SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMINIUM W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000086813
Numer REGON: 350873607
Numer NIP: 6751003249
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-02-22
Sygnatura akt[RDF/469485/23/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP3508736072002-04-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMINIUM W LIKWIDACJI2021-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-691/A2002-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KROWODERSKICH ZUCHÓW nr domu 4 nr lokalu 65 kod pocztowy 31-272 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.10.1995 R.2002-04-15 do dziś
29.12.2002 R. PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2003-04-24 do dziś
321.06.2010 R., UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2011-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2017-08-31 do dziś
2. ImionaJACEK2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIG2017-08-31 do dziś
2. ImionaJAN2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATAŁA2017-08-31 do dziś
2. ImionaJACEK2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI JEST ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH WYNIKAJACYCH Z ZAMIESZKIWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH2003-04-24 do dziś
270 11 BUDOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY NA POTRZEBY CZŁONKÓW, W CELU DALSZEGO PRZENIESIENIA NA NICH WŁASNOŚCI, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY „O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH”.2003-04-24 do dziś
370 11 USTANAWIANIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU DLA CZŁONKÓW POSIADAJĄCYCH NABYTE WCZEŚNIEJ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU LUB GARAŻU, ZGODNIE Z PRZEPISAMI „USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH”.2003-04-24 do dziś
470 20 BUDOWANIE NA POTRZEBY CZŁONKÓW MIESZKANIA NA WYNAJEM NA PODSTAWIE I ZGODNIE Z USTAWĄ „O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO” Z DNIA 26.10.1995 R.2003-04-24 do dziś
570 20 WYNAJMOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM LUB PRAWNYM LOKALI UŻYTKOWYCH I MIESZKALNYCH ORAZ GARAŻY.2003-04-24 do dziś
670 32 SPÓLDZIELNIA MA OBOWIĄZEK ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIACYMI JEJ MIENIE ORAZ MIENIE JEJ CZŁONKÓW ORAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY „O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH”.2003-04-24 do dziś
770 32 SPÓŁDZIELNIA WSPÓŁDZIAŁA NA PODSTAWIE UMÓW Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I GOSPODARCZYMI, DO KTÓRYCH MOŻE PRZYSTĘPOWAĆ. W SZCZEGÓLNOŚCI MOŻE TWORZYĆ Z TYMI ORGANIZACJAMI SPÓŁDZIELNIE OSÓB PRAWNYCH, SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO A TAKŻE ZAWIERAĆ UMOWY W PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI INNYCH WŁASCICIELI.2003-04-24 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 08.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032005-01-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-15 do dziś
4data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
5data złożenia 31.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-24 do dziś
6data złożenia 09.09.2008 okres 01-01-2007 DO 31.12.20072008-10-24 do dziś
7data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 2009 ROK2010-09-07 do dziś
9data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-24 do dziś
10data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-02 do dziś
11data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-02 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
13data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
14data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
15data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
19data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
20data złożenia 22.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-24 do dziś
301-01-2007 DO 31.12.20072008-10-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
52009 ROK2010-09-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-24 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-02 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-09-24 do dziś
201-01-2007 DO 31.12.20072008-10-24 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-24 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-07-02 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-07-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiWALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, UCHWAŁA 5/6 DNIA 3 LISTOPADA 2021 R. , 03.11.20212021-11-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2021-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRAWDZIC PERTKIEWICZ2021-11-30 do dziś
2. ImionaIZABELA2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Tbd2022-07-082022-07-22 do dziś