FIRMA HANDLOWO BUDOWLANA „KRUPA” KRUPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000086889
Numer REGON: 150031145
Numer NIP: 5731005865
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503606/23/686]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP1500311452002-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO BUDOWLANA „KRUPA” KRUPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2002-02-25 do dziś
2. Adresulica GRUSZOWA nr domu 5 miejscowość CZĘSTOCHOWA kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2002-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126 LISTOPADA 2001 R.2002-02-25 do dziś
2UCHWAŁA 002/2002 26.06.20022002-10-30 do dziś
328.05.2009 R. -ZMIANA PAR. 62009-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-BUDOWLANA „KRUPA” SPÓŁKA CYWILNA2002-02-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-25 do dziś
3. Numer w rejestrze101222002-02-25 do dziś
5. Numer REGON1500311452002-02-25 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2002-02-25 do dziś
2. ImionaZENON LEON2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2002-02-25 do dziś
2. ImionaHENRYKA MARTA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCISZEWSKA2002-02-25 do dziś
2. ImionaMARLENA ELŻBIETA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2002-02-25 do dziś
2. ImionaZENON LEON2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2002-02-25 do dziś
2. ImionaHENRYKA MARTA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCISZEWSKA2002-02-25 do dziś
2. ImionaMARLENA ELŻBIETA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2002-05-29 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-24 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-07-24 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-07-24 do dziś
516 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-07-24 do dziś
616 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2009-07-24 do dziś
716 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-07-24 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-07-24 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-07-24 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-07-24 do dziś
1141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.02.2006 okres 2002 ROK2006-04-11 do dziś
2data złożenia 02.02.2006 okres 2003 ROK2006-04-11 do dziś
3data złożenia 02.02.2006 okres 2004 ROK2006-04-11 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres 20052006-07-26 do dziś
5data złożenia 27.05.2008 okres 20072008-06-11 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
7data złożenia 27.05.2010 okres 20092010-06-17 do dziś
8data złożenia 08.06.2011 okres 20102011-07-14 do dziś
9data złożenia 13.06.2012 okres 20112012-06-25 do dziś
10data złożenia 17.06.2013 okres 20122013-07-10 do dziś
11data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
12data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
13data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
14data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
15data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
16data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
17data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
18data złożenia 03.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
19data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12002 ROK2006-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12002 ROK2006-04-11 do dziś
22003 ROK2006-04-11 do dziś
32004 ROK2006-04-11 do dziś
420052006-07-26 do dziś
520072008-06-11 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
720092010-06-17 do dziś
820102011-07-14 do dziś
920112012-06-25 do dziś
1020122013-07-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów