SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALURG”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000087235
Numer REGON: 000917129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-09-14
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/20246/22/914]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009171292002-01-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALURG”2002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 8232002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2002-01-31 do dziś
2. Adresulica KSIĘDZA GRZEGORZA AUGUSTYNIKA 2002-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.12.1981 21.11.2001 TEKST JEDNOLITY STATUTU PARAGRAFY: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, PARAGRAFY: 51-92 SKREŚLA SIĘ W CAŁOŚCI, A W TO MIEJSCE WPISUJE SIĘ NOWĄ TREŚĆ ORAZ DODAJĘ SIĘ NOWE PARAGRAFY: OD 93-1322002-01-31 do dziś
2ZMIENIONE: OD PAR. 3 DO PAR. 8, PAR. 11, PAR. 14, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 24, PAR. 26, PAR. 28, PAR. 33, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 52, PAR. 59, PAR. 61, OD PAR. 63 DO PAR. 70, OD PAR. 72 DO PAR. 75, OD PAR. 77 DO PAR. 90, OD PAR. 94 DO PAR. 96, PAR. 100, PAR. 101, OD PAR. 105 DO PAR. 108, OD PAR. 110 DO PAR. 113, PAR. 115, PAR. 119, PAR. 120, OD PAR. 124 DO PAR. 126, PAR. 129, PAR. 130, PAR. 132 DODANE: PAR. 6 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 54 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 61 ZE ZNACZKIEM 1 DO PAR. 61 ZE ZNACZKIEM 3, OD PAR. 104 ZE ZNACZKIEM 1 DO PAR. 104 ZE ZNACZKIEM 2, OD PAR. 112 ZE ZNACZKIEM 1 DO PAR. 112 ZE ZNACZKIEM 5, PAR. 114 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 119 ZE ZNACZKIEM 1 USUNIĘTE: PAR. 62, PAR. 71, PAR. 91, PAR. 92, PAR. 97, PAR. 982003-11-15 do dziś
322.04.2005 ROK ZMIENIONE: PAR. 7 UST. 5; PAR. 28 UST. 1 PKT 21; PAR. 113 UST. 4; PAR. 113 UST. 5; PAR. 115 UST. 3; PAR. 115 UST. 4; DODANE: PAR. 26 UST. 3; USUNIĘTE: PAR. 59 UST. 2; PAR. 63;2005-07-21 do dziś
412 CZERWCA 2006 R. ZMIENIONO: PAR. 6, PAR. 6 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 7, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 14 UST. 1, PAR. 14 UST. 3, PAR. 17, PAR. 22, PAR. 29 UST. 2, PAR. 32 UST. 1, PAR. 45, PAR. 51 UST. 4, PAR. 55 UST. 1, PAR. 56 UST. 1, PAR. 66, PAR. 67, PAR. 68, PAR. 95 UST. 2, PAR. 99 UST. 1, PAR. 102, PAR. 105 UST. 3 I 4, PAR. 108, PAR. 111, PAR. 112 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 112 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 113 UST. 4 I 5, PAR. 113 UST. 8, PAR. 113 UST. 9, PAR. 115 UST. 2, PAR. 115 UST. 4, PAR. 115 UST. 3, PAR. 119 ZE ZNACZKIEM 1, 132 UST. 1, DODANE: PAR. 4 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 12 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 37 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 62, PAR. 113 UST. 1, PAR. 115 UST. 6, USUNIĘTE: PKT 3 W PAR. 14 UST. 2, PAR. 15, PAR. 106.2006-09-28 do dziś
528.11.2007 R. -ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 3, PAR. 3 PKT 9, PAR. 4 UST. 1, PAR. 6 UST. 1 PKT 2, 4-7 I PKT 10-20 I PKT 22, PAR. 6 UST. 2, PAR. 6 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 7 PKT 8-16, PAR. 8, PAR. 10 UST. 2, PAR. 12 UST. 3-5, PAR. 12 ZE ZNACZKIEM 1 LIT.A, B, C, PAR. 14 UST. 1, PAR. 14 UST. 5-6, PAR. 16, PAR. 17 UST. 6-9, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21 UST. 1-3, PAR. 29 UST. 2, PAR. 31, PAR. 32 UST. 3, PAR. 33 UST. 4 PKT 14, PAR. 33 UST. 3 I 4, PAR. 33 UST. 5 7-16, PAR. 37 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 45 UST. 4, 6 I 7, PAR. 46 PKT 6, PAR. 47, PAR. 49, PAR. 50, PAR. 53 UST. 1 PKT 1, PAR. 54 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 57 UST. 1-3, PAR. 59 UST. 3, 5, 7, 8, PAR. 64 UST. 1 I 2, PAR. 64 UST. 4 I 5, PAR. 72 UST. 1, PAR. 79, PAR. 80 UST. 1 PKT 2, PAR. 85, PAR. 87, PAR. 88, PAR. 89, PAR. 94, PAR. 95, PAR. 99 UST. 1 I 2, PAR. 99 UST. 3, PAR. 100-101, PAR. 104-104 ZE ZNACZKIEM 4, PAR. 105, PAR. 108, PAR. 109, PAR. 111, PAR. 112, PAR. 112 ZE ZNACZKIEM 5, PAR. 113, PAR. 115 UST. 1 I 3, PAR. 121-123, PAR. 132 UST. 1; DODANO: PAR. 3 UST. 4 PKT 12, PAR. 5 PKT 7, PAR. 7 PKT 16 I 17, PAR. 11 UST. 2 PKT 7-10, PAR. 17 UST. 6, PAR. 49 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 50 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 53 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 57 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 57 ZE ZNACZKIEM 2, PAR. 72 UST. 3, PAR. 104 ZE ZNACZKIEM 5 -104 ZE ZNACZKIEM 6; USUNIĘTO: PAR. 3 UST. 4 PKT 1 ZEZNACZKIEM 1, PAR. 4 UST. 3, PAR. 6 UST. 1 PKT 21, PAR. 7 PKT 8, PAR. 17 UST. 2-5, PAR. 17 UST. 10 I 11, PAR. 33 UST. 4 PKT 4, 6, 13, PAR. 38-44, PAR. 58, PAR. 59 UST. 4 I 6, PAR. 61 ZE ZNACZKIEM 1-61 ZE ZNACZKIEM 3, PAR. 62, PAR. 77 UST. 1, PAR. 102-103, PAR. 107, PAR. 110-110 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 112 ZE ZNACZKIEM 1-112 ZE ZNACZKIEM 2, PAR. 114 UST. 3, PAR. 115 UST. 6, PAR. 130-131.2008-06-16 do dziś
6UCHWAŁA NR 11/2012 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.06.2012 R. WPROWADZONO DO STATUTU NASTĘPUJĄCE ZMIANY: - DODANO: § 2 UST. 3 I 4, § 3 ZE ZNACZKIEM 1, § 7 PKT 18 I 19, § 7 UST. 2 I 3, § 11 UST. 2 PKT 11, § 12 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, § 13 UST. 2, § 14 UST. 4 ZE ZNACZKIEM 1 I UST. 4 ZE ZNACZKIEM 2, § 23 UST. 7 ZE ZNZCZKIEM 1, § 31 ZE ZNACZKIEM 1, § 51 UST. 3 ZE ZNACZKIEM 1, § 115 UST. 2 ZE ZNACZKIEM 1, § 115 UST. 2 ZE ZNACZKIEM 2, § 129 ZE ZNACZKIEM 1; - ZMIENIONO: § 3 UST. 3, § 5 UST. 1, § 5 UST. 6, § 5 UST. 5, 6 I 7, § 6 UST. 1 PKT 3 I 4, § 11 UST. 2 PKT 9, § 12 UST. 2, § 13 UST. 1, § 14 UST. 1 I 3, § 18 UST. 13, § 19 UST. 3, § 20 UST. 1, § 26 UST. 1 ZD.1, § 27 UST. 2 ZD. 2, § 47 UST. 2 PKT 1, § 50 ZE ZNACZKIEM 1, § 51 UST. 3, § 104 ZE ZNACZKIEM 4 UST. 1, § 104 ZE ZNACZKIEM 5 UST. 5, § 108, § 115 UST. 2, § 119 ZE ZNACZKIEM 1, § 120, , § 132 UST. 1; - USUNIĘTO: § 5 UST. 4, § 21 UST. 3, § 104 UST. 2, § 105 UST. 1 I 2.2012-08-23 do dziś
721.06.2017R. ZMIENIONO: §4 UST.1 PKT 1, §4 UST.1 PKT 8, §4 UST.1 PKT 11, §5 UST.1 TIRET 3, §6 UST.1 PKT 4, §6 UST.1 PKT 7, §7 PKT 6, §14 UST.3, §14 UST.7, §16 UST.10 ZD.1, §16 UST.11 ZD.2, §16 UST.13, §16 UST.17, §16 UST. 18 ZD.2, §20 UST.1, §34, UST.1, §55 UST.1 ZD.1, §94 UST.4, §96 UST.1, §99 UST.2, §112 ZE ZN.5, §115 UST.5, §118 UST.2, §118 UST.3, DODANO: §7 PKT 21, §14 UST.8, §16 UST.18 ZE ZN.1, §115 UST.6, USUNIĘTO: §3 UST.1, §4 UST.1 PKT 9, §6 UST.1 PKT 14 LIT. „A”, §6 UST.3, §9 UST.3, §46 PKT 5, §50 ZE ZN.1, §59 UST.4, §73 UST.2, §85 UST.4, §88, §89, §90, §104 ZE. ZN.3, §104 ZE ZN.4, §114 ZE ZN.1 UST.1 ZD.2, §129 ZD.2.2017-08-02 do dziś
8UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR WZ/9/06/2018 Z DNIA 04.06.2018 R. - NADANO NOWE BRZMIENIE STATUTU2018-07-31 do dziś
920.06.2022R. ZMIANA TREŚCI: PAR. 2 UST. 3; PAR. 4 UST. 3; PAR. 5; PAR 6 UST. 2; PAR 13 UST. 7; PAR. 13 UST. 10; PAR. 18 UST. 2; PAR. 71 UST. 1 ; PAR. 101 UST. 1 PKT. 7; PAR 104 UST. 1 . SKREŚLENIE TREŚCI: PAR. 44 UST. 2 I UST. 32022-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA2006-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROGUSZ2012-11-12 do dziś
2. ImionaRENATA BEATA2012-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2012-11-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-12 do dziś
21. NazwiskoMADEJ2002-01-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZEK2022-09-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMAŃSKI2022-09-14 do dziś
2. ImionaBOGDAN2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTUNIK2022-09-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁĄZKA2022-09-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFATYGA2021-12-20 do dziś
2. ImionaALFRED2021-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-20 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALAGA2017-08-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EWA2017-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoROGUSZ2007-09-10 do dziś
2. ImionaRENATA BEATA2007-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-09-10 do dziś
21. NazwiskoWAJDA GAŁĄZKA2013-01-09 do dziś
2. ImionaBEATA IRENA2013-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-01-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DO SPRAW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH2013-01-09 do dziś
31. NazwiskoKORCZAK2021-12-20 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2021-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-20 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OBEJMUJE UMOCOWANIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO: - REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED WSZELKIMI WŁADZAMI I URZĘDAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, INSTYTUCJAMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI, W TYM PRZED ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, FIRMAMI UBEZPIECZENIOWYMI, GŁÓWNYM URZĘDEM STATYSTYCZNYM, URZĘDEM CELNYM, URZĘDEM MIASTA, URZĘDEM GMINY, OPERATORAMI TELEFONICZNYMI, PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY, URZĘDEM SKARBOWYM, PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZED INNYMI NIEWYMIENIONYMI URZĘDAMI I INSTYTUCJAMI, ZWIĄZANY Z PROWADZONĄ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ; - ZAWIERANIA, ZMIANY, WYPOWIADANIA I ROZWIĄZYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW, PODPISYWANIA STOSOWNYCH DOKUMENTÓW, W TAKŻE UMÓW O DOSTAWĘ TOWARÓW, UMÓW O WSPÓŁPRACĘ, UMÓW O PRACĘ, UMÓW ZLECENIA, UMÓW O DZIEŁO I INNYCH; - PODPISYWANIA I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKIEGO RODZAJU PISM, WNIOSKÓW, DOCHODZENIA PRAW I ROSZCZEŃ, ODWOŁYWANIA SIĘ OD NIEKORZYSTNYCH DECYZJI, A W ZWIĄZKU Z TYM SKŁADANIA WSZELKIEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY, WYJAŚNIEŃ I ZAPEWNIEŃ ORAZ DOKONYWANIA WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADANE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA SĄ WAŻNE ŁĄCZNIE Z PODPISEM JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. PEŁNOMOCNIK NIE MOŻE USTANAWIAĆ DALSZYCH PEŁNOMOCNIKÓW. PEŁNOMOCNICTWO OBOWIĄZUJE AŻ DO ODWOŁANIA.2021-12-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-08-23 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-08-23 do dziś
343 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-08-23 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-08-23 do dziś
581 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2012-08-23 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-07-31 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-07-31 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-07-31 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 18.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-13 do dziś
5data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
6data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-28 do dziś
7data złożenia 22.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
8data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
9data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
10data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-07 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
12data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
13data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
14data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
15data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
16data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
17data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
18data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
20data złożenia 12.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-12 do dziś
21data złożenia 04.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
22data złożenia 26.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-07 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-13 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-28 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-09-07 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów