OFFICE SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000086921
Numer REGON: 072714462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/338694/21/193]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072714462 NIP 93723378702007-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOFFICE SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr. w rejestrze 39772002-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2002-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica KATOWICKA nr domu 101 kod pocztowy 43-346 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2013-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2000 R. WIESŁAW KŁAPUT KANCELARIA NOTARIALNA, UL. CECHOWA 5/1, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, A-4868/2000 AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.10.2001 R. NR A-5133/2001 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA ŚWIERCZKA ZMIANY: PAR 8, PAR 12 UST 1, PAR 21, PAR 24 UST 12002-01-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 21.06.2004, REPERTORIUM A NR 3204/2004 NOTARIUSZ AGATA JUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU UL. MONIUSZKI 26 A/1 W §8 DODAJE SIĘ PKT 282004-08-25 do dziś
324.11.2016 R., REP. A NR 3161/2016 NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID WIĘZIK I KRZYSZTOF MIKA SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/4 - UCHYLENIE CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI2016-12-22 do dziś
428.08.2019 R., REP. A NR 3759/2019 NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID WIĘZIK I KRZYSZTOF MIKA S.C. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/4 - ZMIANA § 5 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE LIT. I)2019-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILARSKI2002-01-30 do dziś
2. ImionaMAREK MATEUSZ2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 700 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 350.000,002003-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego352000,00 PLN2002-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1350500,00 PLN2002-01-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B) WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, C) CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2016-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILARSKI2002-01-30 do dziś
2. ImionaMAREK MATEUSZ2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKILARSKA2009-07-22 do dziś
2. ImionaHALINA2009-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-07-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-07-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-12-22 do dziś
282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2016-12-22 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-12-22 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-12-22 do dziś
582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2016-12-22 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-12-22 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-12-22 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-12-22 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 01.01.2003 -31.12.20032004-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-04 do dziś
4data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-04 do dziś
5data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R -31.12.2006 R2007-07-24 do dziś
6data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
8data złożenia 06.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
10data złożenia 24.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
11data złożenia 20.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
12data złożenia 29.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 19.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
19data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-04 do dziś
201.01.2006 R -31.12.2006 R2007-07-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-04 do dziś
201.01.2006 R -31.12.2006 R2007-07-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów