1 (1), W § 16 DODANO UST. 4, W § 17 DODANO UST. 2 (1), W § 25 DODANO UST. 12, 13, W § 27 DODANO UST. 8, W § 38 DODANO UST. 1 (1), 6, W § 39 DODANO UST. 4, DODANO § 54 (1) ORAZ DZIAŁ VIII (1) I § 86 (1) W STATUCIE; SKREŚLONO § 49 STATUTU.2004-01-26 do dziś
410 CZERWCA 2006 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 5 Z ZAŁĄCZNIKIEM 1. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: § 4 UST. 6 PKT 7, 8, 9 I 12, § 9 UST. 8, § 10 UST. 1, § 11 UST. 12, § 12 UST. 5 I 6, § 15 UST. 1, § 16 UST. 3, § 18 UST. 2, § 23, § 25 UST. 1, 9 I 13, § 27 UST. 1, 2, 5, 6, I 8, § 34 UST. 3, § 37 UST. 1, § 39, § 41, § 50 UST. 1, § 53 UST. 7, § 56 UST. 5 I 8, § 63, § 82 UST. 5, § 85 UST. 6, § 86 (1) UST. 1 I 5. 2. DODANO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: § 6 PKT 1 (1) I 16, § 12 UST. 8 (1), § 25 UST. 1 (1), § 27 UST. 1 (1), § 57 UST. 2 (1), § 71 UST. 1 PKT 26, § 85 UST. 6 (1), § 86 (1) UST. 3 (1) I 4 (1). 3. UCHYLONO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: § 4 UST. 7, § 14 UST. 3, § 16 UST. 2, § 54 (1) UST. 1 PKT 2 I 5. 22 CZERWCA 2007 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 6 1. ZMIENIONO NASTĘPUJACE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: § 34 UST. 3 I § 67 UST. 42007-09-14 do dziś
524.11.2007 R. -ZMIENIONO STATUT W § §: OD 1 DO 61, § § OD 62 DO 90 UCHYLONO; 07.06.2008 R. -DODANO W § 20 STATUTU UST. 32008-07-28 do dziś
619.05.2018R.,ZMIENIONO: §4, §5, §6 UST.1 PKT. 8 I 9, §7 UST. 3 I 6, §9 UST.4, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §21 UST. 1 PKT. 2 I UST. 2, §23 UST. 4, §24, §25, §26, §27, §31 UST. 5 I 8, §33, §35 UST. 4, §42 UST. 1, §46 UST. 1, §47 UST. 1, §58 UST. 1, § 60 UST. 2 I 4, § 61 UST. 2. DODANO: §5A, §7 UST. 7 I 8, §18 UST. 7, §27A DO D, §29A, §29B, §31 UST. 8A. UCHYLONO: §7 UST 1 PKT. 2 I 5, §8 PKT 3 I 4, §18 UST 1, §45 UST. 1 PKT. 20, §60 UST.5., ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-08-30 do dziś
724.05.2022 R. ZMIENIONO §57 UST. 3, § 58 UST. 1, UST. 2, UST. 3 I UST.4.2022-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZEZ UMIESZCZANIE SWOICH PODPISÓW POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU) W ZARZĄDZIE JEDOOSOBOWYM OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY2002-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJĘDRZEJEWSKI2002-02-04 do dziś
2. ImionaMARIAN BOGDAN2002-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIEWICZ2022-11-04 do dziś
2. ImionaBARBARA TERESA2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZKA2022-11-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MACIEJ2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIZA2022-11-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW SYLWESTER2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILAR2022-11-04 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRELICHOWSKA2022-11-04 do dziś
2. ImionaJADWIGA KAZIMIERA2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoLINDA KOSTYŁO2019-01-22 do dziś
2. ImionaHANNA MARIA2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-22 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ2019-01-22 do dziś
21. NazwiskoGRABOWSKI2019-01-22 do dziś
2. ImionaWIESŁAW BOGDAN2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-22 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ2019-01-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2017-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH SPÓŁDZIELNI TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2017-09-12 do dziś
268 32 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2017-09-12 do dziś
341 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY.2017-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 06.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 20.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-07 do dziś
5data złożenia 25.07.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-10-12 do dziś
6data złożenia 24.08.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
7data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
8data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-23 do dziś
9data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-24 do dziś
10data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
11data złożenia 04.06.2012 okres 1.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
12data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-19 do dziś
13data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
14data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
15data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
16data złożenia 16.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
17data złożenia 25.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
18data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
19data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
20data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
21data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-10-12 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-23 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
71.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-07 do dziś
4OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-10-12 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-06-23 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-06-24 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-07-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów